A A A A A
×

Aymara Bible 1997

Salmos 144

1
Nayar arjjatir Tatitojj kollanäpan. Jupaw ch'ajjwañatac amparanacajj waquichi, luc'ananacajjarus nuwasiñatac waquicharaqui,
2
jupaw nayan asqui lurirejjajja, imantasiñ pucarajjasa, khespiñatac waquichat uyusa, jarc'akasiñajjasa, imantasiñajjasa, juparaquiw marcanacar nayamp apnakayirisa.
3
Tatay, ¿cunarac jakesti, jupat amtasiñamataquisti?, ¿cunarac jakenacasti, jupanacar munasiñamataquisti?
4
Jakejj mä samsump sasiquiwa, jacañapajj chhaktir ch'iwjamaquiwa.
5
Tatay, alajjpach jist'aranim, sarakaniraquim, kollunacar llamct'am, ucanacasti jiwk'e mistuyapjjani,
6
khejjokhejjorojj antutnucunim, ucanacarusti chhuqhutatayam, mich'inacamamp tucjam.
7
Alajjpachatpach amparam loktanim, lamar kota umanacat arjjatita, khespiyaraquita, yakha marcanquir jakenacan amparapat khespiyita,
8
lacanacapajj c'ari parlirinacawa, cupi amparanacapasti c'ari juramento lurañatac aytiriwa.
9
Tatay, machak k'ochu jayllirapïma, arpamp chicaw k'ochurapïma.
10
[10-11] Jumaw reyinacar atipjaytajja; jumaraquiw David loktirimar khespiytajja, jiwayir espadat arjjatita, yakha marcanquir jakenacan amparapat khespiyita, lacanacapajj c'ari parlirinacawa, cupi amparanacapasti c'ari juramento lurañatac aytiriwa.
11
***
12
Yokall wawanacajjajj alinac taypinjam jiltapjje; imill wawanacajjasti templor thurjjäsir kalanacar uñtatäpjjewa;
13
pirwanacajjajj cunayman mank'añanacamp phokhantatawa, uywanacajjajj walipuniw miranti, pampanacajjan warank warank tamanacaw mirantaraqui.
14
Vacanacajjajj wallk'ecamaquiwa; janiw sulluririnacajj utjquiti, janiraquiw thaquinacajjan warariyasiñanacas utjquiti.
15
Uqham phokt'at marcajj cusisiñan marcawa, Tatitut Diosanïqui uca marcajj cusisiñaniwa.
Salmos 144:1
Salmos 144:2
Salmos 144:3
Salmos 144:4
Salmos 144:5
Salmos 144:6
Salmos 144:7
Salmos 144:8
Salmos 144:9
Salmos 144:10
Salmos 144:11
Salmos 144:12
Salmos 144:13
Salmos 144:14
Salmos 144:15
Salmos 1 / Sal 1
Salmos 2 / Sal 2
Salmos 3 / Sal 3
Salmos 4 / Sal 4
Salmos 5 / Sal 5
Salmos 6 / Sal 6
Salmos 7 / Sal 7
Salmos 8 / Sal 8
Salmos 9 / Sal 9
Salmos 10 / Sal 10
Salmos 11 / Sal 11
Salmos 12 / Sal 12
Salmos 13 / Sal 13
Salmos 14 / Sal 14
Salmos 15 / Sal 15
Salmos 16 / Sal 16
Salmos 17 / Sal 17
Salmos 18 / Sal 18
Salmos 19 / Sal 19
Salmos 20 / Sal 20
Salmos 21 / Sal 21
Salmos 22 / Sal 22
Salmos 23 / Sal 23
Salmos 24 / Sal 24
Salmos 25 / Sal 25
Salmos 26 / Sal 26
Salmos 27 / Sal 27
Salmos 28 / Sal 28
