A A A A A
×

Aymara Bible 1997

Isaías 41

1
“Kota tokenquir marcanaca, nayan nayrakatajjan amuct'apjjam; marcanaca, wal ch'am catjjatapjjam. Jutapjjam jichhajj cunatejj parlañasäqui uca toket parliri, tantacht'asipjjañäni uca toket parlañataqui.
2
¿Qhitis uca inti jalsu tokenquir reyirojj utt'ayejja, qhititejj take chekansa atipiripuni mistqui ucarojja? ¿Qhitis juparojj take marcanac catuyi, uca reyinacarus jisc'achjaraquejja, ucat espadapampi, arcopampi uca reyinacar tucjañapataqui, ucatsti t'unar uñtata liwtañapataquejja?
3
¿Qhitis uca reyinacarojj jupampi arcnakayi, uqhamat suman sarañapataqui ucatsti sarayasajj, cayupampejj janis oraker tact'caspa uqhama?
4
¿Qhitis take ucanac lurejja? ¿Qhitis kalltatpach take cunsa sarayejja, cunjämarutejj sarañapäqui uqhamaru? Naya, naya Tatitu sapa Dios, nayätwa kalltasa tucuyasa.
5
Kota tokenquir marcanacajj uc uñjasinjja, ajjsarapjjaraquïnwa; orakes maysat maysacamaw qhathatiraquïna. Jac'achasinipjjewa, jutapjjewa.”
6
Sapa mayni irnakeriw yanapasi, masiparus ch'amañcharaqui.
7
Yakha diosanac luriristi joyero jakeruw ch'amañchi, martillompi lek'eristi yunque lek'eriruw ch'amañcharaqui, soldatapas waliquïsquiw saraquiwa, ucatsti uca diosa luratapjja clavonacampiw sum sayt'ayi, jan liwisiñapataqui.
8
“Ist'am Israel, Jacobon marcapa, nayan sirvirejja, qhitirutejj ajlliscta uca, nayan munata Abrahaman wawanacapa.
9
Nayaw jumarojj orake tucusitpacha irpsunsma, wali jaya c'uchutpachwa jawsansma. Saracsmawa: ‘Jumaw sirvirejjätajja.’ Nayaw jumarojj ajllissma, janiw jisc'achcaracsmati.
10
Jan ajjsaramti, nayaw jumampïscta, jan ajjsaramti, nayäsctwa juman Diosamajja. Nayaw ch'amañchascäma, nayaraquiw yanapascäma, atipjiri amparajjampiraquiw uywascäma.
11
Take qhitinacatejj uñisipctam ucanacajj p'enkachata, jisc'achjataraquiw uñjasipjjani; jumampi nuwasirinacasti k'ala tucjataw uñjasipjjani.
12
Uñisirinacamarojj thakascätawa, ucampis janiw jicjjatcätati; jumampi nuwasirinacas, janis utjapcaspa uqhamaw tucusipjjani.
13
Naya, juman Tatitu Diosamaw, jumarojj amparat wayjjarsma, irparacsma; nayaw saracsma: ‘Jan ajjsaramti, nayaw yanapascäma.’ ”
14
Tatitusti saraquiwa: “Israel, Jacobon marcapa, jisc'äscamsa, pisi ch'amäscaraquimsa, jan ajjsaramti, nayaw yanapascäma. Naya, Israelan Kollan Diosapa, nayaw khespiyirimätjja.
15
Nayaw jumarojj trigo yawthapiñar uñtat tucuyascäma, machaka, uqhamaraqui suma ari lacanacani; montenac yawthapïta, lak'aruraquiw tucuyaraquïta, jisc'a kollunacsti jichhuruw tucuyaraquïta.
16
Qhuyuraraquïtawa, ucatsti thayaw apasjjaraquini, tutuca thayaraquiw willitatjjani. Ucapachaw jumajj Tatitun cusisïta, Israelan Kollan Diosapatsti cusisiraquïtawa.
17
“Jan kollkeni pobre jakenacajj umwa thakapjje, janiw jicjjatapcaraquiti. Lajjranacapas umatjamajja, k'ala wañantataw uñjasi ucampisa naya Tatituw jupanacarojj uñjascä, naya, Israelan Diosapasti janiw jupanacarojj antutcäti.
18
Nayaw jawir umanaca sartayä wasara kollunacana, vallenacansti uma jalsunacracwa utjayaraquï; wasara orakenacasti wali umani orakenacaruw tucuyaraquï, waña orakenacatsti umwa jalsuyaraquï.
19
Wasaransti cedro kokanaca ayruntä, acacianaca, arrayanes, uqhamaraqui olivos kokanaca; waña orakensti pinonaca, abetonaca, cipreses sata kokanacwa jilayaraquï,
20
