A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Aymara Bible 1997

Nehemías 61
Cunapachatï yatipjjäna Sanbalat, Tobías, Gesem sat árabe chachampi, uqhamarac mayni uñisirinacajjampi nayan wasitat perka asquichaña tucuyatajjatjja jan qhitins mantcaya (puncunacapas lugaraparu uscuñas utjcchïna ucqhasa),
2
mä yatiyäwi apayanipjjetäna Sanbalat, uqhamarac Gesem sat chachampi nayampi jiquisiñataqui Ono sat vallena mä cawqha jisc'a marcansa. Ucampisa jupanacajja amtasipcänwa nayaru ñankha lurañataqui.
3
Ucatsti nayajj yatiyirinacwa qhitta aqham arunacampi: “Nayajj jan inact'asawa mä jach'a lurañana lurascta, ucatsti janiw sarirjamäcti, uqhamarusa lurañajja sayantjjaspawa nayatejj jumanacaru uñjiri sarirista ucqhajja” sasa.
4
Pusi cutiw uca quipca arunacampi qhitanipjjetu, nayasti jupanacarojj uca pachpaquiracwa saracta.
5
Ucatsti Sanbalat sat chachajj pheska cutinsti maynïri uywatapa tokewa mä jist'arata carta apayanitu,
6
aqham sasa: “Arunacajja yakha marcanacanjja yatisiwa, uqhamaraquiw Gesem sat chachas saraqui jupampi judionacampejj sayt'asiñataqui waquichasipcatama, ucataraqui marcan perkapsa wasitat asquichasipcatama. Aca arunaca ist'asqui ucarjamajja, jumaw jupanacan reyipäyätajja,
7
jumajj utt'ayjjatätawa profetanaca jumaru Jerusalén marcjjaru reyit utt'ayañapataqui, ucatsti sapjjañapataqui ‘Judá orakejja reyinëjjewa’ sasa. Jaken arunacapatjja ist'asispawa Artajerjes reyicama, uqhamasti jutamaya parlt'asiñäni purapata” sasa.
8
Nayajj ucjjarojj yatiyäwjja apayaractwa, aqham sasa: “Janiw uca arunacajj cunas utjquiti, jan ucasti juman amuyt'amaquiwa” sasa.
9
Jupanacasti nanacarojj sustjañwa munapjjetäna nanacar mayjt'ayaña amuyasina, uqhamata lurañanaca apanucusin jan tucuyañanacajjataqui; ucampis nayajj juc'ampwa ch'amachäyäta.
10
Ucatsti sartwa Semaíasan utaparu jupasti Delaían yokapa, uqhamaraqui Mehetabel sat chachan allchhiparaqui. Semaías sat chachasti utaparuwa jist'antasinïna, ucatsti situwa: —Diosan temploparu tantachasiñäni, kollana uta mankheru, ucatsti puncunaca jist'antasiñäni, jichha arumawa jumar jiwayiri jutañ amtapjje —sasa.
11
Nayasti juparojj sistwa: —Nayjam chachanacajj janiw jaltapquiti, janiraquiw templorusa imantasipquiti jacañapa khespiyasiñataquejja. Nayajj janipuniw imantasquiristti —sasa.
12
Ucjjarojj nayajj amuyasïyätwa jupajj jan Dios toketa parlatapa, jan ucasti take ucanacjja nayjjatwa parlascäna, Sanbalat chachasa, uqhamarac Tobías sat chachasa jupar kollke chilltapjjatap laycu.
13
Nayar ajjsarayañataquisa, jucha lurañajjataquisa kollkwa churapjjäna, uqhamata nayar jan walita uñt'ayañataqui, uqhamaraqui nayaru jisc'achayañataquisa.
14
“¡Nayan Diosajja, amtasimaya cuntï Sanbalat, uqhamarac Tobías sat chachasa lurapqui ucanacata! ¡Janirac armasimti Noadías sat profetisa warmitsa, ni mayni profetanacatsa, nayar sustjaña munapquitäna ucanacatsa!”
15
Perkasti tucuyatäjjänwa pä tunca pheskan uru sarakataru, Elul sat phajjsina, uca luräwinsti pheska tunca payan urunacanwa tucuyatäna.
16
Cunapachatï uñisirinacajjasa, uqhamarac nanac muytancqui uca marcanacajj yatipjjäna ucqhajj walwa ajjsarayasipjjäna, ucatsti jupanacajj amuyasipjjänwa jach'achasiñanacapajj aynacht'atätapa, ucatjja amuyjjapjjänwa aca luräwejja Diosan yanapapampi tucuyasitapa.
17
Uca urunacansti walja cartanaca apayasipjjäna Tobías sat chachampi Judá orakenquir jilïri jakenacampejja,
18
walja Judá jakenacawa Tobiasampïñataqui juramento lurapjjäna, jupasti Secaniasan tollkapätap laycu, Secaniasajj Ara chachan yokapänwa, uqhamaraqui Johanán sat yokapajj casarasïnwa Mesulaman phuchapampi, uca laycu, Mesulamasti Berequiasan yokaparaquïnwa.
19
Ucatwa nayan nayrakatajjana suma jupat parlapjjäna, ucatsti yatiyapjjaraquïnwa cuntï siscäyäta ucanaca. Tobiasasti cartjja apayaniraquitänwa nayar sustjañataqui.Nehemías 6:1

Nehemías 6:2

Nehemías 6:3

Nehemías 6:4

Nehemías 6:5

Nehemías 6:6

Nehemías 6:7

Nehemías 6:8

Nehemías 6:9

Nehemías 6:10

Nehemías 6:11

Nehemías 6:12

Nehemías 6:13

Nehemías 6:14

Nehemías 6:15

Nehemías 6:16

Nehemías 6:17

Nehemías 6:18

Nehemías 6:19Nehemías 1 / Neh 1

Nehemías 2 / Neh 2

Nehemías 3 / Neh 3

Nehemías 4 / Neh 4

Nehemías 5 / Neh 5

Nehemías 6 / Neh 6

Nehemías 7 / Neh 7

Nehemías 8 / Neh 8

Nehemías 9 / Neh 9

Nehemías 10 / Neh 10

Nehemías 11 / Neh 11

Nehemías 12 / Neh 12

Nehemías 13 / Neh 13