A A A A A
×

Aymara Bible 1997

Miqueas 1

1
Aca arunacajj cuntejj Tatitojj Moreset chekan utjir Miqueasaru parljjaycän uca arunacawa. Tatitusti juparojj unañchäwi toket uñacht'ayäna Samariana, Jerusalenana cunanacatejj lurascani uca tokenacata, ucsti uñacht'ayänwa Jotam, Acaz, uqhamarac Ezequías reyinacajj Judá marca apnakcänjja uca urunacana.
2
“Take marcanaca, ist'apjjam acanaca; take aca marcpachan utjir jakenaca, sum ist'apjjam: Tatitojj kollana templopatpachwa jumanacataqui arsuni.
3
Tatitojj cawqhantejj utjqui ucqhatpachwa mistunini, ucatsti kollu patanacwa jutani.
4
Jupan jutataparusti kollunacajj pampaw tucuni, cunjämatejj liq'ejj ninar uñacht'ayatajj umatatqui uqhama, vallenacasti payaruw jist'jtapjjani, jalquir uman qharjatjama.
5
Take acanacasti lurasiniwa Jacobun marcapan Diosataqui sayt'asitap laycu, Israel marcan juch luratap laycuraqui. ¿Cawquincaraqui Jacobon jucha luratapasti? ¡Samaria marcanquiwa! ¿Cawquincaraqui Jacobon yakha diosanacar yupaychaña altaranacapasti? ¡Pachpa Jerusalén marcanquiwa!
6
Ucatwa Tatitojj saraqui: “Samaria marcjja mayjjaruw t'unthapï, uva yapuchañ yapu tucuyaraquï. Uca marcan kalanacapsti vallercamaw willintaraquï, cimientonacapsa khanaruw apsü.
7
Take c'ari diosanacapasti t'unthapitcamäniwa, ajjsarañ tronconacapas naqhantataraquïniwa. Jan wali sarnaker warminacan kollkepampi jicjjatatächïnjjaya, uca pachpa jan wali sarnaker warminacan kollkeparuraquiw tucuyäjja” sasa.
8
“Ucatpï jichhajj wali jacht'asisa sarnakäjja, ucatracwa k'ara cayu jan sapatoni, k'alala sarnakaraquëjja kamaker uñtata aullt'asisa, suri wawar uñtata warart'asisaraqui.
9
Samarian chhojjripasti jan kollcayawa, Judá marcarus puriwa, Jerusalenarus uqhamaraqui, cawqui marcantejj nayan wawanacajjajj jacqui ucacama.
10
Qhitinacatejj Gat chekan jacapqui ucanacarojj jan acjja yatiyapjjamti; janirac jachapjjamsa. Usunacaman sartatasti Bet-le-afra chekan lak'anacapar korumsupjjam.
11
¡Safiran utjasiri jakenaca, wasarar sarapjjam k'alalpacha, uqhamarac p'enkasiñansa phokhantata! ¡Zaanán chekan utjirinacasti janiw mistcjjapjjaniti! ¡Bet-esel chekansti jachañaquiw utji, jumanacasti jan jupan yanapapaniw jichhajj kheparapjjäta!
12
Marot chekan utjirinacasti chuymanacapanjja walpun munapjje asquinac catokañjja, Tatitusti cunatejj ñankhäqui ucjja pachpa Jerusalén marca puncucama puriyanitap laycu.
13
Jumanacasti, Laquis chekan utjasirinaca, Israeljamaraquiw Diosataqui sayt'asipjjayätajja, Sionarus jumanacaraquiw jucharojj puriyapjjtajja, caballonacamjja carronacamaruy chincatapjjam.
14
Moreset-gat chekatsti jan mayampitac sarjjapjjam. Aczib marcasti mä sipitjamäniwa Israelan reyinacapataquejja.
15
Tatitojj siwa: “Qhitinacatejj Maresa chekan utjapcta ucanacataquejj, wasitatwa jumanacan ucarojj mä atipjiri qhitanï, Israelan suma ajllitäqui ucasti Adulam sisqui uca p'iyar imantasiriw sarjjani.
16
Jumasti, Sión marca, t'akhesiñam uñacht'ayañ laycusti p'ekemsa k'al mururasim, wawanacamar sinti munatam laycu. Allkamarin p'ekepjam p'ekemsa k'ararasiraquim, wawanacamajj jaya marcaru preso apatäni uca laycu” sasa.
Miqueas 1:1
Miqueas 1:2
Miqueas 1:3
Miqueas 1:4
Miqueas 1:5
Miqueas 1:6
Miqueas 1:7
Miqueas 1:8
Miqueas 1:9
Miqueas 1:10
Miqueas 1:11
Miqueas 1:12
Miqueas 1:13
Miqueas 1:14
Miqueas 1:15
Miqueas 1:16
Miqueas 1 / Miq 1
Miqueas 2 / Miq 2
Miqueas 3 / Miq 3
Miqueas 4 / Miq 4
Miqueas 5 / Miq 5
Miqueas 6 / Miq 6
Miqueas 7 / Miq 7