A A A A A
×

Aymara Bible 1997

2 Crónicas 2

1
Salomonajj Tatitutaqui mä templo lurañwa amtäna, uqhamarac jupataquisa palaciopa lurayañaraqui.
2
Ucataquisti wact'ayänwa pakallk tunca waranka k'epnakerinaca, uqhamarac quimsakallko tunca waranka kala ch'iyirinaca, jupanacajj kolluna irnacapjjañapataqui, ucatsti quimsa waranka sojjta pataca lurayir jakenaca uca lurañanaca sarayapjjañapataqui.
3
Ucatsti Salomonajj Tironquir Hiram reyirojj yatiyänwa qhitanacap tokejja, aqham sasa: “Jumajj cunjämtï David awquejjampejja lurcäyätajja uqhama luraraquim, jumajj awquejjarojj cedro madera apayanïyätajja, reyi utap lurayascän ucapachajja.
4
Nayajj mä templo Tatitu Diosajjataqui lurayäjja, jupar loktañajjataqui, jupar jach'achañataqui, perfumenaca nact'ayañajjataqui, jupataqui wiñay seke t'ant'anaca loktañajjataqui, uqhamarac alwasa, jayp'usa sacrificionac nact'ayasina loktañjjataqui, samarañ urunacana, phajjsi kallta urunacana, uqhamarac Tatit Diosar jach'achañataqui yakha fiestanacansa, ucanacasti lurasipuniwa Israel marcanjja.
5
Cawquïr templtejj luraycä ucajja wali jach'äñapawa, nanacan Diosajjasti take diosanacat sipansa wali jach'awa uca laycu.
6
Ucampis ¿qhitis mä templo lurayañar uchasispajja, alajjpachatejj jach'ätap laycujj jan catjjäsirjamäcchi ucajja? ¿Qhitïtsa nayajj mä templo lurayañataqui, jupar jach'achañataqui incienso naqhayañataquiquisa lurayirista ucasa?
7
Uqhamasti, qhitanitaya korita, kollketa, bronceta, hierrota, púrpura sat telata, wila telata, uqhamarac wila morada telata, irnakañ sum yatqui uca jakenacaru. Uqhamarac yatiraquispan talladonaca luraña nayan sirviri sarayirinacajjampi chica, Judá orakena, uqhamarac Jerusalén marcansa, jupanacsti David awquejjaw lurapjjañapataqui jaytawayi.
8
Uqhamaraqui Líbano kollunacat cedro, ciprés, sándalo maderanac apayanita, nayajj yattwa sirvirinacamana Líbano kollunquir maderanaca suma qhuchhuña yatipjjatapa. Nayan sirvirinacajjasti juman sirvirinacamarojj yanapaniwa,
9
uqhamata walja maderanaca waquichapjjañapataqui, nayajj templo luraycä ucajja jach'äñapawa, uqhamarac wali muspharcañaraqui.
10
Ucampis jumajj yatim, nayajj irnakerinacamarojj mank'añjja churäwa, madera qhuchhurinacarusa, pusi millona pusi pataca waranka litro trigonaca, mä ucqharaqui cebadanacsa, pusi pataca pusi tunca waranka litro vinonaca, mä ucqharaqui aceitenacsa churä” sasa.
11
Ucatsti Tironquir Hiram reyisti Salomonarojj mä cartwa apayanïna, aqham sasa: “Tatituw jumarojj reyita utt'aytam israelitanacjjaru, jupajj marcaparu munatap laycu” sasa.
12
