A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Aymara Bible 1997

Éxodo 71
Ucat Tatitojj Moisesarojj sascaquïnwa: —Nayawa jumarojj uchsma naya lanti faraón jac'ana lurañanacamataqui, ucampis Aarón jilamawa juma lanti parlascani.
2
Jumasti cuntejj nayajj siscäma take ucanacwa Aarón jilamarojj yatiyäta; ucatsti jupawa faraonarojj parlascani, israelitanacaru marcapat antutjjañapataquejja.
3
Ucampis nayawa faraonarojj chuymap kalarayäjja jan munañapataqui, uqhamarac Egiptonjja nayaraquiwa walja muspharcañ uñacht'äwi milagronacjja luraraquëjja.
4
Faraonasti jumanacarojj janiw ist'añ munapcätamti, ucampis nayawa Egiptjjarojj ch'amajj uñacht'ayäjja, ucatsti jach'a muspharcañ cheka luräwinaca uñacht'ayasaraqui, nayaw Israel ejército marcajjaru Egiptot apsuniraquëjja.
5
Cunapachatejj Egiptjjaru ch'amajj uñacht'ayasa Israel marcajjaru uca marcat apsuncäjja, ucqhawa egipcionacajj yatipjjani nayana cheka Tatitu Diosätajja —sasa.
6
Moisesampi, Aaronampejj cunjämtejj Tatitojj siscäna uqhamarjamaw lurapjjäna.
7
Cunapachatejj rey faraonampi parlapcäna ucqhasti Moisesajj quimsakallk tunca maranïnwa, Aaronasti quimsakallk tunca quimsan maraniraqui.
8
Tatitojj Moisesampir, Aaronampirojj parlascaquïnwa:
9
—Faraonatejj ‘Milagro lurapjjam’ sapjjätam ucajja jumasti Aaronaruw säta: ‘Thujruma faraonan nayrakatapar liwnokam’ sasa, uca thujrojja mä catariru tucuñapataqui.
10
Ucatsti Moisesampi, Aaronampejj faraonan ucar sarasinjja cunjämtejj Tatitojj siscäna uqhamarjamaw lurapjjäna. Aaronasti faraonana, uqhamarac jilïri jakenacapan nayrakataparuw thujrupa liwnokäna, ucatsti uca thujrojj mä catariruw tucüna.
11
Uca uñjasinsti faraonajj wali amuyt'an jakenacaru, uqhamarac jupanacan wali yatiri jakenacaruw jawsayanïna, ucatsti uca jakenacajj yatiñanacapampejja quipcaracwa lurapjjaraquïna;
12
jupanacajj sapa mayniw varanacap oraker liwnokapjjäna, ucatsti uca varanacapajj catarinacaruraquiw tucuraquïna. Ucampis Aaronan jach'a thujrupasti wali amuyt'ani jakenacampina, uqhamarac yatiri jakenacan varanacaparojj mank'antänwa.
13
Ucampis faraonajj chuymapjja wali kalarayasïna, janiraquiw ist'añ muncänti cuntejj Tatitojj siscäna uca arunacjja.
14
Ucjjarusti Tatitojj Moisesar parlascaquïnwa: —Faraonasti colerañampi chuymapan kalarayasisajja janiw israelitanacarojj antutañ munquiti.
15
Arumanthi alwatasti, faraonajj cunapachatejj jawiraru sarcani ucqhasti jumajja jicjjatiriw saräta. Ucatjja Nilo sat jawir thiyaru purisajja ucatwa suyt'äta, ucampis cawquïr jach'a thujrumatejj catariru tucqui ucjja apasiraquïtawa.
16
Ucansti aqham sätawa: ‘Hebreonacan Tatitu Diosapawa nayaru qhithanitu jumaru aca yatiyañataqui: ‘Antutjjam marcajjaru sarjjañapataqui jupanacasti wasaranwa nayaru yupaychapjjetani. Ucampis jumajja jichhacamajj janiw ist'añ munctati.
17
Uca laycusti Tatitojj siwa: ‘Jichhawa yatïtajja nayan cheka Tatitu Diosätajja. Cunapachatejj nayajj aca thujrojjampi jawirancqui uca umaru jisctä ucqhajja umanacajj wilaruw tucuni.
18
Jawir umana jaquir chawllanacasa jiwaraniwa, ucat jawirajj wali thujsätap laycusti egipcionacajj ajjtasisajj janiw jawirat umañ munapcaniti.’
19
Ucat Tatitojj Moisesarojj parlascaquïnwa: —Aarón jilamaru aqham sam: ‘Amparamar thujruma ayjjarusina loktam take egiptonquir umanacjjaru, jawiranquiri, k'awanacanquiri, khothañanacanquiri, take tantat umanaca, uqhamarac lawata, kalata lurat tinajanacan uchat umanacajja wilaru tucuñapataqui’ —sasa.
20
Ucatsti Moisesampi, Aaronampejj lurapjjänwa cunjämtejj Tatitojj jupanacar siscäna uqhama. Aaronasti, faraonana, uqhamarac faraonan sirvirinacapan uñjcatawa jach'a thujrupampi jawiranquir umaru jisctäna, ucatsti jawiranquir umajja wilaruw tucüna.
21
Jawiran jaquir chawllanacasti jiwarapjjänwa. Ucampis uca jawirajja wali thujsätap laycusti egipcionacajj janiw ucat umcjjapjjänti, take Egipto orakenquir umanacaw wilaru tucüna.
22
Ucampis Egiptonquir yatiri jakenacajja uca quipcaraquiw lurapjjaraquïna, ucatsti faraonajj chuymapa colerañampi kalarayasisajj janiw ist'añ muncänti cuntejj Tatitojj siscäna ucjja.
23
Ucat faraonajj palacioparuw cutt'jjäna cunatejj pascäna ucar jan yäkasina.
24
Take egipcionacajja jawir thiyaruw phuch'unaca allinokapjjäna ucat k'oma uma apsuñataqui, jawiranquir umajja janiw umt'añjamäcänti uca laycu.
25
Pakallko urunacaw pasjjäna Tatitojj jawiranquir umaru wila tucuycäna uca urutjja.Éxodo 7:1

