A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Aymara Bible 1997

Malaquías 11
Aca arunacwa Diosajj Israel marcarojj parläna, Malaquías profeta toke.
2
[2-3] “Nayasti jumanacarojj munapjjsmawa” siw Diosajja. Ucatsti jumanacajj sapjjestawa: ‘¿Cunjämatsa yatipjjerista juman nanacaru munatamjja?’ Diosasti ucjjarojj siwa: “Uca quipcaraquiw nayajj jumanacar munapjjsma. Cunjämatejj Esaumpi, Jacobompejj jila puränjja, ucampis nayajj Jacoboruw munayäta Esaurusti uñisiraquïyätwa, uca quipcaraquiw nayajj jumanacarojj munapjjsma. Esaun kollu orakenacapsti wasararuw tucuyaractjja, yapunacapsti monte animalanacataquiw tucuyaractjja” sasa.
3
***
4
Esaú chachana wawanacapa Edomita jakenacatejj sapjjaspajja: ‘Jiwasasti t'unjataw uñjastan, ucampisa wasitatwa marcasjja sayt'ayañäni’ sasa. Take ch'amani Diosasti aqham saraquispawa: “Jupanacasti wastat marcanacap sayt'ayasipcpan, ucampis nayajj wasitatwa t'unjaraquëjja. Ucatsti marcapajj: ‘Juchan phokt'at marca’ satäniwa; orakenacapasti ‘Diosan wiñayataqui colerasitapa orake’ sataraqui.”
5
Jumanacasti pachpa nayranacamampiw uñjapjjaraquïta ucatsti sapjjaraquïtawa: ‘Diosasti wali jach'a ch'amanipuniwa Israel marcan korpanacapatsa jilariwa’ sasa.
6
Take ch'aman Diosasti sacerdotenacarojj aqham siwa: “Wawanacasti awquinacaparojj munapjjewa, uqhamaraqui uywatanacas uywirinacaparojj munapjjaraquiwa. Ucampisa nayatejj jumanacan awquinacamästa, ucapachasti ¿cunatarac jan nayarusti munapjjesta? Nayatejj jumanacan uywirimästa ucqhasti, ¿cunatarac jan nayarusti ajjsarañampi uñjapjjesta? Jumanacasti jisc'achapjjestawa, ucatsti sasipcactawa: ‘¿Cunanarac nanacasti jumarojj jisc'achapjjsma?’ sasa.
7
Jumanacasti nayan altarajjarojj k'añu t'ant'anaca apanipjjtajja, ucatsti sasipcactawa: ‘¿Cunanarac jumarusti ñankhachapjjsma?’ sasa. Jumanacasti nayarojj ñankhachapjjestawa cunapachatï amuyapcta altarajjajj janis cuna yäkañäcaspa uqhama, ucapacha.
8
Jumanacataquisti ¿waliquiraquiti nayaru sacrificiona juyqhu uywanaca, cojo uywanaca, uqhamaraqui usuta uywanac loktañajja? ¡Sarapjjamay jach'a jilïri jakenacan ucaru ucanac churiri, inach jupanacajj uca churäwinac: ‘Waliquiw’ sasa catokapjjätam!”
9
Jumanacasti jichhajj Diosaruy mayisipjjam jiwasat qhuyapt'ayasiñapataqui. Ucampis jumanacatï uqhama jan wali ofrendanaca churasipcäta ucqhajj jan amuyapjjamti Diosan uca ofrendanac suma chuymampi catokatapa.
10
Take ch'amani Diosasti siwa: “Walïspawa cawquïrisa jumanacata templojjan puncupa jist'antaspa, uqhamata jan inamayataqui altarajjan ninapa aktayir sarañanacamataqui. Janiw jumanacataqui chuymajjajj utjquituti, janiraquiw ofrendanacamsa catokcaraquïti.
11
Take acapach orakenwa nayarojj jach'añchapjjetu, uqhamaraquiwa take chekanacan incienso naqhayapjje nayar jach'añchasa, ucatsti k'oma ofrendanacrac loktapjjetu.
12
Ucampisa jumanacajj ñankhachapjjestawa. Altarajjajj mesajjäcaspas uqhamwa amuyapjjtajja; ‘Uchatäqui uca mank'anacas k'añuwa’ sasaw jisc'achapjjtajja.
13
Jumanacasti sapjjtawa: ‘¡Take acanacampejj karitäjjapjjtanwa!’ sasa. Ucatsti jisc'achapjjaraquistawa. Amuyapjjaractawa nayajj cusisiñampis catokapquirisma uca lunthatat uywanaca, usuta, cojo uywanaca loktanipquista ucanacjja. Jumanacasti ¿‘Catokestaniw’ sapjjtati? Siw take ch'amani Diosajja.
14
Ñankhachatäpan cawquïr jaketï suma k'omar uywa nayar sacrificion loktañatac arscasina mä usut uywaqui loktjjetu ucajja. Nayaw jach'a reyinsa Reyipäta, uqhamaraqui take marcanacan ajjsaratasa.” Uqham siw take ch'aman Diosajja.Malaquías 1:1
Malaquías 1:2
Malaquías 1:3
Malaquías 1:4
Malaquías 1:5
Malaquías 1:6
Malaquías 1:7
Malaquías 1:8
Malaquías 1:9
Malaquías 1:10
Malaquías 1:11
Malaquías 1:12
Malaquías 1:13
Malaquías 1:14


Malaquías 1 / Mal 1
Malaquías 2 / Mal 2
Malaquías 3 / Mal 3
Malaquías 4 / Mal 4