Instagram
English
A A A A A
Aymara Bible 1997
Jeremías 28
1
Uca pachpa marana, cunapachatejj niya pheska phajjsi pasjjäna, Sedequiasajj Judá oraken pusi mara apnakcän ucapachajj, Gabaón marcanquiri Azur jaken Hananías sat profeta yokapaw Jeremiasarojj templon parläna, sacerdotenaca, uqhamaraqui take jakenac nayrakatana, aqham sasa:
2
“Israelan Diosapa take ch'amani Tatitusti siwa: ‘Babilonia marcanquiri reyipan yugopjja p'acjäwa,
3
acat quimsa mararusti aca chekaruw cuttayanjjaraquï cuna yänacatejj templota Babilonianquiri Nabucodonosor reyejj apascäna take ucanaca.
4
Uca quipcaraquiwa, Joacim jaken yokapa, Judá oraken Jeconías reyiparusa cuttayanjjaraquïwa aca pachpa chekaru, uqhamaraqui take jakenacasa Judá oraketa Babilonia orakeru apatäpcäna ucanacasa cuttanjjapjjaraquiniwa. Jïsa, nayaw Babilonia orakenquiri reyipan yugopjja p'acjä. Naya Tatituw ucjja arsta.’ ”
5
Jeremías profetasti Hananías profetarojja sacerdotenac nayrakatana, take jakenac nayrakatanwa templon aqham saraqui:
6
“¡Jïsa, añchaquit Tatitojj uqham lurcaspa! ¡Añchaquit Tatitojj, cuna arunactejj parlcta ucanacjja phokcaspa, take cunanacatejj templota apatäqui uca yänacsa aca chekaru cuttayanitäjjaraquispa, uqhamaraqui take qhitinacatejj Babiloniaru apatäpqui jupanacasa cuttanjjapjjaraquispa!
7
Ucampisa aca arunac ist'am cuntejj jumaru uqhamaraqui take jakenacaru siscta ucanaca:
8
Cawquïri profetanacatejj nayrapachan utjcäna, janïra jumas, nayas nascäyätan ucapacha; ucanacasti guerranacana, t'akhesiñanacana uqhamaraqui cunayman casta usunacan utjañapacwa yatiyapjjäna, walja marcanacataqui uqhamaraqui jach'a ch'amani reinonacataquisa.
9
Ucampisa cunapachatejj mä profetajja sumancaña yatiyi, ucatsti uca yatiyatanacapajj phokhasi ucqhasti yattanwa Diosajj jupar qhitanitapa” sasa.
10
Uqhamasti Hananiasajj Jeremiasan cuncapatjja uca yugo apakjjasin, jisc'a jisc'a tucjaraquïna.
11
Uqham lurcasasti saraquïnwa take jakenac nayrakatana: Tatitojj aqham siwa: ‘Aca quipcaraquiwa, acat pä mararojj Babilonianquiri Nabucodonosor reyin yugopjja take marcanacata apakjjaraquï, ucatsti t'unjaraquïwa” sasa. Jeremiasasti ucatjja sarjjänwa.
12
Mä kawkha pachanaca pasjjepansti cunapachatejj Hananiasajj Jeremiasan cuncapata yugo apakasin t'unjcän uca pasatatsti Tatitojj Jeremías profetaruw parlaraquïna aqham sasa:
13
“Saram ucatsti Hananiasaru saraquim, nayaw jumaru sisma: ‘Lawat lurata yugjja jisc'a jisc'wa t'unjtajja, ucampisa jichhajj nayajj jumataquejj hierrot lurat mä yugo waquicharapiracsma.
14
Naya, Israelan Diosapa take ch'amani Tatituw arsta: Take marcanacan cuncanacapjjarusti nayaw mä hierrot lurat yugo uchta, uqhamat jupanacajj esclavot Babilonianquiri Nabucodonosor reyiru sirvipjjañapataqui. Montenquiri animalanacsa jupan amparaparuw catuyta’ ” sasa.
15
Uqhamasti Jeremiasajj Hananiasarojj sänwa: ¡Hananías, aca arunac ist'am! Janiw jumarojj Tatitojj qhitanctamti, ucampisa jumajj c'ari arunacwa aca marcarojj yatiyascaractajja, mä c'ari suyt'äwi churasajja.
16
Ucatwa Tatitojj jichhajj aqham sejja: ‘Jïsa, qhitämawa, ucampisa aca oraket chhaktañamataquiw qhitäma. Jichha maraw jumajj jiwäta, aca marcaru arunacamampejj nayataqui sartayatam laycu” sasa.
17
Hananías profetasti uca marajj pakallko phajjsi sarakataruw jiwjjäna.
Jeremías 28:1
Jeremías 28:2
Jeremías 28:3
Jeremías 28:4
Jeremías 28:5
Jeremías 28:6
Jeremías 28:7
Jeremías 28:8
Jeremías 28:9
Jeremías 28:10
Jeremías 28:11
Jeremías 28:12
Jeremías 28:13
Jeremías 28:14
Jeremías 28:15
Jeremías 28:16
Jeremías 28:17
Jeremías 1 / Jer 1
Jeremías 2 / Jer 2
Jeremías 3 / Jer 3
Jeremías 4 / Jer 4
Jeremías 5 / Jer 5
Jeremías 6 / Jer 6
Jeremías 7 / Jer 7
Jeremías 8 / Jer 8
Jeremías 9 / Jer 9
Jeremías 10 / Jer 10
Jeremías 11 / Jer 11
Jeremías 12 / Jer 12
Jeremías 13 / Jer 13
Jeremías 14 / Jer 14
Jeremías 15 / Jer 15
Jeremías 16 / Jer 16
Jeremías 17 / Jer 17
Jeremías 18 / Jer 18
Jeremías 19 / Jer 19
Jeremías 20 / Jer 20
Jeremías 21 / Jer 21
Jeremías 22 / Jer 22
Jeremías 23 / Jer 23
Jeremías 24 / Jer 24
Jeremías 25 / Jer 25
Jeremías 26 / Jer 26
Jeremías 27 / Jer 27
Jeremías 28 / Jer 28
Jeremías 29 / Jer 29
Jeremías 30 / Jer 30
Jeremías 31 / Jer 31
Jeremías 32 / Jer 32
Jeremías 33 / Jer 33
Jeremías 34 / Jer 34
Jeremías 35 / Jer 35
Jeremías 36 / Jer 36
Jeremías 37 / Jer 37
Jeremías 38 / Jer 38
Jeremías 39 / Jer 39
Jeremías 40 / Jer 40
Jeremías 41 / Jer 41
Jeremías 42 / Jer 42
Jeremías 43 / Jer 43
Jeremías 44 / Jer 44
Jeremías 45 / Jer 45
Jeremías 46 / Jer 46
Jeremías 47 / Jer 47
Jeremías 48 / Jer 48
Jeremías 49 / Jer 49
Jeremías 50 / Jer 50
Jeremías 51 / Jer 51
Jeremías 52 / Jer 52