A A A A A
×

Aymara Bible 1997

Éxodo 7

1
Ucat Tatitojj Moisesarojj sascaquïnwa: —Nayawa jumarojj uchsma naya lanti faraón jac'ana lurañanacamataqui, ucampis Aarón jilamawa juma lanti parlascani.
2
Jumasti cuntejj nayajj siscäma take ucanacwa Aarón jilamarojj yatiyäta; ucatsti jupawa faraonarojj parlascani, israelitanacaru marcapat antutjjañapataquejja.
3
Ucampis nayawa faraonarojj chuymap kalarayäjja jan munañapataqui, uqhamarac Egiptonjja nayaraquiwa walja muspharcañ uñacht'äwi milagronacjja luraraquëjja.
4
Faraonasti jumanacarojj janiw ist'añ munapcätamti, ucampis nayawa Egiptjjarojj ch'amajj uñacht'ayäjja, ucatsti jach'a muspharcañ cheka luräwinaca uñacht'ayasaraqui, nayaw Israel ejército marcajjaru Egiptot apsuniraquëjja.
5
Cunapachatejj Egiptjjaru ch'amajj uñacht'ayasa Israel marcajjaru uca marcat apsuncäjja, ucqhawa egipcionacajj yatipjjani nayana cheka Tatitu Diosätajja —sasa.
6
Moisesampi, Aaronampejj cunjämtejj Tatitojj siscäna uqhamarjamaw lurapjjäna.
7
Cunapachatejj rey faraonampi parlapcäna ucqhasti Moisesajj quimsakallk tunca maranïnwa, Aaronasti quimsakallk tunca quimsan maraniraqui.
8
Tatitojj Moisesampir, Aaronampirojj parlascaquïnwa:
9
—Faraonatejj ‘Milagro lurapjjam’ sapjjätam ucajja jumasti Aaronaruw säta: ‘Thujruma faraonan nayrakatapar liwnokam’ sasa, uca thujrojja mä catariru tucuñapataqui.
10
Ucatsti Moisesampi, Aaronampejj faraonan ucar sarasinjja cunjämtejj Tatitojj siscäna uqhamarjamaw lurapjjäna. Aaronasti faraonana, uqhamarac jilïri jakenacapan nayrakataparuw thujrupa liwnokäna, ucatsti uca thujrojj mä catariruw tucüna.
11
Uca uñjasinsti faraonajj wali amuyt'an jakenacaru, uqhamarac jupanacan wali yatiri jakenacaruw jawsayanïna, ucatsti uca jakenacajj yatiñanacapampejja quipcaracwa lurapjjaraquïna;
12
jupanacajj sapa mayniw varanacap oraker liwnokapjjäna, ucatsti uca varanacapajj catarinacaruraquiw tucuraquïna. Ucampis Aaronan jach'a thujrupasti wali amuyt'ani jakenacampina, uqhamarac yatiri jakenacan varanacaparojj mank'antänwa.
13
Ucampis faraonajj chuymapjja wali kalarayasïna, janiraquiw ist'añ muncänti cuntejj Tatitojj siscäna uca arunacjja.
14
Ucjjarusti Tatitojj Moisesar parlascaquïnwa: —Faraonasti colerañampi chuymapan kalarayasisajja janiw israelitanacarojj antutañ munquiti.
15
Arumanthi alwatasti, faraonajj cunapachatejj jawiraru sarcani ucqhasti jumajja jicjjatiriw saräta. Ucatjja Nilo sat jawir thiyaru purisajja ucatwa suyt'äta, ucampis cawquïr jach'a thujrumatejj catariru tucqui ucjja apasiraquïtawa.
16
Ucansti aqham sätawa: ‘Hebreonacan Tatitu Diosapawa nayaru qhithanitu jumaru aca yatiyañataqui: ‘Antutjjam marcajjaru sarjjañapataqui jupanacasti wasaranwa nayaru yupaychapjjetani. Ucampis jumajja jichhacamajj janiw ist'añ munctati.
