A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Aymara Bible 1997

1 Reyes 91
Cunapachatï Salomonajj lurañ tucuyjjäna Tatitun templopa, reyin palaciopa, uqhamarac cuntï jupajj lurañ muncäna ucanaca ucqhajja,
2
Tatitojj payïr cutinwa jupar uñstäna, cunjämatï Gabaón chekana uñstcäna uqhama.
3
Ucatsti sänwa: “Nayajj ist'smawa oración luratama, uqhamarac nayar mayisitamsa, nayasti k'omachtwa aca templo lurarapquista sutejja ucancañapataqui ucjja. Nayasti uñtanïwa, uqhamarac chuymajjasa ucancaraquiniwa.
4
Jichhasti jumatejj sarnakäta nayrakatajjana, cunjämatejj David awquimajj sarnakcäna uqhama, jan jucha lurasa cheka chuymamampi, uqhamarac luraraquïta cunanactejj siscsma lurañamataqui, ucatsti leyinacajjarusa, arsüwinacajjarusa ist'araquïta ucajja,
5
nayajj wiñayataquiw Israel marcjjaru reyïñamjja sum sayt'ayäjja, cunjämtï David awquimaru arscäyäta aqham sasa: ‘Janipuniw jumat mayni wawamajj faltcaniti Israelan tronopanjja’ sasa.
6
Ucampis jumanacatejj uqhamarac wawanacamasa nayat sarakapjjetäta, ucatsti janiraqui camachi arunacajjarusa phokhapcätati, uqhamarac leyinacajjsa churapcsma ucarusa, jan ucasti yakha diosanacaruqui sirvipjjäta yupaychapjjäta ucajja,
7
nayasti Israel marcarojj apakäwa orake churcta ucatjja, uca k'omachata templorusa nayan nayrakatajjatjja apanucüwa, uqhamarac Israel marcajja, yakha marcanacataquisa sapa cuti larusiñataquïniwa.
8
Aca templosti tucjat lakayanacaru tucuyatäniwa, ucatsti qhititejj uca chekanjama pasani ucataquisti sustjasiñäniwa, uqhamaraquiw larusiraquini, ucatsti sapjjaniwa: ‘¿Cunataraqui Tatitusti aca marcampi uqham lurpacha, uqhamarac aca templompisa?’ sasa.
9
Ucatsti sapjjaniwa: ‘Tatit Diosaparuwa jaytanucupjje, qhititejj nayra awquinacaparu Egiptota apsuncäna ucaru, ucatsti jupanacajj yakha diosanacaru yupaychañataqui ucanacaru sirviñataquiraquiw catuyasipjjäna; ucataracwa Tatitojj jupanacjjaru apayaniraqui aca jach'a jan walt'añanacjja’ ” sasa.
10
Pä tunca maranacawa pasjjäna Salomonan paypach utanaca lurayatapatjja, ucanacasti Tatitun templopänwa, uqhamarac reyin palacio utaparaqui.
11
Tironquiri Hiram reyisti Salomón reyirojj churänwa cedro sat madera, uqhamarac pinota, ucatsti kawktï kori muncäna ucaraqui. Ucjjarusti Salomón reyejj Hiram reyirojj pä tunca marcanacwa catuyäna Galilea orakena.
12
Ucampis cunapachatï Hiram reyejj uñjiri sarcatayna Salomón reyejj marcanaca churcäna ucanaca ucqhajja, janiw jupataquejj sumäcänti,
13
ucatsti sänwa: “¿Cuna casta marcanacaraqui aca marcanaca churquista ucanacasti jilata?” sasa. Ucatwa uca marcanacajj cawqha orakenccänti ucarojja Cabul sas sutichäna, jichhacamaw uca sutimp uñt'ata.
14
Hiram reyisti korjja apayänwa Salomón reyirojj, quimsa waranka llätunca patacani sojjta tunca kilonaca.
15
Jichhasti acanacataquiw Salomón reyejj irnakapjjañanacapataqui wayt'ayäna; templo Tatitutaqui lurayasa, jupan palaciopa, Milo uca, Jerusalenan perkanacapa, uqhamarac Hazor, Meguido, Gezer uca marcanacatjja acanacaraquiw lurasïna:
16
Egiptonquir faraón reyisti, purisinjja Gezer sat marcwa catuntasïna, ucatsti naqhantayänwa, uqhamarac uca marcan jacapcäna uca cananeo jakenacarus jiwarayänwa. Ucatsti ucjja mä churäwitwa phuchaparu churäna, jupasti Salomonan warmipänwa.
17
Ucatsti Salomonajj wastataw lurayäna Gezer, Bet-horón, aynach toketa,
18
Balaat uqhamarac Tamar ucaraqui Judá wasarana.
19
Uqhamaraquiw wastat lurayäna cawqhanacarutejj mank'añanaca imapjjerïqui uca marcanaca, ucjjarusti nuwasiñ carronaca imaña cuartelanaca, uqhamarac caballería cuartelanacaraqui, ucatsti cuntï Jerusalenan lurayañ muncäna ucanacaraqui, uqhamarac Líbano ucansa take apnakasqui uca orakpachana.
20
Cawquïri jakenacatï kheparapqui amorreonacata, hititanacata, ferezeonacata, heveonacata, uqhamarac jebuseonacata, ucanacasti janiw israelitanacäpquiti,
21
jupanacan wawanacapasti, qhitinacatï jupanacat uca orakeru kheparapcäna, cawquïrinacarutejj israelitanacajj jan jiwarayaña munapcäna ucanacarusti Salomonajj wali ch'ama lurañanacaruw uchäna, uqhamäsquiwa jichhürcamajja.
22
Ucampis janiw qhiti israelita jakerusa wayt'cänti mä esclavjama sirviñapa, jan ucasti soldadonaca, oficialanaca, jilïrinaca, capitananaca, uqhamarac nuwasiñ carronacana, caballerianacana comandantenacaparu ucanacaruquiw wayt'äna.
23
Ucatsti Salomonajj lurañanacaparu capataces sat chachanac uchcän ucanacasti, pheska pataca pheska tuncanïpjjänwa, jupanacawa jakenacarojja sarayapjjäna lurañanacanjja.
24
Faraonan phuchapasti Davidana marcapatjja sarjjänwa Salomonajj jupataqui palacio lurcäna ucaru. Ucatsti jupajj lurayänwa Milo sat sayt'asiñ Chekaru.
25
Salomonasti maranjja quimsa cutiwa loktirïna nact'at sacrificionaca, uqhamarac sumancäwi sacrificionacsa, Tatitutaqui altar luraycäna ucana, ucatjja Tatitun nayrakatapanjja inciensonacwa naqhantayäna. Uqhamawa tucuyasïna templo lurañajja.
26
Salomón reyisti uqhamaraquiw lurayaraquïna barconaca Ezión-geber chekana, ucasti jicjjatasiwa Elat sat ucampi chica Mar Rojo sat kota iranana, Edom orakena.
27
Hiram reyisti uca barconacarojj qhitänwa oficialanacaparu, kota toketa sum yatir jakenaca, uqhamarac kotsa suma uñt'irinaca Salomonan oficialanacapamp chica.
28
Jupanacasti Ofir sat chekaru purisinjja tunca pusini waranka jila kilonaca kori aptawayapjjäna, ucatsti Salomón reyitaquiw aparapipjjäna.1 Reyes 9:1

