A A A A A
×

Aymara Bible 1997

Isaías 36

1
Ezequías reyejj tunca pusin mara apnakcän ucqhajja Senaquerib reyiw nuwjiri jutäna, jupasti Asiria marcan reyipänwa, Judá oraken ch'amani marcanacarusti k'alwa nuwjäna, atipjasinsti catuntasiraquïnwa.
2
Laquis sisqui uca chekatpachwa jilïri comandanteparojj Ezequías reyin ucar qhitanïna, jupasti Jerusalenancänwa. Asirionacan ejercitopajj wali ch'amanïnwa, ucatsti amstancquis uca estanque jac'aruw purintapjjäna, Pañonac T'ajjsurin thaquipäquis uca chekaru.
3
Ucqharuw Hilcias chachan Eliaquim yokapajj mistsunïna, jupasti palacionjja yänac uñjirïnwa, Sebna kellkeri uqhamarac Joa chacha, jupasti Asaf chachan yokapänwa, reyin kellkeriparaqui, jupanacaw jicjjatiri mistunipjjäna.
4
Asirio oficialasti sänwa: —Yatiyapjjam aca arunaca Ezequías reyiru, aca arunacasti Asiria marcanquir jach'a reyin arunacapawa, sapjjaraquim: ‘¿Cunatsa jumajj jan onjjtasta?
5
¿Amuytati suma arunacajj, cuntejj soldadonacajj lurqui nuwascaraqui ucampis mayaquïtapa? ¿Qhitirus alcatasta nayataqui sayt'asiñamataquejja?
6
Amuyatajjatjja Egiptoruw alcatastajja. Jichhajj waliquiwa. Egiptojj nayataquejj mä jisc'a p'aquit sokosampi sasiquiwa, maynitejj uca p'aquit sokosaru alcataschejja, uca lawajj p'aquisiniwa, ucatsti uca alcatasirirojj chhokhontaraquiniwa, amparapsa junsuniwa. Ucaw faraón, Egiptonquir reyejja, qhitinacatejj jupar alcatasipqui ucanacataquejja.
7
Ucampis jumatejj sitasmajja: Nanacajj Tatitu Diosajjaruw iyawsapjjta sasajja, ¿janit Ezequías reyisti uca Diosan altaranacapsti k'al t'unthapiyquisti, uqhamaraqui uca Diosar churañ culto chekanacsa, ucatsti Jerusalenanquir jakenacarusa, Judänquiri jakenacarusa, mä altarjjanac culto churapjjam sisquisti?
8
Jichhajj mä arust'äwir mantam nayan jilïrejjampi, Asirianquir reyimpi; nayajj pä waranka caballonac churäma, inach ucanacataqui jakenac jicjjatäta.
9
Jumajj janiw Asiria marcat jutiri ni mä menos ch'amani oficialaparus jaltaycasmati, ¿amuytati Egipton caballonaca, uqhamaraqui jakenacapa jicjjatañjja?
10
Uqhamarus jumajj ¿amuytati nayan jutatajja aca marcar t'unjañataqui, jan Diosaman yanapata? ¡Yatim, jupa quipcaw nayarojj jumar t'unjañataqui arup churaraquitu!’
11
Eliaquim, Sebna uqhamaraqui Joa asirio oficialarojj sapjjaraquïnwa: —Achict'asipjjsmawa, arameo arut parljjayapjjeta, nanacajj uca arjja yatipjjtwa. Hebreo arutjja jan parljjayapjjestati, take qhitinacatejj perka patancasipqui uca jakenacajj parlatasjja ist'apjjewa —sasa.
12
Ucampisa asirio oficialajj sänwa: —Janiwa jumanacan jilïrimaruti, ni jumanacarusa uca arunac sañataquejj jilïrejjajj qhitanquituti jan ucasti qhitinacatï chekpachansa uca perka patancasipqui uca jakenacar sañataquiw qhitanipjjetu, jupanacasa jumanacjamaraquiwa pachpa guanopa mank'asipjjani, pachpa chhojjopa umasipjjaraquini.
13
Ucatsti oficialajj sayt'asisin wali jach'at art'asïna hebreo aruta: —Cuntejj Asirianquir jach'a reyejj sapctam uca arunac ist'apjjam:
14
‘Ezequiasampejj jan c'arintayasipjjamti, jupajj janiw khespiyapcätamti.’
15