17
Uca laycusti Tatitojj siwa: ‘Jichhawa yatïtajja nayan cheka Tatitu Diosätajja. Cunapachatejj nayajj aca thujrojjampi jawirancqui uca umaru jisctä ucqhajja umanacajj wilaruw tucuni.
18
Jawir umana jaquir chawllanacasa jiwaraniwa, ucat jawirajj wali thujsätap laycusti egipcionacajj ajjtasisajj janiw jawirat umañ munapcaniti.’
19
Ucat Tatitojj Moisesarojj parlascaquïnwa: —Aarón jilamaru aqham sam: ‘Amparamar thujruma ayjjarusina loktam take egiptonquir umanacjjaru, jawiranquiri, k'awanacanquiri, khothañanacanquiri, take tantat umanaca, uqhamarac lawata, kalata lurat tinajanacan uchat umanacajja wilaru tucuñapataqui’ —sasa.
20
Ucatsti Moisesampi, Aaronampejj lurapjjänwa cunjämtejj Tatitojj jupanacar siscäna uqhama. Aaronasti, faraonana, uqhamarac faraonan sirvirinacapan uñjcatawa jach'a thujrupampi jawiranquir umaru jisctäna, ucatsti jawiranquir umajja wilaruw tucüna.
21
Jawiran jaquir chawllanacasti jiwarapjjänwa. Ucampis uca jawirajja wali thujsätap laycusti egipcionacajj janiw ucat umcjjapjjänti, take Egipto orakenquir umanacaw wilaru tucüna.
22
Ucampis Egiptonquir yatiri jakenacajja uca quipcaraquiw lurapjjaraquïna, ucatsti faraonajj chuymapa colerañampi kalarayasisajj janiw ist'añ muncänti cuntejj Tatitojj siscäna ucjja.
23
Ucat faraonajj palacioparuw cutt'jjäna cunatejj pascäna ucar jan yäkasina.
24
Take egipcionacajja jawir thiyaruw phuch'unaca allinokapjjäna ucat k'oma uma apsuñataqui, jawiranquir umajja janiw umt'añjamäcänti uca laycu.
25
Pakallko urunacaw pasjjäna Tatitojj jawiranquir umaru wila tucuycäna uca urutjja.
Éxodo 7:1
Éxodo 7:2
Éxodo 7:3
Éxodo 7:4
Éxodo 7:5
Éxodo 7:6
Éxodo 7:7
Éxodo 7:8
Éxodo 7:9
Éxodo 7:10
Éxodo 7:11
Éxodo 7:12
Éxodo 7:13
Éxodo 7:14
Éxodo 7:15
Éxodo 7:16
Éxodo 7:17
Éxodo 7:18
Éxodo 7:19
Éxodo 7:20
Éxodo 7:21
Éxodo 7:22
Éxodo 7:23
Éxodo 7:24
Éxodo 7:25
Éxodo 1 / Éxo 1
Éxodo 2 / Éxo 2
Éxodo 3 / Éxo 3
Éxodo 4 / Éxo 4
Éxodo 5 / Éxo 5
Éxodo 6 / Éxo 6
Éxodo 7 / Éxo 7
Éxodo 8 / Éxo 8
Éxodo 9 / Éxo 9
Éxodo 10 / Éxo 10
Éxodo 11 / Éxo 11
Éxodo 12 / Éxo 12
Éxodo 13 / Éxo 13
Éxodo 14 / Éxo 14
Éxodo 15 / Éxo 15
Éxodo 16 / Éxo 16
Éxodo 17 / Éxo 17
Éxodo 18 / Éxo 18
Éxodo 19 / Éxo 19
Éxodo 20 / Éxo 20
Éxodo 21 / Éxo 21
Éxodo 22 / Éxo 22
Éxodo 23 / Éxo 23
Éxodo 24 / Éxo 24
Éxodo 25 / Éxo 25
Éxodo 26 / Éxo 26
Éxodo 27 / Éxo 27
Éxodo 28 / Éxo 28
Éxodo 29 / Éxo 29
Éxodo 30 / Éxo 30
Éxodo 31 / Éxo 31
Éxodo 32 / Éxo 32
Éxodo 33 / Éxo 33
Éxodo 34 / Éxo 34
Éxodo 35 / Éxo 35
Éxodo 36 / Éxo 36
Éxodo 37 / Éxo 37
Éxodo 38 / Éxo 38
Éxodo 39 / Éxo 39
Éxodo 40 / Éxo 40