A A A A A
×

Aymara Bible 1997

Isaías 60

1
Jerusalén, mä c'ajquir khanampi llawuntata sartasim, khanamasti purinjjewa, Tatitun c'ajquir khapak cancañapasti jumjjan khani.
2
Aca orakerusti ch'amacaw muyunti, marcanacarus aruma ch'amacaw muyuntascaraqui, ucampisa Tatituw jumjjanjja khanani, jumjjanracwa Tatitun khanapajj uñstani.
3
Marcanacajj uca khanamaruw jutapjjani, reyinacasa khantati khanamaruraquiw jutapjjani.
4
Sartasim ucatsti take toke uñatatasiraquim, takeniw tantacht'asipjje juman ucar jutañataqui. Yokall wawanacamajj jayatpachwa jutjjapjjani; imill wawanacamasa ampararu ichunitäjjapjjaraquiniwa.
5
Jumasti, ucanac uñjasajj walpun cusisïta, chuymamasti cusisiñansa phokt'ataraquïniwa; kota tokenquir marcanacan kamir cancañanacapwa apanirapipjjätam, marcanacan kamir cancañapwa catuyapjjaraquïtam.
6
Walja camello tamanacaw muyuntapjjaraquïtam, ucanacasti Madián, uqhamaraqui Efa sisqui uca chekanacatwa jutapjjani; Sabá tokenquirinacasti takeniw jutapjjani kori, incienso ucanac apt'ata, ucatsti Tatitun suma luräwinacapwa yatiyapjjaraquini.
7
Cedar tokenquir take uywa tamanacasti jumancamaquïniwa, Nebaiot chekanquir orko ovejanacasti juman ampalaymincaraquiniwa, uqhamat Tatitun altaraparu loktañamataqui mä suma ofrendar uñtata, jupasti suma templopjja juc'ampi sumwa tucuyani.
8
“¿Qhitinacas ucanacajja kenayar uñtata jalnakapjje, palomanacar uñtataraqui utanacaparu jalapjje?
9
Ucanacasti kotanjam jutir barconacawa, mayaquiw jutapjjaraqui Tarsisanquir barconacampi irpata, jayatpachwa wawanacamjja irpanjjapjjaraqui, koripas kollkepas apt'ata, Tatitumar jach'añchäwi churasa, Israelan Kollan Diosaparu, qhititejj jumarojj wali suma tucuyctam ucaru.
10
Yakha marcanquir jakenacaw perkanacamjja wasitat sayt'ayapjjani, reyinacapasti jumaruw sirvipjjaraquïtam; Tatitojj colerasiñapan mutuycchiyätam ucasa, jichhajj munasiñapanwa jumarojj qhuyapayasiractam.
11
Puncunacamasti jist'aratapunïniwa, janiraquiw arumasa, urusa jist'antascaniti, uqhamat marcanacan kamir yänacapa jumataqui apaniñapataqui. Reyinacas uca chekjja jilïrinacapampi mantapjjañapataqui.
12
Cawquïri marcatejj jan sirvcätamjja, ucajj tucusiniwa; marcanacasti uqhampacharaquiwa tucjatäpjjani.
13
Tatitusti Jerusalenarojj siwa: “Líbano kollunquir kamir cancañanacasti juman ucaruw jutjjapjjani, pinonaca, abetonaca, uqhamaraqui ciprés sat kokanacasa, templojja c'achachañataqui, cawqharutejj tact'ascta uca cheka jach'achañataquiraqui.
14
Qhitinacatejj jumaru t'akhesiyapcäyätam ucanacan wawanacapasti juma nayrakataruw alt'ata jutapjjani, qhitinacatejj jisc'achapcäyätam ucanacasti cayunacamaruw quillt'asipjjani, sapjjaraquïtamwa: ‘Tatitun marcapa’ ‘Israelan Kollan Diosapan Sión kollupa’ sasa.
15
Janiw mayampis apanucutäpcätati, uñisita, sapaquiraqui, jan ucasti nayaw jumarojj wiñayataqui c'ajquir tucuyäma, wiñayataqui cusiscañaraqui.
16