uqhamat takenis uñjapjjañapataqui, yatipjjañapataquiraqui, wal ist'apjjañapataqui, amuyt'apjjañapataquiraqui, naya, Tatitun, take acanacjja ch'amajjampi luratajja, naya, Israelan Kollan Diosapa, take ucanacjja uscutajja.”
21
Tatitu, Jacobon reyipasti siwa: “Amparamp lurat diosanaca, jutapjjam, arsusipjjaraquim, jumanacatsti arsusipjjam.”
22
Jutapjjam ucatsti cunatejj acat kheparojj lurascani ucanac yatiyapjjeta, uqhamaraqui cunatejj pasïrinjja lurasqui ucsa amuyt'ayapjjaraquita, nanacasti ist'apjjäwa; cunatejj jichhajj jutasqui ucanac yatiyapjjita, uqhamat yatipjjañajjataqui cunatejj lurascani ucanaca;
23
cunatejj pascani ucsa sapjjaraquita, jumanacan diosäpjjatamsti uñacht'ayapjjaraquita. Cunsa jumanacajj lurasipcaquim walïpas janis walïpan, mä ajjsarcaña, qhathatcañaraqui uñacht'ayapjjeta.
24
¡Ucampis jumanacajj janiw cunäpctasa, janiraquiw cun lurañsa yatipctati! Jumanacar yupaychirisa mä jisc'achcañawa.
25
Inti jalsu tokensti mä jake sartayta, sutipat jawsaracta, ucatsti amstatwa puriniraqui. Marca apnakerinacarusti ñek'erjamaw taquisiraqui, cunjämatejj sañu lurir jakejj ñek'jja tacsojj uqhama.
26
¿Qhitis take acanacjja kalltatpach yatiyejja, uqhamat yatiñasataqui? ¿Qhitis nayratpach yatiyejja, uqhamat jiwasajj amuyanïtap yatiñasataqui? Janiw qhitis jumanacatjja yatiyquiti, janiw qhitis mä arsa ist'quiti.
27
Nayaw kalltatpach Sionarojj yatiytjja, Jerusalenarus mä qhita qhitaniractjja, jakenacapan mäqui cuttanjjañap yatiyañapataqui.
28
Uñttwa, ucatsti janiraquiw yakha diosanacajj uñstquiti, janiw qhitis ewjja churirjamäquiti, janiraquiw maynis jisct'anacajjarojj arusjjatañatac ch'amanïquiti.
29
¡Take jupanacasti janiw cunäpquisa! Janiw cun lurañsa yatipquiti; ina ch'usa diosanacaquiwa, janiw cunäpquisa.
Isaías 41:1
Isaías 41:2
Isaías 41:3
Isaías 41:4
Isaías 41:5
Isaías 41:6
Isaías 41:7
Isaías 41:8
Isaías 41:9
Isaías 41:10
Isaías 41:11
Isaías 41:12
Isaías 41:13
Isaías 41:14
Isaías 41:15
Isaías 41:16
Isaías 41:17
Isaías 41:18
Isaías 41:19
Isaías 41:20
Isaías 41:21
Isaías 41:22
Isaías 41:23
Isaías 41:24
Isaías 41:25
Isaías 41:26
Isaías 41:27
Isaías 41:28
Isaías 41:29
Isaías 1 / Isa 1
Isaías 2 / Isa 2
Isaías 3 / Isa 3
Isaías 4 / Isa 4
Isaías 5 / Isa 5
Isaías 6 / Isa 6
Isaías 7 / Isa 7
Isaías 8 / Isa 8
Isaías 9 / Isa 9
Isaías 10 / Isa 10
Isaías 11 / Isa 11
Isaías 12 / Isa 12
Isaías 13 / Isa 13
Isaías 14 / Isa 14
Isaías 15 / Isa 15
Isaías 16 / Isa 16
Isaías 17 / Isa 17
Isaías 18 / Isa 18
Isaías 19 / Isa 19
Isaías 20 / Isa 20
Isaías 21 / Isa 21
Isaías 22 / Isa 22
Isaías 23 / Isa 23
Isaías 24 / Isa 24
Isaías 25 / Isa 25
Isaías 26 / Isa 26
Isaías 27 / Isa 27
Isaías 28 / Isa 28
Isaías 29 / Isa 29
Isaías 30 / Isa 30
Isaías 31 / Isa 31
Isaías 32 / Isa 32
Isaías 33 / Isa 33
Isaías 34 / Isa 34
Isaías 35 / Isa 35
Isaías 36 / Isa 36
Isaías 37 / Isa 37
Isaías 38 / Isa 38
Isaías 39 / Isa 39
Isaías 40 / Isa 40
Isaías 41 / Isa 41
Isaías 42 / Isa 42
Isaías 43 / Isa 43
Isaías 44 / Isa 44
Isaías 45 / Isa 45
Isaías 46 / Isa 46
Isaías 47 / Isa 47
Isaías 48 / Isa 48
Isaías 49 / Isa 49
Isaías 50 / Isa 50
Isaías 51 / Isa 51
Isaías 52 / Isa 52
Isaías 53 / Isa 53
Isaías 54 / Isa 54
Isaías 55 / Isa 55
Isaías 56 / Isa 56
Isaías 57 / Isa 57
Isaías 58 / Isa 58
Isaías 59 / Isa 59
Isaías 60 / Isa 60
Isaías 61 / Isa 61
Isaías 62 / Isa 62
Isaías 63 / Isa 63
Isaías 64 / Isa 64
Isaías 65 / Isa 65
Isaías 66 / Isa 66