Ucjjarusti sascaquïnwa: “¡Israelan Tatit Diosapajj bendicitäpan, jupaw alajjpachsa acapachsa luri, juparaquiw David reyirojj churaraqui mä wali yatiñan wawa, uqhamarac yatichata, ch'iqhiraqui, jupasti Tatitutaquejj mä templo lurayani, uqhamarac mä palacio jupa pachpataquisa lurayasiraquini!
13
Nayasti wali yatiñani, ch'iqhi chacha qhitansma, Hiram sata jupajj sumwa yati lurañjja.
14
Jupasti Dan tributa saraker warmin wawapawa, uqhamarac awquipajja Tironquiriraqui. Jupasti yatiwa luraña korita, kollketa, bronceta, hierrota, kalata, maderata, púrpura telata, uqhamarac wila morada telata, linot luratatsa, uqhamarac wila telatsa, uqhamaraquiw yatiraqui take casta figuranaca tallaña, uqhamaraquiw luraña yatiraqui cunayman amtäwinaca waquichaña, juman yatir chachanacamasa mayipcani ucanacataquisa.
15
Uqhamasti, tata, apayanimay sirvirinacamarojja trigo, cebada, aceite, uqhamarac vinsa, cunanactejj jumajj churañ munapquista ucanaca.
16
Uccañcamasti nanacajj Líbano kollunjja maderanacjja qhuchhusipcäwa, kawktï jumajj muncäta ucqha, ucatsti nanacajj aparapipjjaraquïmawa balsanacata jach'a kotanjama, Jope marcacama. Ucqhatsti jumaw apayasjjäta Jerusalén marcacama” sasa.
17
Ucatsti Salomonajj Israel marcan jaya jakenacajj utjapcäna ucanacwa jacthapiyäna, Davidajj uca pachpa jaqhuyaraquïna uca khepata, ucatsti pataca pheska tunca quimsani waranka sojjta patacani jakenacaw utjatayna.
18
Jupanacatjja pakallk tunca waranka k'epirinaca, quimsakallk tunca waranka kala ch'iyirinaca kollunacan irnakapjjañapataqui, uqhamarac quimsa waranka sojjta patacani capatazonacwa chhijlläna, jupanacajj jakenacar lurayapjjañapataqui.
2 Crónicas 2:1
2 Crónicas 2:2
2 Crónicas 2:3
2 Crónicas 2:4
2 Crónicas 2:5
2 Crónicas 2:6
2 Crónicas 2:7
2 Crónicas 2:8
2 Crónicas 2:9
2 Crónicas 2:10
2 Crónicas 2:11
2 Crónicas 2:12
2 Crónicas 2:13
2 Crónicas 2:14
2 Crónicas 2:15
2 Crónicas 2:16
2 Crónicas 2:17
2 Crónicas 2:18
2 Crónicas 1 / 2Cró 1
2 Crónicas 2 / 2Cró 2
2 Crónicas 3 / 2Cró 3
2 Crónicas 4 / 2Cró 4
2 Crónicas 5 / 2Cró 5
2 Crónicas 6 / 2Cró 6
2 Crónicas 7 / 2Cró 7
2 Crónicas 8 / 2Cró 8
2 Crónicas 9 / 2Cró 9
2 Crónicas 10 / 2Cró 10
2 Crónicas 11 / 2Cró 11
2 Crónicas 12 / 2Cró 12
2 Crónicas 13 / 2Cró 13
2 Crónicas 14 / 2Cró 14
2 Crónicas 15 / 2Cró 15
2 Crónicas 16 / 2Cró 16
2 Crónicas 17 / 2Cró 17
2 Crónicas 18 / 2Cró 18
2 Crónicas 19 / 2Cró 19
2 Crónicas 20 / 2Cró 20
2 Crónicas 21 / 2Cró 21
2 Crónicas 22 / 2Cró 22
2 Crónicas 23 / 2Cró 23
2 Crónicas 24 / 2Cró 24
2 Crónicas 25 / 2Cró 25
2 Crónicas 26 / 2Cró 26
2 Crónicas 27 / 2Cró 27
2 Crónicas 28 / 2Cró 28
2 Crónicas 29 / 2Cró 29
2 Crónicas 30 / 2Cró 30
2 Crónicas 31 / 2Cró 31
2 Crónicas 32 / 2Cró 32
2 Crónicas 33 / 2Cró 33
2 Crónicas 34 / 2Cró 34
2 Crónicas 35 / 2Cró 35
2 Crónicas 36 / 2Cró 36