A A A A A
×

Aymara Bible 1997

2 Samuel 22

1
Davidasti aca k'ochwa k'ocht'asïna, cunapachatejj Tatitojj juparu Saúl reyin amparapata, uqhamaraqui uñisirinacapatsa khespiycän ucapacha.
2
Ucatsti saraquïnwa: “Tatay, jumaw ch'amañchirejjätajja, jumaruw take chuymamp munassma.
3
Jumaw arjjatirejjätajja, imantasiñajjätasa, jumaw khespiyirejjätasa, Diosajjätasa, nayar imantir karkajjätasa, imir jarc'akasiñajjätasa, khespiyir ch'amajjätasa, wali amstanquir imantasiñajjätasa.
4
Tatay, jumaw jach'añchatäñatac asquïtajja: art'asinsma ucapachajj uñisirinacajjat khespiyista.
5
“Jiwajj sipitanacapampiw simpantitu, ajjsarcay t'unjirin nayrakatapan ajjsarta.
6
Jiwajj chinuñanacapampiw muyuntayitu, ¡jiwañ sipitanacan jicjjatasta!
7
Llaquisiñajjan Tatitur art'asta, Diosajjat yanap mayista: jupasti templopatpach ist'anitu, ¡arnakasitajjajj jinchupcamaw puri!
8
“Ucapachaw orakejj ch'amamp qhathatïna, kollunacajj saphitpach onjjtäna, Tatitun k'apisiñapamp qhathatiyatäpjjänwa;
9
nasapat jiwk'ew mistüna, lacapatsti naqhantir ninaw lawrsüna, lacapat q'illim sanc'anac thusanïna.
10
Alajjpach jist'arasin sarakanïna, cayunacap mankhäjjansti, ch'iyär juri kenayanacaw utjäna:
11
mä angelan chhekhapjjaruw konjjatäna, thayan chhekhanacap patanjam jaltäna,
12
utjäwiparojj kenayampiw muyuntayasïna; ch'iyär ch'amac jallur kenayampi, uman phokhantat qhusu kenayampi;
13
nayrakatapatsti llijtir khejjokhejjow mistüna, kenayanacatsti chhijchhimpi, naqhasquir sanc'anacampiw jallüna.
14
“Alajjpachanquir Tatitojj alajjpachatpach ajjsarcañ jach'a arup ist'asiyäna.
15
Mich'inacap flecht'asaw jakenacarojj tutuquiyäna, jan amuct'ir khejjokhejjonacapasti jupanacarojj lokheptayänwa.
16
Lamar kota mankhajj uñstjjänwa, aca oraken saphipas uñstjjaraquïnwa, Tatitun ajjsarcañ arup ist'asitap laycu, k'apisiñat samanap ch'amamp phust'atap laycuraqui.
17
“Diosajj alajjpachatpach amparap loktanitu, amparapampiw jach'a lamar kotat waysutu,
18
wali ch'aman uñisirinacajjat khespiyitu, nayat juc'amp ch'aman timanacat antutnucuyitu.
19
Llaquinquipan nayarojj chhucjjatapjjetu, Tatitusti yanapt'apampiw arjjatitu:
20
khespiñ thaquiruw irpsutu, nayar munatap laycuw khespiyitu.
21
Tatitojj k'oma sarnakatajjatjam churäwip wajjt'itu.
22
Nayajj Tatitun thaquipan sarnakta, janipuniw Diosajjarojj armanuccti;
23
takpach arsutanacapajj chuymajjancasquiwa, janipuniw arsutanacapat jithektascti;
24
janiw nayrakatapan juchachascti, ñankha lurañat jithektasta;
25
Tatituw churäwip wajjt'itu, nayrakatapan k'oma chuyman sarnakatajjata.
26
“Tatay, asqui jaketaquejj asquiraquïtawa, jan camscayäqui uca jaketaquis jan camscayaraquïtawa,
27
khana chuymanitaquejj khana chuymaniraquïtawa, sallka chuymanitaquisti ch'iqhi chuymanïtawa.
28
Jumaw t'akhesiyat jakenacarojj khespiytajja, jach'a jach'a tucurinacarusti jisc'achtawa.
29
Tatay, jumaw nayarojj khan churista, Diosajjay, jumaw arum ch'amacajjar khantaytajja.
30
Juman yanapamampiw timanacajjarojj jaljjatä, yanapamampiw uyuchrantat marcanacar chhuct'ä.
31
“Diosan thaquipajj chekapawa, Tatitun arsutanacapajj take chuymamp iyawscayawa, ¡Diosajj jupar take chuymamp alcatirinacarojj imascapuniwa!
32