1 Reyes 9:2

1 Reyes 9:3

1 Reyes 9:4

1 Reyes 9:5

1 Reyes 9:6

1 Reyes 9:7

1 Reyes 9:8

1 Reyes 9:9

1 Reyes 9:10

1 Reyes 9:11

1 Reyes 9:12

1 Reyes 9:13

1 Reyes 9:14

1 Reyes 9:15

1 Reyes 9:16

1 Reyes 9:17

1 Reyes 9:18

1 Reyes 9:19

1 Reyes 9:20

1 Reyes 9:21

1 Reyes 9:22

1 Reyes 9:23

1 Reyes 9:24

1 Reyes 9:25

1 Reyes 9:26

1 Reyes 9:27

1 Reyes 9:281 Reyes 1 / 1Rey 1

1 Reyes 2 / 1Rey 2

1 Reyes 3 / 1Rey 3

1 Reyes 4 / 1Rey 4

1 Reyes 5 / 1Rey 5

1 Reyes 6 / 1Rey 6

1 Reyes 7 / 1Rey 7

1 Reyes 8 / 1Rey 8

1 Reyes 9 / 1Rey 9

1 Reyes 10 / 1Rey 10

1 Reyes 11 / 1Rey 11

1 Reyes 12 / 1Rey 12

1 Reyes 13 / 1Rey 13

1 Reyes 14 / 1Rey 14

1 Reyes 15 / 1Rey 15

1 Reyes 16 / 1Rey 16

1 Reyes 17 / 1Rey 17

1 Reyes 18 / 1Rey 18

1 Reyes 19 / 1Rey 19

1 Reyes 20 / 1Rey 20

1 Reyes 21 / 1Rey 21

1 Reyes 22 / 1Rey 22