A A A A A
×

Aymara Bible 1997

Isaías 7

1
Siria marcan reyipa, Rezín sat uqhamaraqui Israelan reyipa, Peka sat sutini, jupasti Remaliasan yokapänwa; uca pani reyejj Jerusalén marcaruw nuwantapjjäna atipjañracwa munapjjäna, ucampis janiw ch'amanïpcänti catuntasiñataquejja. Acasti lurasïnwa cunapachatejj Acaz reyejj Judá marca apnakcän ucapacha. Jupasti Jotaman wawapänwa Uziasan allchhiparaqui.
2
Ucapachawa rey Acazaru familiapampiru aca yatiyäwi yatiyapjjäna: —Siria jakenacajj Efraín marcampiw mayacht'asjje —sasa. Ucapachasti reyisa, take jakenacasa ajjsarañat qhathatipjjäna cunjämatejj kokanacajj montenjja thayataquejj qhathatejj uqhama.
3
Tatitusti Isaiasarojj sänwa: —Sear-jasub wawamar irpjjarusim, ucatsti Acaz reyimpi jiquisir saram. Amsta tokenquir uma estanque canal tucuyanwa jupampi jiquisïta, Pañonac T'ajjsirin Orakepar sarquis uca thaquina,
4
ucatsti saraquim: ‘Amuyasim, ucampis jan sustjasimti, jan ajjsaramti, janiraqui llajllas tucumti, uca pä jisc'a ninar uñtata jek'erinacatjja, Rezín reyejj Sirio jupan jakenacapampi, uqhamaraqui Remaliasan yokapasa, jupanacasti colerat naqhantirjamäscaraquiwa.
5
Sirio jakenacasti Efraín marcampi, Remaliasan yokapampejja jumarojj jan wali lurañwa amtapjje. Sapjjaraquiwa:
6
‘Judá marcar nuwjañäni, ajjsarañ uscuraquiñäni, jupsti catuntasiraquiñäni, ucatsti Tabeelan yokapa reyit utt'ayaraquiñäni’ sasa.
7
Ucampis Tatitojj siwa: ‘¡Ucajj janiw cunapachas lurascaniti!
8
[8-9] Damascosti Siria marcan capitalapawa, Rezín sat reyisti uca Damasco marcan reyiparaqui. Samariasti Efrainan capitalapawa, Remaliasan yokapasti Samarian reyiparaquiwa. Ucampisa acat sojjta tunca pheskani mararojja Efraín marcajj janiw juc'ampi utjjaniti; uqhamaraqui jumanacatejj jan suma iyawsañanïpcsta ucapachajja janiraquiw suma ch'amani sayt'asipcätati.’
9
***
10
Tatitusti Acaz reyirojj sascaquïnwa:
11
—Tatitu Diosamar mayim mä milagro lurañapataqui, ucasti jumataqui mä unañchäñapataqui, cawqui mankhapachansa jan ucajj cawqui wali alaya amstansa —sasa.
12
Acaz reyisti saraquïnwa: —Janiwa, janiw nayajj Tatitur yant'cäti mä unañchäwi mayiñataqui —sasa.
13
Isaiasajj saraquïnwa: —Ist'apjjam, jumanaca David reyin utapanquirinaca. ¿Jumanacataquejj janit cunäquisa jakenacaru majañajja, Diosajjarusti majañ munapjjaracta ucajja?
14
Tatitu quipcaw jumanacarojj mä chimpu churasipcätam: Uñtapjjam, mä tawakow usur jakeptata, mä yokall wawa wawachasiraquini, Emanuel sasaraquiw sutichani.
15
Uca wawasti kallta maranacapanjja, lechempi, misq'impic mank'ani, amuyunïñapcama.
16
Ucampis uca wawajj janïra suma amuyt'asirïcani ucapachaw cawquïri pani reyinacan marcanacapatejj jumaru ajjsarayctam uca marcanacajj apanucutäjjani.
17
“Tatituw jumjjarojj jutayani, marcamjjaru, reyin utapjjarusa, cawquïri urunacatejj jan jutcäna uca urunaca, Efrainajj Judá marcatjja yakhaktcäna uca urunacatpacha.” (Acajj Asirian reyiparuw sañ muni).
