A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Aymara Bible 1997

2 Reyes 241
Joacim reyejj apnakascäna ucqhajja, Babilonianquiri Nabucodonosor reyiwa Judá orakeru catuntir mantanïna. Ucatsti Joacim reyejj quimsa marawa jupar jaysäna. Ucatjja janiw jaysañ muncjjänti, jan ucasti jupataquiw sayt'asjjäna.
2
Ucampis Tatitojj Joacim reyitaquejj lunthata caldeo, sirio, moabita, amonita, jakenacwa apayanïna. Judá jakenacaru tucjapjjañapataqui, cunjämtï Tatitojj yatiycäna sirviri profetanacap toke uqhamaru.
3
Acasti lurasïnwa Judá orakempi Tatitojj uqham wact'ayatap laycu, jupan nayrakatapata apakañataqui Manasés reyina take juchanaca luratap laycu,
4
uqhamarac jan juchan wila wartatap laycuraqui; ucatsti uca lurañampiraqui Jerusalenar phokhantatapata. Ucatwa Tatitojj jan juc'amp perdonañ muncänti.
5
Ucat ucjjaru Joacim reyin sarnakäwipasa, uqhamarac take cun luratapasa kellkatawa, Judá marcanquir reyinacan crónicas sat libropana.
6
Cunapachatï jupajj jiwjjäna ucqhajja Joaquín sat yokapaw jupa lantejj reyëjjäna.
7
Ucat ucsarusti Egiptonquir reyejj janiw wastatampi orakepata mistuncjjänti, Babilonianquir reyiwa take orake catuntasjjäna, Egipto jawirata, Eufrates jawircama uca laycu.
8
Cunapachatï Joaquín chachajj tunca quimsakallkoni maranïna ucqhawa apnakañ kalltäna, ucatsti Jerusalenanjja quimsa phajjsiwa apnakäna. Taycapasti Nehusta sat sutinïnwa, jupasti Elnatán sat chachan phuchapänwa, Jerusalén marcanquiriraqui.
9
Ucampis jupan luratanacapajj jan walinacänwa Tatitun nayrakatapana, cunjämtï nayra awquinacapjama.
10
Qhaya urunacansti Babilonianquiri Nabucodonosor reyin ejercitopajja Jerusalenaruw saräna, ucatjja muyuntapjjänwa nuwantañataqui.
11
Cunapachatï marcaru nuwantasipcäna ucqhawa Nabucodonosor reyejj purinïna.
12
Ucatsti Judá ucanquir Joaquín reyejja, taycapampi, oficialanacapampi, jilïrinacapampi, uqhamarac wali uñt'at jakenacapampejj Babilonianquiri reyiruwa catuyasjjapjjäna, ucatjja jupanacarojj preswa catuntapjjäna. Acasti lurasïnwa cunapachatï Nabucodonosor reyejj quimsakallko mara apnakascäna ucqha.
13
Ucatjja Nabucodonosor reyejj take imatanacwa apsüna Tatitun templopata, reyin palaciopata, cunjämtï Tatitojj yatiycäna uqhamaruwa phokhasiscäna, Israelana Salomón reyipajj cuna yänactejj korita luraycäna Tatitun templopataqui ucanacwa tucjäna.
14
Ucatjja Jerusalenanquir take jakenacaruwa preso apasjjäna, take jilïrinacaru, suma soldadonacaru, take amparamp luririnacaru, herreronacaru, tunca waranka preso jakenacaru phokhachañcama. Judá orakenjja janiw qhitis kheparcjjänti, jan ucasti wali pobre jakenacaquiwa kheparjjäna.
15
Nabucodonosor reyisti presjja aparaquïnwa Joaquín reyiru, taycaparu, warminacaparu, oficialanacaparu, uqhamarac uca orakenquir wali aytata jakenacaruraqui. Jupasti presjja apänwa Jerusalenata, Babilonia marcaru.
16
Babilonianquiri reyejj takpacha wali aytata preso jakenaca apcäna ucanacajja pakallk warankänwa; amparamp luririnacata, herreronacatsa mä warankaraqui, ucjjarusti aparaquïnwa wali ch'aman jakenaca, nuwasiñataquis ch'iqhinacaraqui.
17
Ucjjarusti Babilonianquiri reyejj Matanías chacharuwa reyita utt'ayäna Joaquín sobrinop lanti, sutipsa yakha sutimpiw uchäna Sedequías sasaraqui.
18
Cunapachatï Sedequías chachajj pä tunca mayan maranïna ucqhawa reyïña kalltäna, ucatsti Jerusalenanjja tunca mayan maraw apnakäna. Taycapasti Hamutal sat sutinïnwa, jupasti Jeremías chachan phuchapänwa, Libna marcanquiriraqui.
19
Ucampis jupan luratanacapajj jan walinacänwa Tatitun nayrakatapana, Joacim ucan luratanacapjamaraqui.
20
Ucatwa Tatitojj colerasïna Jerusalén marcampi, uqhamarac Judá orakpachampisa; ucatsti jupan nayrakatapatjja jakonucünwa. Ucatjja Sedequías reyejj Babilonianquir rey contrawa tucjjäna.2 Reyes 24:1
2 Reyes 24:2
2 Reyes 24:3
2 Reyes 24:4
2 Reyes 24:5
2 Reyes 24:6
2 Reyes 24:7
2 Reyes 24:8
2 Reyes 24:9
2 Reyes 24:10
2 Reyes 24:11
2 Reyes 24:12
2 Reyes 24:13
2 Reyes 24:14
2 Reyes 24:15
2 Reyes 24:16
2 Reyes 24:17
2 Reyes 24:18
2 Reyes 24:19
2 Reyes 24:20


2 Reyes 1 / 2Rey 1
2 Reyes 2 / 2Rey 2
2 Reyes 3 / 2Rey 3
2 Reyes 4 / 2Rey 4
2 Reyes 5 / 2Rey 5
2 Reyes 6 / 2Rey 6
2 Reyes 7 / 2Rey 7
2 Reyes 8 / 2Rey 8
2 Reyes 9 / 2Rey 9
2 Reyes 10 / 2Rey 10
2 Reyes 11 / 2Rey 11
2 Reyes 12 / 2Rey 12
2 Reyes 13 / 2Rey 13
2 Reyes 14 / 2Rey 14
2 Reyes 15 / 2Rey 15
2 Reyes 16 / 2Rey 16
2 Reyes 17 / 2Rey 17
2 Reyes 18 / 2Rey 18
2 Reyes 19 / 2Rey 19
2 Reyes 20 / 2Rey 20
2 Reyes 21 / 2Rey 21
2 Reyes 22 / 2Rey 22
2 Reyes 23 / 2Rey 23
2 Reyes 24 / 2Rey 24
2 Reyes 25 / 2Rey 25