A A A A A
×

Aymara Bible 1997

Éxodo 8

1
Tatitusti Moisesarojj sänwa: —Faraonan ucar sarasinsti sätawa: ‘Tatitojj aqham siwa: Antutjjam marcajjaru nayar yupaychir sarjjapjjañapataqui.
2
Janitejj antutañ muncäta ucajja, nayajj takpach marcamaruw c'ayranacampi castigäjja.
3
Jawiratsti c'ayranacaw mistsunini, ucanacawa mantapjjani palaciomaru, iquiña utamaru, iquiñanacam patjjaru, sirvirinacaman utanacaparu, take jakenacaman utanacaparu, uqhamarac t'ant'anaca lurapcta uca hornonacarusa.
4
C'ayranacasti mistsupjjaniwa juma pataru, sirvirinacam pataru, uqhamarac take jakenacam pataru.’
5
Tatitusti Moisesarojj sascaquïnwa: —Aaronar sam: ‘Thujruma ayjjarusina amparam loktam jawiranacjjaru uma jalir k'awanacjjaru, uma khothañanacjjaru, ucanacat c'ayranacajj mistsunisa Egipto marcpacharu phokhantañapataqui’ —sasa.
6
Aaronajj amparapwa loktäna Egiptonquir umanacjjaru, ucatsti c'ayranacajja umanacat mistsunisajja Egipto marcpacharuw phokhantäna.
7
Ucampis jach'a yatiri jakenacajja yatiñanacapampejj quipcacracwa lurapjjaraquïna, jupanacasti c'ayranacapjja Egipto orakerojj jutayapjjaraquïnwa.
8
Ucatsti faraonajj Moisesampiru, Aaronampir jawsayanisajja sänwa: —Tatitur mayipjjam c'ayranaca apakañapataqui nayata, uqhamarac jakenacajjata, nayasti jakenacamarojj antutjjäwa Tatitur sacrificio loktir sarjjapjjañapataqui.
9
Ucat Moisesajja faraonarojj saraquïnwa: —Sitaya, ¿cuna horasa mayiñajjsa munta jumataqui, sirvirinacamataqui, uqhamarac jakenacamataquisa c'ayranacajj apakatäñapataqui jumata, uqhamarac palaciomatsa, uqhamat c'ayranacajj jawirancañapataquejja?
10
Faraonasti sänwa: —Kharürpacha mayipjjam —sasa. Ucatsti Moisesajj saraquïnwa: —Lurasiniwa mayitamarjamajja, uqhamatwa yatïta jan yakhajj utjatapa nanacan Tatitu Diosajj-jamajja.
11
C'ayranacasti palaciomatjja jawiraruw sarjjapjjani, janiraquiw jumarusa, sirvirinacamarusa, ni jakenacamarusa coleraycjjapjjätamti.
12
Moisesampi, Aaronampejj faraonan ucat sarjjasinjja Tatituruw mayipjjäna Tatitojj c'ayranaca faraonjjar qhithancatayna uca apakañapataqui.
13
Tatitusti Moisesan mayitaparjamasti luränwa, utanacancqui, pationacancqui, pampanacancqui uca c'ayranacajj jiwarjjapjjänwa.
14
Ucampis jakenacajja jiwat c'ayranacjja monton montona apthapipjjäna, ucatsti uca montonanacajj take chekanraqui thujstjjaraquïna.
15
Ucampis faraonajj jan cuna llaquis ujtcjjatap laycusti chuymapa colerañampi kalarayasisajja janiraquiquiw ist'añjja muncjjänti cuntejj Tatitojj Moisesampiru, Aaronampiru siscäna ucjja.
16
Ucatsti Tatitojj Moisesarojj saraquïnwa: —Aaronar sam: ‘Thujrupampi orak lak'aru jisctpan uca lak'ajj jisc'a chhichhillanqhanacar tucuñapataqui take Egipto marcpachana’ —sasa.
17
Jupanacasti Tatitun arsutaparjamaw lurapjjäna. Aaronajja thujrupampiw orak lak'aru jisctäna ucatsti Egipto marcpachanwa lak'anacajj jisc'a chhichhillanqhanacaru tucusina jakenacaru, uqhamarac take uywanacaru t'akhesiyaraquïna.
18
Jach'a yatiri jakenacajj quipcacracwa jisc'a chhichhillanqhanac tucuyañ munapjjaraquïna yatiñanacapampejja, ucampis janiw puedipcänti. Uccañcamasti jisc'a chhichhillanqhanacajj t'akhesiyascaquïnwa jakenacaru, uqhamarac uywanacarusa.
19
Ucatsti jach'a yatiri jakenacajj faraonarojj sapjjänwa: —¡Acasti Diosan luräwipawa! —sasa. Ucampis faraonajj chuymapa kalarayasisajj janiw ist'añ muncänti cuntejj Tatitojj siscän ucjja.
20
Tatitusti Moisesarojj sänwa: —Faraonasti arumanthejja jawiraruw sarani, ucampis jumajja wali alwata sartasinjja saram aqham siri: ‘Tatitojj siwa: Antutjjam marcajjaru nayar yupaychiri sarjjapjjañapataqui.
