A A A A A
×

Aymara Bible 1997

Génesis 9

1
Diosasti Noerusa, wawanacaparusa aca arunacampiw bendiciraquïna: “Jichhajj walja wawanacanïpjjam, aca oraksti phokhantapjjaraquim.
2
Aca orakenquir take animalanacasti jumanacataquejj ajjsarañatsa qhathatiraquiniwa. Take animalanacasa, thoknaker animalanacasa, wañanquir animalanacasa, kotanquir animalanacasa jumanacan apnakatäniwa.
3
Take animalanaca, uqhamarac cawquïri mank'añ ch'ojjñanactejj churapcsma ucanacjja mank'asipcaquïtawa, nayaw ucanacjja churapjjsma.
4
Ucampis wilanpach aychjja janiw mank'apjjätati, jacañajj wilancatap laycu.
5
Nayaraquiw cuenta mayëjja sapakat jakeru, uqhamarac animalanacarusa, jumanacan wilanacamatjja. Sapakat jakeruw cuenta mayëjja jake masipan wilapatjja.
6
“Maynitejj mä jakeru jiwayanejja, juparojj yakha jakew jiwayaraquini, jakesti Diosar uñtasita luratätap laycu.
7
Ucampis jumanacajj ¡walja wawanacanïpjjam, aca orakpacharu phokhantapjjaraquim!” sasa.
8
Diosasti Noempiru wawanacapampirojj saraquïnwa:
9
“Ist'apjjam, nayaw jumanacampejj mä amtäwiru mantä, uqhamarac wawanacamampisa,
10
uqhamarac jumanacampi chica arcat mistunqui take uca animalanacampi, jamach'inacampi, uywañ animalanacampi, pampanquir animalanacampi, uqhamarac take acapachanquir animalanacampisa.
11
Nayan jumanacampi amtäwiru mantatajjasti janiw tucuscaniti. Janipuniw jakenacarusa ni animalanacarusa mayampsa uma juiciompi tucjcäti. Janiw yakha uma juiciojj utjcjjaniti aca orake tucjañataquejja.
12
Cuna amtäwtejj jumanacampi, uqhamarac animalanacampi wiñayataqui lurcta ucan unañchäniwa acawa.
13
Nayajj kenaya taypin cürmi uscta, ucasti mä unanchäwina cuna amtäwtejj aca orakempi lurcta ucatjja.
14
Cunapachatejj kenaya orakjjaru apayancä ucqhajj, cürmiw uca kenay taypin uñstani.
15
Ucapachaw nayajj amtasï cuna amtäwtejj jumanacampi, uqhamarac take animalanacampi lurcta ucata, janiraquiw cuna uma juiciosa jupanacar tucjañataquejj utjcjjaniti.
16
Cunapachatejj cürmejj kenay taypin uñstani ucapachajj nayajj amtasïwa cuna amtäwtejj take jakenacampi, uqhamarac take aca oraken utjir animalanacampi lurcta ucata.
17
Acaw cuna amtäwtejj jakenacampi, uqhamarac animalanacampi lurcta ucan unañchapajja” sasa. Uqhamwa Diosajj Noempi parläna.
18
Sem, Cam, uqhamarac Jafet ucanacaw Noen wawanacapänjja, cawquïrinacatejj arcat mistunipcän ucanacajja. Cam jakesti Canaanan awquipänwa.
19
Aca quimsaniw Noén wawanacapajja, jupanacan wawanacapampisti wastatwa aca orake phokhantapjjäna.
20
Noejj yapu jakënwa, juparaquiw uva yapuchañjja uñstayäna.
21
Mä uruw Noejj vino umantäna, ucatsti umjasïnwa, carpapa taypin k'alalpacha liwisiscaraquïna.
22
Cunapachatejj Canaanan awquipa Cam jakejj, uqham k'alalpacha awquipar uñjän ucqhajj pani jilanacapar yatiyiriw saräna.
23
Ucatsti Sem, uqhamarac Jafet wawanacapajj mä capa catusin ucampiw janjjatapjjäna, uqhamat awquiparojj imjjatapjjäna. Jan k'alala uñjañ munasasti, jupanacajj kheparuw jithektjjapjjäna, maysa toke uñtasa.
24
Cunapachatejj Noejj umatap apartayasisin sartjjäna ucapachajj, cuntejj sullca yokapajj juparu lurcatayna uc yatisajj,
25
aqham sänwa: “Canaanajj maldicitäpan, pani jilanacapan sinti esclavopaw tucuraquini.”
26
Ucatsti sascaquïnwa: “Tatitu Diosajjay Sem chacharojj bendispan, Canaanasti esclavoparaquïpan.
27
Diosajj munpan Jafet wawajjan waljanïñapa, Sem wawajjan orakenacapan jacaracpan, Canaanasti esclavoparaquïpan” sasa.
28
[28-29] Uma juicio pasatatsti Noejj quimsa pataca pheska tuncani maranacampwa jacascäna. Cunapachatejj llätunc pataca pheska tunca maranacanëjjäna ucapachaw jiwjjäna.
Génesis 9:1
Génesis 9:2
Génesis 9:3
Génesis 9:4
Génesis 9:5
Génesis 9:6
Génesis 9:7
Génesis 9:8
Génesis 9:9
Génesis 9:10
Génesis 9:11
Génesis 9:12
Génesis 9:13
Génesis 9:14
Génesis 9:15
Génesis 9:16
Génesis 9:17
Génesis 9:18
Génesis 9:19
Génesis 9:20
Génesis 9:21
Génesis 9:22
Génesis 9:23
Génesis 9:24
Génesis 9:25
Génesis 9:26
Génesis 9:27
Génesis 9:28
Génesis 1 / Gén 1
Génesis 2 / Gén 2
Génesis 3 / Gén 3
Génesis 4 / Gén 4
Génesis 5 / Gén 5
Génesis 6 / Gén 6
Génesis 7 / Gén 7
Génesis 8 / Gén 8
Génesis 9 / Gén 9
Génesis 10 / Gén 10
Génesis 11 / Gén 11
Génesis 12 / Gén 12
Génesis 13 / Gén 13
Génesis 14 / Gén 14
Génesis 15 / Gén 15
Génesis 16 / Gén 16
Génesis 17 / Gén 17
Génesis 18 / Gén 18
Génesis 19 / Gén 19
Génesis 20 / Gén 20
Génesis 21 / Gén 21
Génesis 22 / Gén 22
Génesis 23 / Gén 23
Génesis 24 / Gén 24
Génesis 25 / Gén 25
Génesis 26 / Gén 26
Génesis 27 / Gén 27
Génesis 28 / Gén 28
Génesis 29 / Gén 29
Génesis 30 / Gén 30
Génesis 31 / Gén 31
Génesis 32 / Gén 32
Génesis 33 / Gén 33
Génesis 34 / Gén 34
Génesis 35 / Gén 35
Génesis 36 / Gén 36
Génesis 37 / Gén 37
Génesis 38 / Gén 38
Génesis 39 / Gén 39
Génesis 40 / Gén 40
Génesis 41 / Gén 41
Génesis 42 / Gén 42
Génesis 43 / Gén 43
Génesis 44 / Gén 44
Génesis 45 / Gén 45
Génesis 46 / Gén 46
Génesis 47 / Gén 47
Génesis 48 / Gén 48
Génesis 49 / Gén 49
Génesis 50 / Gén 50