Marcanacasti suma mank'anacapwa churapjjaraquïtam, reyinacasti kamir cancañanacapwa apanipjjaraquini; ucapachaw amuyaraquïta, naya Tatitojj juman khespiyirimätajja, naya, Jacobon Ch'amanipajja, jumar khespiyirïtajja.
17
“Bronce lantsti kori churäma, hierro lantsti, kollke churaraquïma, lawa lantsti, bronce churäma, kala lantsti, hierro churaraquïma. Sumancañampiw apnakayäma, cunatejj chekapäqui ucaw irparaquïtam.
18
Orakemansti janipuniw ch'ajjwañanacajj mayampis ist'ascjjaniti, uqhamaraqui orakemansa janiw t'unjatäñajj, aynacht'añas utjcjjaniti, jan ucasti perkanacamarojj: ‘Khespiyasiña’ sasaw sutichäta, puncunacamarusti: ‘Yupaychaña’ sasaraqui.
19
“Urusti janiraquiw intin khanañapas munascjjaniti, arumasti janiraquiw phajjsin khanañapasa, munascjjaniti jan ucasti naya Tatituw juman wiñaya khanamäyäjja, naya Diosamaw, juman khanamäyäjja.
20
Intimajj janipuniw ch'amact'caniti, phajjsin khanapas janiraquiw chhaktcaniti naya Tatituw juman wiñay khanamäyäjja uca laycu, lutosiña urunacamasa tucusjjaniwa.
21
“Marcamanquiri take jakenacasti suma jakenacäniwa, orakepatsti wiñayataquiw jupanacancjjani; cawquïri altï nayajj ayrcäyätjja ucat sartirïpjjtawa, amparajjampi uscutäpjjtawa, nayan jach'a cancañajj uñacht'ayañataqui.
22
Aca mä juc'a jakenacasti warankanacaruw tucupjjani, aca mä kawkha jakenacasti mä jach'a marcaw tucupjjaraquini. Nayätwa Tatitojja, nayaw take ucanacjja horasaparu phokhasiyaraquï.”
Isaías 60:1
Isaías 60:2
Isaías 60:3
Isaías 60:4
Isaías 60:5
Isaías 60:6
Isaías 60:7
Isaías 60:8
Isaías 60:9
Isaías 60:10
Isaías 60:11
Isaías 60:12
Isaías 60:13
Isaías 60:14
Isaías 60:15
Isaías 60:16
Isaías 60:17
Isaías 60:18
Isaías 60:19
Isaías 60:20
Isaías 60:21
Isaías 60:22
Isaías 1 / Isa 1
Isaías 2 / Isa 2
Isaías 3 / Isa 3
Isaías 4 / Isa 4
Isaías 5 / Isa 5
Isaías 6 / Isa 6
Isaías 7 / Isa 7
Isaías 8 / Isa 8
Isaías 9 / Isa 9
Isaías 10 / Isa 10
Isaías 11 / Isa 11
Isaías 12 / Isa 12
Isaías 13 / Isa 13
Isaías 14 / Isa 14
Isaías 15 / Isa 15
Isaías 16 / Isa 16
Isaías 17 / Isa 17
Isaías 18 / Isa 18
Isaías 19 / Isa 19
Isaías 20 / Isa 20
Isaías 21 / Isa 21
Isaías 22 / Isa 22
Isaías 23 / Isa 23
Isaías 24 / Isa 24
Isaías 25 / Isa 25
Isaías 26 / Isa 26
Isaías 27 / Isa 27
Isaías 28 / Isa 28
Isaías 29 / Isa 29
Isaías 30 / Isa 30
Isaías 31 / Isa 31
Isaías 32 / Isa 32
Isaías 33 / Isa 33
Isaías 34 / Isa 34
Isaías 35 / Isa 35
Isaías 36 / Isa 36
Isaías 37 / Isa 37
Isaías 38 / Isa 38
Isaías 39 / Isa 39
Isaías 40 / Isa 40
Isaías 41 / Isa 41
Isaías 42 / Isa 42
Isaías 43 / Isa 43
Isaías 44 / Isa 44
Isaías 45 / Isa 45
Isaías 46 / Isa 46
Isaías 47 / Isa 47
Isaías 48 / Isa 48
Isaías 49 / Isa 49
Isaías 50 / Isa 50
Isaías 51 / Isa 51
Isaías 52 / Isa 52
Isaías 53 / Isa 53
Isaías 54 / Isa 54
Isaías 55 / Isa 55
Isaías 56 / Isa 56
Isaías 57 / Isa 57
Isaías 58 / Isa 58
Isaías 59 / Isa 59
Isaías 60 / Isa 60
Isaías 61 / Isa 61
Isaías 62 / Isa 62
Isaías 63 / Isa 63
Isaías 64 / Isa 64
Isaías 65 / Isa 65
Isaías 66 / Isa 66