Salmos 29 / Sal 29
Salmos 30 / Sal 30
Salmos 31 / Sal 31
Salmos 32 / Sal 32
Salmos 33 / Sal 33
Salmos 34 / Sal 34
Salmos 35 / Sal 35
Salmos 36 / Sal 36
Salmos 37 / Sal 37
Salmos 38 / Sal 38
Salmos 39 / Sal 39
Salmos 40 / Sal 40
Salmos 41 / Sal 41
Salmos 42 / Sal 42
Salmos 43 / Sal 43
Salmos 44 / Sal 44
Salmos 45 / Sal 45
Salmos 46 / Sal 46
Salmos 47 / Sal 47
Salmos 48 / Sal 48
Salmos 49 / Sal 49
Salmos 50 / Sal 50
Salmos 51 / Sal 51
Salmos 52 / Sal 52
Salmos 53 / Sal 53
Salmos 54 / Sal 54
Salmos 55 / Sal 55
Salmos 56 / Sal 56
Salmos 57 / Sal 57
Salmos 58 / Sal 58
Salmos 59 / Sal 59
Salmos 60 / Sal 60
Salmos 61 / Sal 61
Salmos 62 / Sal 62
Salmos 63 / Sal 63
Salmos 64 / Sal 64
Salmos 65 / Sal 65
Salmos 66 / Sal 66
Salmos 67 / Sal 67
Salmos 68 / Sal 68
Salmos 69 / Sal 69
Salmos 70 / Sal 70
Salmos 71 / Sal 71
Salmos 72 / Sal 72
Salmos 73 / Sal 73
Salmos 74 / Sal 74
Salmos 75 / Sal 75
Salmos 76 / Sal 76
Salmos 77 / Sal 77
Salmos 78 / Sal 78
Salmos 79 / Sal 79
Salmos 80 / Sal 80
Salmos 81 / Sal 81
Salmos 82 / Sal 82
Salmos 83 / Sal 83
Salmos 84 / Sal 84
Salmos 85 / Sal 85
Salmos 86 / Sal 86
Salmos 87 / Sal 87
Salmos 88 / Sal 88
Salmos 89 / Sal 89
Salmos 90 / Sal 90
Salmos 91 / Sal 91
Salmos 92 / Sal 92
Salmos 93 / Sal 93
Salmos 94 / Sal 94
Salmos 95 / Sal 95
Salmos 96 / Sal 96
Salmos 97 / Sal 97
Salmos 98 / Sal 98
Salmos 99 / Sal 99
Salmos 100 / Sal 100
Salmos 101 / Sal 101
Salmos 102 / Sal 102
Salmos 103 / Sal 103
Salmos 104 / Sal 104
Salmos 105 / Sal 105
Salmos 106 / Sal 106
Salmos 107 / Sal 107
Salmos 108 / Sal 108
Salmos 109 / Sal 109
Salmos 110 / Sal 110
Salmos 111 / Sal 111
Salmos 112 / Sal 112
Salmos 113 / Sal 113
Salmos 114 / Sal 114
Salmos 115 / Sal 115
Salmos 116 / Sal 116
Salmos 117 / Sal 117
Salmos 118 / Sal 118
Salmos 119 / Sal 119
Salmos 120 / Sal 120
Salmos 121 / Sal 121
Salmos 122 / Sal 122
Salmos 123 / Sal 123
Salmos 124 / Sal 124
Salmos 125 / Sal 125
Salmos 126 / Sal 126
Salmos 127 / Sal 127
Salmos 128 / Sal 128
Salmos 129 / Sal 129
Salmos 130 / Sal 130
Salmos 131 / Sal 131
Salmos 132 / Sal 132
Salmos 133 / Sal 133
Salmos 134 / Sal 134
Salmos 135 / Sal 135
Salmos 136 / Sal 136
Salmos 137 / Sal 137
Salmos 138 / Sal 138
Salmos 139 / Sal 139
Salmos 140 / Sal 140
Salmos 141 / Sal 141
Salmos 142 / Sal 142
Salmos 143 / Sal 143
Salmos 144 / Sal 144
Salmos 145 / Sal 145
Salmos 146 / Sal 146
Salmos 147 / Sal 147
Salmos 148 / Sal 148
Salmos 149 / Sal 149
Salmos 150 / Sal 150