Éxodo 7:2

Éxodo 7:3

Éxodo 7:4

Éxodo 7:5

Éxodo 7:6

Éxodo 7:7

Éxodo 7:8

Éxodo 7:9

Éxodo 7:10

Éxodo 7:11

Éxodo 7:12

Éxodo 7:13

Éxodo 7:14

Éxodo 7:15

Éxodo 7:16

Éxodo 7:17

Éxodo 7:18

Éxodo 7:19

Éxodo 7:20

Éxodo 7:21

Éxodo 7:22

Éxodo 7:23

Éxodo 7:24

Éxodo 7:25Éxodo 1 / Éxo 1

Éxodo 2 / Éxo 2

Éxodo 3 / Éxo 3

Éxodo 4 / Éxo 4

Éxodo 5 / Éxo 5

Éxodo 6 / Éxo 6

Éxodo 7 / Éxo 7

Éxodo 8 / Éxo 8

Éxodo 9 / Éxo 9

Éxodo 10 / Éxo 10

Éxodo 11 / Éxo 11

Éxodo 12 / Éxo 12

Éxodo 13 / Éxo 13

Éxodo 14 / Éxo 14

Éxodo 15 / Éxo 15

Éxodo 16 / Éxo 16

Éxodo 17 / Éxo 17

Éxodo 18 / Éxo 18

Éxodo 19 / Éxo 19

Éxodo 20 / Éxo 20

Éxodo 21 / Éxo 21

Éxodo 22 / Éxo 22

Éxodo 23 / Éxo 23

Éxodo 24 / Éxo 24

Éxodo 25 / Éxo 25

Éxodo 26 / Éxo 26

Éxodo 27 / Éxo 27

Éxodo 28 / Éxo 28

Éxodo 29 / Éxo 29

Éxodo 30 / Éxo 30

Éxodo 31 / Éxo 31

Éxodo 32 / Éxo 32

Éxodo 33 / Éxo 33

Éxodo 34 / Éxo 34

Éxodo 35 / Éxo 35

Éxodo 36 / Éxo 36

Éxodo 37 / Éxo 37

Éxodo 38 / Éxo 38

Éxodo 39 / Éxo 39

Éxodo 40 / Éxo 40