A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Kiswahili Biblia 1997

Proverbios 181
Ajitengaye na wenzake hutafuta matakwa yake mwenyewe; Hushindana na kila shauri jema.
2
Mpumbavu hapendezwi na ufahamu; Ila moyo wake udhihirike tu.
3
Ajapo asiye haki, huja dharau pia; Na pamoja na aibu huja lawama.
4
Maneno ya kinywa cha mtu ni kama maji ya vilindi; Kijito kibubujikacho; chemchemi ya hekima.
5
Kukubali uso wake asiye haki si vizuri; Wala kumpotosha mwenye haki hukumuni.
6
Midomo ya mpumbavu huingia katika fitina, Na kinywa chake huita mapigo.
7
Kinywa cha mpumbavu ni uharibifu wake, Na midomo yake ni mtego wa nafsi yake.
8
Maneno ya mchongezi ni kama vitoweo; Nayo hushukia pande za ndani za tumbo.
9
Yeye naye aliye mvivu katika kazi yake, Ni ndugu yake aliye mharabu.
10
Jina la Bwana ni ngome imara; Mwenye haki huikimbilia, akawa salama.
11
Mali ya mtu tajiri ni mji wake wa nguvu; Ni kama ukuta mrefu katika mawazo yake.
12
Kabla ya uharibifu moyo wa mwanadamu hujivuna; Na kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu.
13
Yeye ajibuye kabla hajasikia, Ni upumbavu na aibu kwake.
14
Roho ya mtu itastahimili udhaifu wake; Bali roho iliyovunjika nani awezaye kuistahimili?
15
Moyo wa mwenye busara hupata maarifa; Na sikio la mwenye hekima hutafuta maarifa.
16
Zawadi ya mtu humpatia nafasi; Humleta mbele ya watu wakuu.
17
Ajiteteaye kwanza huonekana kuwa ana haki; Lakini jirani yake huja na kumchunguza.
18
Kura hukomesha mashindano; Hukata maneno ya wakuu.
19
Ndugu aliyechukizwa ni mgumu kuliko mji wa nguvu; Na mashindano ni kama mapingo ya ngome.
20
Tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake; Atashiba mazao ya midomo yake.
21
Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi; Na wao waupendao watakula matunda yake.
22
Apataye mke apata kitu chema; Naye ajipatia kibali kwa Bwana.
23
Maskini hutumia maombi; Bali tajiri hujibu kwa ukali.
24
Ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe; Lakini yuko rafiki aambatanaye na mtu kuliko ndugu.Proverbios 18:1
Proverbios 18:2
Proverbios 18:3
Proverbios 18:4
Proverbios 18:5
Proverbios 18:6
Proverbios 18:7
Proverbios 18:8
Proverbios 18:9
Proverbios 18:10
Proverbios 18:11
Proverbios 18:12
Proverbios 18:13
Proverbios 18:14
Proverbios 18:15
Proverbios 18:16
Proverbios 18:17
Proverbios 18:18
Proverbios 18:19
Proverbios 18:20
Proverbios 18:21
Proverbios 18:22
Proverbios 18:23
Proverbios 18:24


Proverbios 1 / Pro 1
Proverbios 2 / Pro 2
Proverbios 3 / Pro 3
Proverbios 4 / Pro 4
Proverbios 5 / Pro 5
Proverbios 6 / Pro 6
Proverbios 7 / Pro 7
Proverbios 8 / Pro 8
Proverbios 9 / Pro 9
Proverbios 10 / Pro 10
Proverbios 11 / Pro 11
Proverbios 12 / Pro 12
Proverbios 13 / Pro 13
Proverbios 14 / Pro 14
Proverbios 15 / Pro 15
Proverbios 16 / Pro 16
Proverbios 17 / Pro 17
Proverbios 18 / Pro 18
Proverbios 19 / Pro 19
Proverbios 20 / Pro 20
Proverbios 21 / Pro 21
Proverbios 22 / Pro 22
Proverbios 23 / Pro 23
Proverbios 24 / Pro 24
Proverbios 25 / Pro 25
Proverbios 26 / Pro 26
Proverbios 27 / Pro 27
Proverbios 28 / Pro 28
Proverbios 29 / Pro 29
Proverbios 30 / Pro 30
Proverbios 31 / Pro 31