21
Janitejj marcajjar antutcäta sarjjañapataqui ucajja, nayasti qhithanïwa take casta wila ch'amsuri jach'a chhichhillanqhanaca jumjjaru, sirvirinacamjjaru, take jakenacamjjaru, utanacamjjaru. Uca jach'a chhichhillanqhanacaw egipcionacan utanacaparu, uqhamarac orakenacarusa phokhantani.
22
Uqham pascani ucqhasti, Gosén sat orakenjja janiw mä jach'a chhichhillanqhas utjcaniti, marcajjajja ucan jacatap laycu. Uqhamatwa yatïta naya Tatitojj uca orakencatajja.
23
Nayasti uñacht'ayäwa marcajjajja mayjätapa, marcamat sipansa, acsti arumanthiw luräjja’ —sasa.
24
Tatitusti arsutaparjamajja luränwa, cunayman wila ch'amsuri jach'a chhichhillanqhanacaw jutasina wal phokhantapjjäna mä kenayar uñtata faraonan palacioparu, sirvirinacapan utanacaparu, uqhamarac take Egipto orakpacharu. Ucatsti uca jach'a chhichhillanqhanacajj take marcpachwa tucjawayapjjäna.
25
Ucatsti faraonajj Moisesampiru, Aaronampir jawsayanisajja sänwa: —Sarapjjam Diosamaru sacrificio loktiri, ucampis janiw aca marcatjja mistupjjätati —sasa.
26
Moisesasti saraquïnwa: —Uqham nanacan lurañanacajjajj janiw walïcaspati. Cawquïr animalanactejj nanacan Tatitu Diosajjaru sacrificio loktapcä ucajja Egipcionacataquejja janiw walïcaspati, jupanacajj animalanacaru yupaychapjjatap laycusti uqham lurañajja janiw walïquiti. Egipcionacatejj nanacaru animalanaca sacrificio loktir uñjapjjetaspa ucajja kalampi c'upjasaw jiwayapjjetaspa.
27
Nanacasti wasararuwa quimsür sararu sarapjjäjja, ucanwa nanacan Tatitu Diosajjarojj sacrificio loktanipjjäjja, cunjämtejj jupajj nanacar sapquitu uqhamarjama.
28
Ucatsti faraonajj saraquïnwa: —Nayasti antutapjjämawa wasararu sarapjjañamataqui, ucana jumanacan Diosamaru sacrificio loktanipjjañamataqui, ucampis janiw wali jayaru sarapjjätati, nayataquis mayipjjaraquïtawa —sasa.
29
Moisesajj saraquïnwa: —Nayasti acata mistuwayasinjja Tatituruw mayëjja, arumanthejja jach'a chhichhillanqhanacajj sarjjañapataqui juma jac'ata, sirvirinacamata, uqhamarac take jakenacamatsa. Ucampis nanac israelitanacarojja janiw engañasipcaquitätati, ni jarc'apjjetätasa Tatituru sacrificio loktir nanacajj sarapjjañanacajjatjja —sasa.
30
Ucampis Moisesajja, faraonan ucat sarjjasinjja Tatituruw mayïna.
31
Tatitojja Moisesan mayitap ist'asinjja take jach'a chhichhillanqhanacwa apakäna faraonata, sirvirinacapata, uqhamarac take jakenacatsa, janiw maya jach'a chhichhillanqhas jilt'cänti.
32
Ucampis faraonajj chuymapa kalarayasisajj janiraquiquiw israelitanacar antutañ muncjjaraquiquïnti.
Éxodo 8:1
Éxodo 8:2
Éxodo 8:3
Éxodo 8:4
Éxodo 8:5
Éxodo 8:6
Éxodo 8:7
Éxodo 8:8
Éxodo 8:9
Éxodo 8:10
Éxodo 8:11
Éxodo 8:12
Éxodo 8:13
Éxodo 8:14
Éxodo 8:15
Éxodo 8:16
Éxodo 8:17
Éxodo 8:18
Éxodo 8:19
Éxodo 8:20
Éxodo 8:21
Éxodo 8:22
Éxodo 8:23
Éxodo 8:24
Éxodo 8:25
Éxodo 8:26
Éxodo 8:27
Éxodo 8:28
Éxodo 8:29
Éxodo 8:30
Éxodo 8:31
Éxodo 8:32
Éxodo 1 / Éxo 1
Éxodo 2 / Éxo 2
Éxodo 3 / Éxo 3
Éxodo 4 / Éxo 4
Éxodo 5 / Éxo 5
Éxodo 6 / Éxo 6
Éxodo 7 / Éxo 7
Éxodo 8 / Éxo 8
Éxodo 9 / Éxo 9
Éxodo 10 / Éxo 10
Éxodo 11 / Éxo 11
Éxodo 12 / Éxo 12
Éxodo 13 / Éxo 13
Éxodo 14 / Éxo 14
Éxodo 15 / Éxo 15
Éxodo 16 / Éxo 16
Éxodo 17 / Éxo 17
Éxodo 18 / Éxo 18
Éxodo 19 / Éxo 19
Éxodo 20 / Éxo 20
Éxodo 21 / Éxo 21
Éxodo 22 / Éxo 22
Éxodo 23 / Éxo 23
Éxodo 24 / Éxo 24
Éxodo 25 / Éxo 25
Éxodo 26 / Éxo 26
Éxodo 27 / Éxo 27
Éxodo 28 / Éxo 28
Éxodo 29 / Éxo 29
Éxodo 30 / Éxo 30
Éxodo 31 / Éxo 31
Éxodo 32 / Éxo 32
Éxodo 33 / Éxo 33
Éxodo 34 / Éxo 34
Éxodo 35 / Éxo 35
Éxodo 36 / Éxo 36
Éxodo 37 / Éxo 37
Éxodo 38 / Éxo 38
Éxodo 39 / Éxo 39
Éxodo 40 / Éxo 40