A A A A A
×

Aymara Bible 1997

Isaías 1

1
Amoz chachan Isaías yokapajj Judá marcampita, Jerusalén marcampita uñacht'äwi toke catokäna; cunapachatï Uzías, Jotam, Acaz, uqhamaraqui Ezequías reyinacajj Judá marcar apnakcän uca maranacanwa jupajj uca uñjäwi uñjaraquïna:
2
Alajjpachamp acapachampi, ist'apjjam cuntejj Tatitojj sisqui uca: “Wawanac uywasta jilarañapcama, ucampis jupanacajj nayataquiquiw sayt'asjjapjje.
3
Orko vacajj jakeparojj uñt'asiwa, asnos jakepan uywa uyupjja uñt'asiraquiwa; ucampisa Israel marcajjajj, nayan quipca marcajjajj, janiw uñt'quiti, janiraquiw amuyt'ascaraquisa.”
4
“¡Ay, jucharar jakenaca, ñankha k'ept'at marca, ñankhanac lurir jakenacat sarakerinaca, jan ist'asiri ñankha wawanaca! Tatitutjja jayarst'atäpjjewa, Israelan Kollan Diosaparojj apanucuwayapjjewa, kheparuw cuttjjapjjaraqui.
5
Jumanacajj Dios toke sayt'asiñacpun munasipctajja, janchinacamansti janiw cawqhas jawk'jañataquejj utjcjjeti. P'ekenacamajj k'ala chhojjriñchjatawa, janiraquiw cunataquis ch'amamajj utjcjjeti.
6
Cayut kalltasin p'ekecamajj janiw jumanacanjj cawqhas c'umaräcjjeti; takpach janchimajj k'ala chhojjriñchjatawa, jawk'jata, llejjtjtataraqui; jan qhitinsa kolljjatata, janiraqui ñacht'ata, uca usuyasitanacamsti janiraquiw qhitis aceitempi kolljjatt'asa samart'ayquiti.
7
Orakepasti wasararu tucuyatawa, marcanacasti ninan naqhantataraquiwa. Jumanacan nayrakatamanaracwa uñisirinacamas yapuchatanacamjja mank'apjje. Take cunsa wasararu tucuyatwa apanucuwayapjje. Cunapachatejj Sodoma marcajj t'unjatäcän uqhama.
8
Sión marca sapaquiw jichhajj sayjje, uva uñjañ chhujllar uñtata, melón yapu uñjañ chhujllar uñtata, sapa apanucuta, uñisirinacapan muyuntat marcjamawa.”
9
Take ch'amani Tatitutejj mä kawkhani jiwasanacat jan jilt'aycasapänjja, jichhajj Sodoma, uqhamaraqui Gomorra marcar uñtatäsänwa.
10
Sodoma marcan jilïrinacapa, Tatitun arunacap ist'apjjam. Gomorra marcachirinaca, jichhasti sum ist'apjjam cuntejj jiwasan Diosasajj yatichquistani uca.
11
Tatitojj siwa: “¿Cunataquis ucatak wilañchanac loktapjjesta? Karitäjjtwa jumanacan wilañchat orko ovejanac loktapjjatanacamampejja, uqhamaraqui liq'i vaca kallu loktatanacamampisa; orko vacanacana, ovejanacana, cabritonacana wilanacapajj ajjtasiyjjetuwa.
12
Jumanacajj nayar uñstiriw jutapjjtajja, ucampis ¿qhitis jumanacarojj uta ankäjj taquisiñ yatichapjjtamjja?
13
Jan juc'ampi uca jan wali churäwinac apanjjapjjestati, janiw ucanacan jek'enacapjja uñjan muncti. Jumanacajj take jakenacaruw machak phajjsi, uqhamaraqui samarañ uru fiestachañataquejj jawsapjjtajja, ucampis janiw nayajj uca fiestanacamjja uñjañ muncti, uca pachpa fiestanacan ñankha luratanacamsa.
14
Machak phajjsi fiestanacamsa, take tantachasïwinacamsa nayajj uñistwa. ¡Nayarojj uca fiestanacamajj wal colerayitu, janiraquiw uñjañ muncti!
15
Cunapachatejj jumanacajj amparanacam loktasa mayisinipjjetäta ucapachajj, nayajj janiw jumanacar uñtanipcämati; oracionanaca walja lurasipcäta ucapachajj, janiw nayajj ist'apcämati. Amparanacamajj wilararcamaquiwa.
16
“¡Jarikasipjjam, k'omachasipjjaraquim! ¡Uca ñankha lurañanacamsti nayrakatajjatjja jayar apapjjam! ¡Ñankha lurañanacsti apanucupjjaraquim!
17
¡Asqui lurañanac yatekapjjam, cunatejj chekapäqui uca lurañanacaruraqui ch'amachasipjjam, t'akhisiyatanacarusti arjjatapjjam, wajchanacarusti chekapar uñjapjjam, ijma warminacatsti arjjatasipjjaraquim!”
18
Tatitojj siwa: “Jutapjjam, uca jan wali luratanacamat parlapjjañäni. Juchanacamajj wila colorar uñtatäcchinisa, nayajj qhunjam jank'ow tucuyäjja; ch'iyar wila isir uñtatäcchinisa, nayajj jank'o t'arwaru uñtata tucuyäjja.
19