Ezequiasajj jumanacar parlañ munapjjätamjja, ‘Diosar jaysañäni, jupaw khespiyistani, jupajj janiw muncaraquiniti aca marcan Asirio reyin amparapar puriñapjja’ sasa,
16
jan juparojj ist'apjjamti. Asirianquir reyejj qhitanipjjetuwa, jumanacajj jupampi sumar mantapjjañamataqui. Catuyasjjapjjam, ucatsti sapa maynis uva yapupatjja mank'asiscaniwa, higo yapupatsa uqhamaraqui, sapa mayniraquiw pachpa uma phuch'upat umasiscani.
17
Ucatsti mä marcaruw apapjjätam, uca marcasti jumanacan marcamjamaraquiquiwa, trigos uvas achuraquiwa, ucan t'ant'a lurapjjäta vino apsupjjaraquïta.
18
Ezequiasatejj ‘Tatituw khespiyistani’ sapjjätamjja, jan jupampi c'arintayasipjjamti. ¿Yakha marcanacarusti diosanacapajj khespiyiti Asirianquir reyin amparapatjja?
19
¿Cawquincaraqui Hamat, uqhamarac Arfad sisqui ucanacan diosanacapasti? ¿Cawquincaraqui Sefarvaim sisqui ucan diosanacapasti? ¿Samariarusti Asiria reyin ch'amapatsti khespiyapjjeti?
20
Take uca marcanacatjja, ¿cawquïri marcan diosaparaqui khespiyisti Asirianquir reyin amparapatsti? ¿Cunatrac jumanacasti lup'isipcta Jerusalenar Diosan khespiyañapsti? — sasa.
21
Jupanacasti amuquiw kheparapjjäna, janiw mä arsa arscjjapjjänti, reyiraquiw jupanacarojj jan cunsa sapjjañapataqui arsutayna.
22
Ucapachaw Eliaquim qhititejj palacion yänac uñjirïcän ucajja; Sebna kellkerisa, Joa reyin secretariopasa, llact'asisinjja isinacap ch'iyarasipjjäna, ucatsti Ezequiasar uñstiriw sarapjjäna, cuntejj asirio oficialajj siscatayna ucanac yatiyañataqui.
Isaías 36:1
Isaías 36:2
Isaías 36:3
Isaías 36:4
Isaías 36:5
Isaías 36:6
Isaías 36:7
Isaías 36:8
Isaías 36:9
Isaías 36:10
Isaías 36:11
Isaías 36:12
Isaías 36:13
Isaías 36:14
Isaías 36:15
Isaías 36:16
Isaías 36:17
Isaías 36:18
Isaías 36:19
Isaías 36:20
Isaías 36:21
Isaías 36:22
Isaías 1 / Isa 1
Isaías 2 / Isa 2
Isaías 3 / Isa 3
Isaías 4 / Isa 4
Isaías 5 / Isa 5
Isaías 6 / Isa 6
Isaías 7 / Isa 7
Isaías 8 / Isa 8
Isaías 9 / Isa 9
Isaías 10 / Isa 10
Isaías 11 / Isa 11
Isaías 12 / Isa 12
Isaías 13 / Isa 13
Isaías 14 / Isa 14
Isaías 15 / Isa 15
Isaías 16 / Isa 16
Isaías 17 / Isa 17
Isaías 18 / Isa 18
Isaías 19 / Isa 19
Isaías 20 / Isa 20
Isaías 21 / Isa 21
Isaías 22 / Isa 22
Isaías 23 / Isa 23
Isaías 24 / Isa 24
Isaías 25 / Isa 25
Isaías 26 / Isa 26
Isaías 27 / Isa 27
Isaías 28 / Isa 28
Isaías 29 / Isa 29
Isaías 30 / Isa 30
Isaías 31 / Isa 31
Isaías 32 / Isa 32
Isaías 33 / Isa 33
Isaías 34 / Isa 34
Isaías 35 / Isa 35
Isaías 36 / Isa 36
Isaías 37 / Isa 37
Isaías 38 / Isa 38
Isaías 39 / Isa 39
Isaías 40 / Isa 40
Isaías 41 / Isa 41
Isaías 42 / Isa 42
Isaías 43 / Isa 43
Isaías 44 / Isa 44
Isaías 45 / Isa 45
Isaías 46 / Isa 46
Isaías 47 / Isa 47
Isaías 48 / Isa 48
Isaías 49 / Isa 49
Isaías 50 / Isa 50
Isaías 51 / Isa 51
Isaías 52 / Isa 52
Isaías 53 / Isa 53
Isaías 54 / Isa 54
Isaías 55 / Isa 55
Isaías 56 / Isa 56
Isaías 57 / Isa 57
Isaías 58 / Isa 58
Isaías 59 / Isa 59
Isaías 60 / Isa 60
Isaías 61 / Isa 61
Isaías 62 / Isa 62
Isaías 63 / Isa 63
Isaías 64 / Isa 64
Isaías 65 / Isa 65
Isaías 66 / Isa 66