18
Uca pachanacansti chhichhillanqhanacar uñtatwa Tatitojj jutayani, qhitinacatejj Egipto token jaya jawiranacan jacapqui ucanacaru, Asirian utjirinacarusti wayronkonacar uñtatwa jutayaraquini.
19
Take jupanacasti jach'a k'awa mankhanacan utjiriw jutapjjani, uqhamaraqui jach'a karka p'iyanacansa, take ch'aphi alinac taypinsa, uqhamaraqui uywa umaña chekanacansa.
20
Uca urunsti Tatitojj Asirianquir reyirojj Eufrates jawirat qhursanquiri mayt'ata cuchillöcaspas uqhamwa tucuyani, israelitanacarusti uca cuchillompiw ñic'utsa, sunqhanacsa, uqhamaraqui aynach tokenacsa yawiraraquini.
21
“Uca urunacansti qhititejj mä vaca, pä ovejanaca uywasqui ucanacasti
22
walja leche, uqhamaraqui queso mank'apjjani. Take qhitinacatejj marcan t'unjatäñapatjja khespipcani ucanacasti quesompi misq'impi mank'apjjani.
23
Uca urunacansti cunatejj nayrajj waranka uva ali yapuchatäcän ucajj uqhamaraqui alapas waranka kollkëcän ucajj ch'aphi aliruquiw tucjjani.
24
Ucarusti arcompi flechanacampi caturañataquiquiw mantatäni, take marcpacha ch'aphi koranacaru tucutätap laycu.
25
Nayrajj azadonampi yapuchapcän uca kollunacanjja ch'aphi koranacasti walipunïniwa, janiraquiw qhitis uca kollunacarojj maqhatapcaniti. Vacanaca ovejanaca awatiñataquiquiw walïni.”
Isaías 7:1
Isaías 7:2
Isaías 7:3
Isaías 7:4
Isaías 7:5
Isaías 7:6
Isaías 7:7
Isaías 7:8
Isaías 7:9
Isaías 7:10
Isaías 7:11
Isaías 7:12
Isaías 7:13
Isaías 7:14
Isaías 7:15
Isaías 7:16
Isaías 7:17
Isaías 7:18
Isaías 7:19
Isaías 7:20
Isaías 7:21
Isaías 7:22
Isaías 7:23
Isaías 7:24
Isaías 7:25
Isaías 1 / Isa 1
Isaías 2 / Isa 2
Isaías 3 / Isa 3
Isaías 4 / Isa 4
Isaías 5 / Isa 5
Isaías 6 / Isa 6
Isaías 7 / Isa 7
Isaías 8 / Isa 8
Isaías 9 / Isa 9
Isaías 10 / Isa 10
Isaías 11 / Isa 11
Isaías 12 / Isa 12
Isaías 13 / Isa 13
Isaías 14 / Isa 14
Isaías 15 / Isa 15
Isaías 16 / Isa 16
Isaías 17 / Isa 17
Isaías 18 / Isa 18
Isaías 19 / Isa 19
Isaías 20 / Isa 20
Isaías 21 / Isa 21
Isaías 22 / Isa 22
Isaías 23 / Isa 23
Isaías 24 / Isa 24
Isaías 25 / Isa 25
Isaías 26 / Isa 26
Isaías 27 / Isa 27
Isaías 28 / Isa 28
Isaías 29 / Isa 29
Isaías 30 / Isa 30
Isaías 31 / Isa 31
Isaías 32 / Isa 32
Isaías 33 / Isa 33
Isaías 34 / Isa 34
Isaías 35 / Isa 35
Isaías 36 / Isa 36
Isaías 37 / Isa 37
Isaías 38 / Isa 38
Isaías 39 / Isa 39
Isaías 40 / Isa 40
Isaías 41 / Isa 41
Isaías 42 / Isa 42
Isaías 43 / Isa 43
Isaías 44 / Isa 44
Isaías 45 / Isa 45
Isaías 46 / Isa 46
Isaías 47 / Isa 47
Isaías 48 / Isa 48
Isaías 49 / Isa 49
Isaías 50 / Isa 50
Isaías 51 / Isa 51
Isaías 52 / Isa 52
Isaías 53 / Isa 53
Isaías 54 / Isa 54
Isaías 55 / Isa 55
Isaías 56 / Isa 56
Isaías 57 / Isa 57
Isaías 58 / Isa 58
Isaías 59 / Isa 59
Isaías 60 / Isa 60
Isaías 61 / Isa 61
Isaías 62 / Isa 62
Isaías 63 / Isa 63
Isaías 64 / Isa 64
Isaías 65 / Isa 65
Isaías 66 / Isa 66