A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Aymara Bible 1997

Nehemías 21
Ucapachasti nayaraquiw Artajerjes reyin sirviripäscäyäta Nisán sata phajjsina, pä tunca mara reyejja marcaru apnakcäna ucqhajja nayawa juparu vino loktascäyäta, ucapachawa reyejj nayaru wali llact'ata uñjitu.
2
Ucatsti nayarojj jisct'araquituwa: —¿Cunatsa wali llaquista? Nayajj wali llaquitwa uñcatsma. Jumajj janiraquiw usutjamäctasa, cuna jan walt'añawa utjpachätamjja —sasa. Wali ajjsaräyäta ucapachajja,
3
reyirojj ucat sistwa: —¡Wiñayataqui reyejj jacpan! ¿Camisarac jan llaquitäyästi cawqhantejja awquinacajjana janchinacapajja imantatäqui uca marcan tucjatätapata, uqhamaraqui puncunacapasa ninampi naqhantayatätapatsti? —sasa.
4
Reyisti jisct'ituwa —¿Cuns jumatac luriristjja? —sasa. Ucapachasti alajjpachanquir Diosaruw mayista,
5
ucata reyirojj saractwa: —Juma reyitaqui asquïchi, uqhamarac qhuyapayasiñamsa nayatac jicjjatsta ucajja, mayssmawa juma reyirojja Judá marcaru nayar qhitañamataqui, cawqhantejj awquinacajjan janchipajja imt'atäqui ucqharu wasitata sayt'ayaniñajjataqui —sasa.
6
Reyejj nayarojj jisct'ituwa, reinasa jaq'apana kont'atäcäna ucqha: —¿Kawkha urunacataquisa sarätajja? ¿Cunapachasa cutt'anjjäta? —sasa. Nayasti cunapacha cuttaniñajjsa yatiytwa, jupajj —Waliquiwa saramay —sasaw saraquitäna.
7
Ucatsti saractwa, juma reyitaqui asquïchi ucajja, mä arsüwi kellkt'asina churita Eufrates sat jawirata inti jalanta token marca apnakerinacar churañataqui, uqhamata jupanacajj nayaru pasayañapataqui Judá oraker puriñajjcama;
8
yakha carta kellkt'atsti churaraquita reyin ch'umipa uñjiri Asaf sat chachataqui, nayaru madera churañapataqui templona nayräjja perka puncunacapa wastat lurañataqui, uqhamarac marcan perkapataquisa, uqhamaraqui nayajj jacascä uca utataquisa —sasa. Reyisti take mayitajjaruwa churitu, Diosan qhuyapayasiñapajj nayampïtap laycu.
9
Cunapachatï Eufrates inti jalanta tokencapqui uca marca apnakerinacan ucar purta ucqhajja, churtwa reyin cartanacapa. Reyisti nayampejja qhitaraquïnwa ejercitonquir jilïrinacaru, uqhamaraqui mä caballeriampi.
10
Ucampis cunapachatï Horón chekanquir Sanbalat chachampi, uqhamarac Tobías amonita sirviri chachampi yatipjjäna ucqhajja, jupanacataquejj janiw ucajj asquïcänti mayni chacha israelitanacaru yanapiri jutatapajja.
11
Jerusalén marcaru purisinsti, ucat quimsa uru ucancatajjatsti,
12
arumaw sartasta mä kawkha chachanacampi sarañataqui, ucampisa janiw qhitirusa cunsa camscti cuntï Diosajj Jerusalenataqui luraña amuyt'ayquitäna ucjja. Nayajj janiw yakha uywa irpcäyätti, jan ucasti cawquïri uywarutejj lat'jjatata sarcäyäta ucacwa irpasïyäta.
13
Uca arumpachawa nayajj mistuwayta Valle tokeru mistuñäquisa uca puncunjama, ucatsti Dragón sat Uma Jalsu tokeru sarasa, uqhamarac T'unanaca Waraña sat puncucama. Ucatsti nayajj uñarpaytwa Jerusalenan tucjat perkanacapa, uqhamarac ninampi naqhantayata puncunacapsa.
14
Ucatsti sarascactwa Uma Jalsu sat puncuru, uqhamaraqui reyin estanquepcama; ucampis cawquïri uywarutejj lat'jjatata sarcäyäta ucajj janiw pasirjamäcänti uca cheka.
15
Uca arumpachawa jawiranjama maqhatawayta, ucatsti perkanaca uñaraniwayasina cutt'anjjaracta, Valle sat puncunjama mantanjjañataqui.
16
Marca apnakerinacasti janiw yatipcänti nayan cawquiru saratajjsa, ni cun luratajjsa. Judionacarusa, sacerdotenacarusa janiraquiw nayajj yatiycäyätti ucqhacamajj, ni jilïrinacarusa, ni marca apnakerinacarusa, ni qhitinacatejj uca perkañana jicjjatasipcani ucanacarusa.
17
Ucatsti nayajj sistwa: —Jumanacajj asquiwa yatipjjtajja jiwasanacana jan walt'añana jicjjatasipjjatasjja, Jerusalenasti sinti tucjatawa, uqhamarac puncunacapasa. Jumanacasti nayampi chicajja mayacht'asipjjam Jerusalenan perkanacapa wastata sayt'ayañataqui, jan jiwasata larusipjjañapataqui —sasa.
18
Uqhamasti cunapachatï nayajj yatiyta, cunjamtï Diosajj qhuyapayasiñapampi nayar yanapitu, uqhamarac reyejj cuna arunactejj sisquitäna ucanacatjja, jupanacajj sapjjänwa: —¡Kalltapjjañäni wastata perka sayt'ayaña! —sasa. Uqhamaraqui maynis maynicamawa wali suma ch'amañchasipjjäna.
19
Ucampis cunapachatï Horonanquiri Sanbalat sat chachajja, uqhamarac Tobías sat amonita sirvirisa, Gesem sat árabe chachasa yatipjjäna ucqhajja nanacatjja larusipjjetänwa; ucatsti jisc'achañampiwa sapjjetäna, aqham sasa: —¿Cuns jumanacajj lurasipctajja? ¿Jumanacasti reyi contrati tucuñ munapjjtajja? —sasa.
20
Nayasti jupanacarojj sistwa: —Alajjpachanquir Diosawa nanacar atipt'ayapjjetani. Nanaca Diosan sirvirinacapasti perka sayt'ayañjja kalltapjjäwa, ucampisa jumanacajj janiw Jerusalenampejja cuna arsuñanïpctasa, ni cuna lurañanïpctasa, ni cuna amtañanïpcaractasa —sasa.Nehemías 2:1

Nehemías 2:2

Nehemías 2:3

Nehemías 2:4

Nehemías 2:5

Nehemías 2:6

Nehemías 2:7

Nehemías 2:8

Nehemías 2:9

Nehemías 2:10

Nehemías 2:11

Nehemías 2:12

Nehemías 2:13

Nehemías 2:14

Nehemías 2:15

Nehemías 2:16

Nehemías 2:17

Nehemías 2:18

Nehemías 2:19

Nehemías 2:20Nehemías 1 / Neh 1

Nehemías 2 / Neh 2

Nehemías 3 / Neh 3

Nehemías 4 / Neh 4

Nehemías 5 / Neh 5

Nehemías 6 / Neh 6

Nehemías 7 / Neh 7

Nehemías 8 / Neh 8

Nehemías 9 / Neh 9

Nehemías 10 / Neh 10

Nehemías 11 / Neh 11

Nehemías 12 / Neh 12

Nehemías 13 / Neh 13