A A A A A
×

Aymara Bible 1997

Isaías 23

1
Tiro marca toke profecía arunaca. Tarsisanquir barconaca, aykopjjam, puertonacan t'unjatätap laycu. Chipret puriniña puertosti k'ala t'unjatawa.
2
Tironquir jakenacasa Sidonat jutir alaquipa jakenacasa amuquïpjjam. Jumanacan qhitanacapasti jach'a kotanacwa pasawayapjjänjja,
3
uqhamaraqui uca walja umanacsa. Jicjjatatanacapwa apsupjjaraquïnjja Sihur chekan achur granonacatjja, uqhamaraqui Nilo chekan achunacatsa, marcanacaruraquiw aljañanac apapjjänjja.
4
Sidón, jach'a kotawjan sayt'asiña; jichhajj p'enkasim, jichhaw jumajj saraquïtajja: “Janiw wawachasir warmin aykoñanacajjajj utjcjjetuti, janiw wawachascäti. Janiw wawanac uywañas utj-jjetuti, imill wawanacaru yatichañasa” sasa.
5
Cunapachatejj egipcionacar uca yatiyäwejj purini uqhajj jupanacajj wal llaquisipjjani Tiro marcar uqham pasatapatjja.
6
Sapjjaraquiniwa: “Tarsisar sarapjjam, kota iraman utjirinaca, jichhajj wararipjjam” sasa.
7
¿Acati wali jaya maranacan marcasti, cusisiñacpuni muniri marcasti? ¿Acati wali jayanacaru sariri marcasti, ucat uca jaya tokenacan suma utjnokañataqui?
8
¿Qhitirac uqham Tiro reyin marcapataqui arsusti, uca alaquipa reyinacan yokanacapänti, uca alaquipa jakenacasti wali munañaninacänti aca orakenjja?
9
Take ch'amani Tatituw uqham lurayi, take jach'a ch'amaninacsti, munañani jakenacarusti orakercam liwinucuñataqui.
10
Tarsis marca, jichhajj yapuchañar uscusim, barconac lurañamajj tucusjjewa.
11
Tatituw amparap lokjjatani jach'a kotjjaru, marcanacarusti qhathatiyaraquiwa, Canaanan sayt'asiña chekanacapsti t'unthapiyaraquiwa.
12
Sidonarusti saraquiwa: “Uca cusisiñanacam apanucum, p'enkachjat tawako. Chiprecam sarañ amtcäta ucasa, janiraquiquiw ucansa samarañ jicjjatcätati.”
13
Uñtapjjam aca orake, barconacataqui sata orake. Caldeo jakenacajj torrenac sayt'ayapjje, Sidonanquir palacionacsa pampwa sarayapjjaraqui, k'ala t'unjatwa apanucupjjaraqui. Jupanacaw juchanïpjjänjja, janiw Asiriati.
14
Tarsisanquir barconaca, jichhajj aykopjjam, jumanacan sayt'asiñanacamasti jichhajj t'unjatawa.
15
Uca urunacanjja Tiro marcajj pakallk tunca maraw apanucütäni, mä reyin jacañapäquis ucqha maranaca. Uca pakallko tunca mara pasatatsti Tiro marcarojj cuna k'ochutejj jan wali sarnaker warmitjja utjqui uca k'ochwa k'ocht'asini:
16
Yakha chachanacampi sarnaker armanucut warmi, arpam jichhajj catum, marcpacha muytaraquim, suma música toct'asim, walja k'ochunac k'ocht'asim, inach jumatjja amtasipjjani.
17
Pakallko tunca mara pasatatsti Tatitojj Tiro marcatjja amtasiraquiniwa. Uca marcasti yakha chachanacampiw sarnakani, uca yakha chachanacaruw aljasiraquini, uca chachanacasti take acapachanquir yakha marcanacawa.
18
Ucampisa uca jicjjatatanacapasti Tatituru loktatäniwa, janiw imatäcaniti, janiraquiw imañ utanacarus uscutäcaniti, jan ucasti qhitinacatejj Tatitur yupaychapqui ucanacar churatäniwa walja mank'añanac alasipjjañapataqui, uqhamarac suma isinacsa.
Isaías 23:1
Isaías 23:2
Isaías 23:3
Isaías 23:4
Isaías 23:5
Isaías 23:6
Isaías 23:7
Isaías 23:8
Isaías 23:9
Isaías 23:10
Isaías 23:11
Isaías 23:12
Isaías 23:13
Isaías 23:14
Isaías 23:15
Isaías 23:16
Isaías 23:17
Isaías 23:18
Isaías 1 / Isa 1
Isaías 2 / Isa 2
Isaías 3 / Isa 3
Isaías 4 / Isa 4
Isaías 5 / Isa 5
Isaías 6 / Isa 6
Isaías 7 / Isa 7
Isaías 8 / Isa 8
Isaías 9 / Isa 9
Isaías 10 / Isa 10
Isaías 11 / Isa 11
Isaías 12 / Isa 12
Isaías 13 / Isa 13
Isaías 14 / Isa 14
Isaías 15 / Isa 15
Isaías 16 / Isa 16
Isaías 17 / Isa 17
Isaías 18 / Isa 18
Isaías 19 / Isa 19
Isaías 20 / Isa 20
Isaías 21 / Isa 21
Isaías 22 / Isa 22
Isaías 23 / Isa 23
Isaías 24 / Isa 24
Isaías 25 / Isa 25
Isaías 26 / Isa 26
Isaías 27 / Isa 27
Isaías 28 / Isa 28
Isaías 29 / Isa 29
Isaías 30 / Isa 30
Isaías 31 / Isa 31
Isaías 32 / Isa 32
Isaías 33 / Isa 33
Isaías 34 / Isa 34
Isaías 35 / Isa 35
Isaías 36 / Isa 36
Isaías 37 / Isa 37
Isaías 38 / Isa 38
Isaías 39 / Isa 39
Isaías 40 / Isa 40
Isaías 41 / Isa 41
Isaías 42 / Isa 42
Isaías 43 / Isa 43
Isaías 44 / Isa 44
Isaías 45 / Isa 45
Isaías 46 / Isa 46
Isaías 47 / Isa 47
Isaías 48 / Isa 48
Isaías 49 / Isa 49
Isaías 50 / Isa 50
Isaías 51 / Isa 51
Isaías 52 / Isa 52
Isaías 53 / Isa 53
Isaías 54 / Isa 54
Isaías 55 / Isa 55
Isaías 56 / Isa 56
Isaías 57 / Isa 57
Isaías 58 / Isa 58
Isaías 59 / Isa 59
Isaías 60 / Isa 60
Isaías 61 / Isa 61
Isaías 62 / Isa 62
Isaías 63 / Isa 63
Isaías 64 / Isa 64
Isaías 65 / Isa 65
Isaías 66 / Isa 66