A A A A A
×

Aymara Bible 1997

Éxodo 31

1
Tatitusti Moisesarojj aqham sänwa:
2
“Nayasti Judá tributjja ajlltwa Bazaleel sat, Uri chachan yokaparu, jupasti Hur sat chachan allchhipawa.
3
Ucatsti nayajj juparojj Diosan Ajayupampiw phokt'ta, uqhamarac yatiñ cancañampi, suma amuyumpi, asqui uñt'añanacampi, cunayman asqui lurañanacampiw phokt'jja,
4
suma amuyt'asa cunayman yänaca korita, kollketa, bronceta lurañapataqui,
5
uqhamarac suma kalanac lurasajja, uca kalanacata yänaca lurasa, suma tallado maderanaca lurañapataqui, uqhamarac yakha suma irnakañanacampi.
6
Nayasti juparojj uchtwa Ahisamac sat chachan Aholiab sat yokapan yanapiripata, jupajj Dan sat tribunquiriwa. Uca quipcaraqui take yatiñaninacaruw juc'ampi yatiñjja churaracta, uqhamata jupanacajj cuntejj nayajj siscsma ucanaca lurapjjañapataqui.
7
Tatitumpi Jiquisiñ Carpa tantachasiñataqui, sumar mantäwi arca, uca arcan tapapa, Carpan take yänacapa,
8
uqhamarac lurañapataqui mesjja yänacapampi, korit lurat candelerjja yänacapampi, incienso uchañ altara,
9
sacrificio nact'ayas loktañ altara yänacapampi, ampara jarisiñjja apjjatañapamppacha,
10
uca quipcaraqui Aaronataquisa suma sacerdote isinacaracwa lurapjjañaparaqui, uqhamarac Aaronan wawanacapataquisa isinacjja lurapjjañaparaquiwa jupanacana sacerdote luräwi lurapjjañapataqui.
11
Ucatsti loktañataqui aceite, uqhamarac suma k'apquir incienso kollan chekan lurapjjañaparaqui. Jupanacasti take cunsa lurapjjañapawa cunjämtejj nayajj siscsma uqhamarjama.”
12
Tatitusti Moisesaru parlasinjja sänwa:
13
“Jumasti israelitanacarojj aqham sasa yatiyam: ‘Jumanacasti nayan samarañ urunacajj-jja imapjjätawa, ucasti mä unanchawa wiñayataqui nayampi jumanacampitjja, uqhamatwa jumanacajj yatipjjäta naya Tatitojj jumanacaru ajllisitajja.
14
Samarañ urusti jumanacataquejj wali kollanawa, uca laycuwa jumanacajj imapjjañamajja. Ucampis qhititejj uca uru jan imcani ucajja jiwañapawa, uqhamarac qhiti jaketejj uca uru cunsa lurani ucajja jumanac taypinjja jiwayatäñapawa.
15
Jumanacasti sojjta uruwa irnakapjjañamajja, ucampis pakallko urojja samaraña uruwa Tatitur loktat uru. Uca laycusti qhititejj uca uruna cunsa lurani ucajja jiwayatäñapawa.’
16
Uqhamasti israelitanacajja samarañ uru imañjja janiw armasipjjañapäquiti, jan ucasti mä suma amtäwjamwa wiñayan wiñayapa imapjjañapajja.
17
Ucasti mä unanchawa nayampi israelitanacampitjja.” Tatitusti sojjta urunwa alajjpachsa, uqhamarac aca oraksa luräna, ucampis pakallko urunsti lurañanaca jaytasawa samaräna.
18
Tatitojj Sinaí sat kolluna Moisesampi parlañ tuct'ayasinsti pä kalat lurata tablanacwa churäna, uca tablansti Diosan ampar luc'anapampi kellkat tunca camachi arunacapaw kellkatänjja.
Éxodo 31:1
Éxodo 31:2
Éxodo 31:3
Éxodo 31:4
Éxodo 31:5
Éxodo 31:6
Éxodo 31:7
Éxodo 31:8
Éxodo 31:9
Éxodo 31:10
Éxodo 31:11
Éxodo 31:12
Éxodo 31:13
Éxodo 31:14
Éxodo 31:15
Éxodo 31:16
Éxodo 31:17
Éxodo 31:18
Éxodo 1 / Éxo 1
Éxodo 2 / Éxo 2
Éxodo 3 / Éxo 3
Éxodo 4 / Éxo 4
Éxodo 5 / Éxo 5
Éxodo 6 / Éxo 6
Éxodo 7 / Éxo 7
Éxodo 8 / Éxo 8
Éxodo 9 / Éxo 9
Éxodo 10 / Éxo 10
Éxodo 11 / Éxo 11
Éxodo 12 / Éxo 12
Éxodo 13 / Éxo 13
Éxodo 14 / Éxo 14
Éxodo 15 / Éxo 15
Éxodo 16 / Éxo 16
Éxodo 17 / Éxo 17
Éxodo 18 / Éxo 18
Éxodo 19 / Éxo 19
Éxodo 20 / Éxo 20
Éxodo 21 / Éxo 21
Éxodo 22 / Éxo 22
Éxodo 23 / Éxo 23
Éxodo 24 / Éxo 24
Éxodo 25 / Éxo 25
Éxodo 26 / Éxo 26
Éxodo 27 / Éxo 27
Éxodo 28 / Éxo 28
Éxodo 29 / Éxo 29
Éxodo 30 / Éxo 30
Éxodo 31 / Éxo 31
Éxodo 32 / Éxo 32
Éxodo 33 / Éxo 33
Éxodo 34 / Éxo 34
Éxodo 35 / Éxo 35
Éxodo 36 / Éxo 36
Éxodo 37 / Éxo 37
Éxodo 38 / Éxo 38
Éxodo 39 / Éxo 39
Éxodo 40 / Éxo 40