¿Qhitirac Tatitut sipan yakha diosast utjisti? ¿Qhiti diosarac jiwasanacar arjjatirist utjisti?
33
Diosaw nayarojj ch'am churitu, juparaquiw sarnakäwejjar k'om tucuyi,
34
jupaw tarujan cayupjam jaltir cayunac churitu, alajj chekawjanacan cayunacajjar sum thuruñcharaqui,
35
jupaw nuwasiñataquejj amparanacajjar waquichi, broncet lurat flechanac jiyantañataquiw ch'am churaraquitu.
36
“Jumaw arjjatista, khespiyaraquista, cupi amparamampiw catjjarusista, qhuyapayasiñamaw aytat jaker tucuyitu.
37
Jumaw thaquijjarojj jasaptaytajja, cayunacajjasti janiw llust'quiti.
38
“Timanacajjarojj arctasin jicjjatta, jupanacar tucjanisaw cutinjjta.
39
¡Jisc'a jisc'a tucjanta! jan mayamp sartquir lurjanta: ¡Cayunacajjamp tacjjatataw uñjasipjje!
40
Jumaw nuwasïwin ch'am churista, kallasirinacarojj nayrakatajjaruw alt'aytajja,
41
nayrakatajjatsti timanacajjarojj chhuqhutataytawa, uqhamat nayar uñisirinacarojj tucusiytajja.
42
Jupanacajj yanap mayisipjjäna, jupanacarusti janiw qhitis yanapcänti, Tatituruw art'asipjjäna jupasti janiw ist'cänti.
43
Thayan apat lak'arjamaw jupanacarojj tucusiyta, thaquinquir ñik'erjamaw tacsuracta.
44
Kallcatasir marcat khespiyista, marcanacan jilïripat utt'ayista, jan uñt'at jakenacampiw loktayista.
45
Arojj ist'asajj mäquiw jaysapjjetu; yakha marcanquir jakenacajj k'ayachapjjetuwa,
46
yakha marcanquirinacajj llajllasipjjewa, qhathatisaw imantasïwinacapat mistunipjje.
47
“¡Tatitojj jallallatäpan! ¡Arjjatirejjajj kollanäpan! ¡Khespiyir Diosajjajj jach'añchatäpan!
48
Jupaw naya lanti phoksur Diosajja, jupaw amparajjarojj marcanac catuyitu;
49
jupaw timanacajjan k'apisiñapat khespiyitu, nayar kallcatir jakenacat antutayitu. ¡Tatay, jumaw khoru jakenacat khespiyistajja!
50
Ucatpï marcanac taypin yuspagarsmajja, sutimarus k'ochunac k'ochuractjja.
51
Jumaw ajllit reyimarojj atipaytajja, Davidampir allchhinacapampirojj munasiñampipuniw uñjtajja.”
2 Samuel 22:1
2 Samuel 22:2
2 Samuel 22:3
2 Samuel 22:4
2 Samuel 22:5
2 Samuel 22:6
2 Samuel 22:7
2 Samuel 22:8
2 Samuel 22:9
2 Samuel 22:10
2 Samuel 22:11
2 Samuel 22:12
2 Samuel 22:13
2 Samuel 22:14
2 Samuel 22:15
2 Samuel 22:16
2 Samuel 22:17
2 Samuel 22:18
2 Samuel 22:19
2 Samuel 22:20
2 Samuel 22:21
2 Samuel 22:22
2 Samuel 22:23
2 Samuel 22:24
2 Samuel 22:25
2 Samuel 22:26
2 Samuel 22:27
2 Samuel 22:28
2 Samuel 22:29
2 Samuel 22:30
2 Samuel 22:31
2 Samuel 22:32
2 Samuel 22:33
2 Samuel 22:34
2 Samuel 22:35
2 Samuel 22:36
2 Samuel 22:37
2 Samuel 22:38
2 Samuel 22:39
2 Samuel 22:40
2 Samuel 22:41
2 Samuel 22:42
2 Samuel 22:43
2 Samuel 22:44
2 Samuel 22:45
2 Samuel 22:46
2 Samuel 22:47
2 Samuel 22:48
2 Samuel 22:49
2 Samuel 22:50
2 Samuel 22:51
2 Samuel 1 / 2Sam 1
2 Samuel 2 / 2Sam 2
2 Samuel 3 / 2Sam 3
2 Samuel 4 / 2Sam 4
2 Samuel 5 / 2Sam 5
2 Samuel 6 / 2Sam 6
2 Samuel 7 / 2Sam 7
2 Samuel 8 / 2Sam 8
2 Samuel 9 / 2Sam 9
2 Samuel 10 / 2Sam 10
2 Samuel 11 / 2Sam 11
2 Samuel 12 / 2Sam 12
2 Samuel 13 / 2Sam 13
2 Samuel 14 / 2Sam 14
2 Samuel 15 / 2Sam 15
2 Samuel 16 / 2Sam 16
2 Samuel 17 / 2Sam 17
2 Samuel 18 / 2Sam 18
2 Samuel 19 / 2Sam 19
2 Samuel 20 / 2Sam 20
2 Samuel 21 / 2Sam 21
2 Samuel 22 / 2Sam 22
2 Samuel 23 / 2Sam 23
2 Samuel 24 / 2Sam 24