Jumanacatejj jaysapjjetäta ucapachajj, cuntejj orakejj achqui ucanacwa sum mank'asipjjäta,
20
ucampis nayataqui sayt'asisipcaquïtajja, guerranjj jiwarapjjaquipunïtawa.” Pachpa Tatituw ucjja arsu.
21
¡Cunjämarac ucarusti purtasti, cheka lurir marca, yakha chachanacampi sarnaker warmjamaw tuctajja! Nayrajj take jakenacamajj asqui lurircamaquïpjjänwa, chekapanarac sarnakapjjänjja, jichhasti takenis jake jiwayircamaquiraquisä.
22
Nayrajj kollkëyätawa, jichhasti k'añu t'unaquëjjtawa, suma vinoraquïyätawa, jichhasti alek umaquëjjtawa.
23
Jilïri apnakerinacamasti nayataqui sayt'asirinacawa, lunthatanacampis sumancapjjaraquiwa. Takenis kollke chilltayasircamaquïpjjewa, wajjt'äwinac catokañac munasipcaraqui. Wajcharojj janiw chekapar uñjapquiti, janiraquiw ijma warminacarus chekaparu uñjapquiti.
24
Ucatpï jichhajj take ch'amani Tatitojj, Israelan take ch'amani Tatitupajj sejja: “¡Ucqhacamaqui! Nayaw uñisirinacajjarojj juchañchä, jupanacarusti uqhamat uqham luraraquï.
25
Wasitat jumataquejj amparajj aytä, uca k'añu t'una luratanacamsti ninampiw k'ala nacsuyä, k'oma tucuyäma, take k'añu luratanacama.
26
Jichhasti, cunjämäcäntejj nayra juezanacamajj uc churjjaraquïma, amuyt'ayirinacamasti kalltanjamäjjaraquiniwa. Take ucanac lurcä uca khepatsti sapjjaraquïtamwa: ‘Asqui lurir marca’ ‘Cheka marca’ sasa.
27
Cheka cancañajjampi, uqhamaraqui khespiyasiñajjampiw Sionan utjasirinacarojj cuttayasinjjäjja.
28
Ucampisa nayataqui sayt'asirinacampiru, juchararanacampirusti acch'a acch'a tucjä, nayar apanucurinacasti jiwarapjjaniwa.
29
Jumanacajj uca kokanacatjja pankar yapunacamatsa, cawquïrinacatejj wali cusisiyapctam ucanacatjja p'enkasipjjätawa, uca chekanacanwa yakha diosanacamarojj yupaychapjjayätajja.
30
Jumanacajj ancuntat laphinacan kokar uñtataw tucupjjäta, jan umani pankar yapur uñtataraquiw tucupjjäta.
31
Ch'aman jakesti wichhuruw tucuni, luratanacapasti jisc'a nina sanc'aruw tucuraquini; ucanacasti paypachaw mayaqui naqhantapjjani; uca ninarusti janiraquiw qhitis jiwt'aycaraquiniti.”
Isaías 1:1
Isaías 1:2
Isaías 1:3
Isaías 1:4
Isaías 1:5
Isaías 1:6
Isaías 1:7
Isaías 1:8
Isaías 1:9
Isaías 1:10
Isaías 1:11
Isaías 1:12
Isaías 1:13
Isaías 1:14
Isaías 1:15
Isaías 1:16
Isaías 1:17
Isaías 1:18
Isaías 1:19
Isaías 1:20
Isaías 1:21
Isaías 1:22
Isaías 1:23
Isaías 1:24
Isaías 1:25
Isaías 1:26
Isaías 1:27
Isaías 1:28
Isaías 1:29
Isaías 1:30
Isaías 1:31
Isaías 1 / Isa 1
Isaías 2 / Isa 2
Isaías 3 / Isa 3
Isaías 4 / Isa 4
Isaías 5 / Isa 5
Isaías 6 / Isa 6
Isaías 7 / Isa 7
Isaías 8 / Isa 8
Isaías 9 / Isa 9
Isaías 10 / Isa 10
Isaías 11 / Isa 11
Isaías 12 / Isa 12
Isaías 13 / Isa 13
Isaías 14 / Isa 14
Isaías 15 / Isa 15
Isaías 16 / Isa 16
Isaías 17 / Isa 17
Isaías 18 / Isa 18
Isaías 19 / Isa 19
Isaías 20 / Isa 20
Isaías 21 / Isa 21
Isaías 22 / Isa 22
Isaías 23 / Isa 23
Isaías 24 / Isa 24
Isaías 25 / Isa 25
Isaías 26 / Isa 26
Isaías 27 / Isa 27
Isaías 28 / Isa 28
Isaías 29 / Isa 29
Isaías 30 / Isa 30
Isaías 31 / Isa 31
Isaías 32 / Isa 32
Isaías 33 / Isa 33
Isaías 34 / Isa 34
Isaías 35 / Isa 35
Isaías 36 / Isa 36
Isaías 37 / Isa 37
Isaías 38 / Isa 38
Isaías 39 / Isa 39
Isaías 40 / Isa 40
Isaías 41 / Isa 41
Isaías 42 / Isa 42
Isaías 43 / Isa 43
Isaías 44 / Isa 44
Isaías 45 / Isa 45
Isaías 46 / Isa 46
Isaías 47 / Isa 47
Isaías 48 / Isa 48
Isaías 49 / Isa 49
Isaías 50 / Isa 50
Isaías 51 / Isa 51
Isaías 52 / Isa 52
Isaías 53 / Isa 53
Isaías 54 / Isa 54
Isaías 55 / Isa 55
Isaías 56 / Isa 56
Isaías 57 / Isa 57
Isaías 58 / Isa 58
Isaías 59 / Isa 59
Isaías 60 / Isa 60
Isaías 61 / Isa 61
Isaías 62 / Isa 62
Isaías 63 / Isa 63
Isaías 64 / Isa 64
Isaías 65 / Isa 65
Isaías 66 / Isa 66