A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Свето Писмо 2006

ইসাইয়া 351
Ќе се развесели пустината и сувата земја, и ненаселената земја ќе се зарадува и ќе расцути како крин;
2
прекрасно ќе цути и ќе се радува, ќе ликува и ќе се весели; славата на Ливан ќе му се даде, великолепието — на Кармил и Сарон; тие ќе ја видат славата на Господ, величината на нашиот Бог.
3
Закрепнете ослабени раце и зајакне­те колена што треперите;
4
кажете им на плашливите со дух: бидете цврсти, не плашете се: ете, вашиот Бог иде со одмазда, со отплата Божја: Тој ќе дојде и ќе ве спаси.
5
Тогаш ќе им се отворат очите на слепите, ушите на глувите ќе се одзатнат;
6
тогаш куциот ќе скока како елен, и јазикот на немиот ќе пее; зашто води ќе бликнат во пустината, и потоци — во степите.
7
И горливиот песок ќе се претвори во езеро, а жедната земја — во водни извори; живеалиштето на чакалите, каде што тие се одмараат — ќе стане место за трска и рогозина.
8
И таму ќе има друм, и патот по него ќе се нарече Свет Пат; нечистиот нема да оди по него; тој ќе биде само за светите; оние што одат по тој пат, дури и неискусните — нема да се загубат.
9
Лав нема да има таму, и лута ѕверка нема да се качува по него; тие нема да се најдат таму, само откупените ќе одат таму.
10
Ќе се вратат избавените од Господ, ќе дојдат на Сион со радосни извици; и вечна радост ќе биде над нивната глава; тие ќе најдат радост и веселба, а жалоста и воздишката ќе си заминат.ইসাইয়া 35:1
ইসাইয়া 35:2
ইসাইয়া 35:3
ইসাইয়া 35:4
ইসাইয়া 35:5
ইসাইয়া 35:6
ইসাইয়া 35:7
ইসাইয়া 35:8
ইসাইয়া 35:9
ইসাইয়া 35:10


ইসাইয়া 1 / ইসা 1
ইসাইয়া 2 / ইসা 2
ইসাইয়া 3 / ইসা 3
ইসাইয়া 4 / ইসা 4
ইসাইয়া 5 / ইসা 5
ইসাইয়া 6 / ইসা 6
ইসাইয়া 7 / ইসা 7
ইসাইয়া 8 / ইসা 8
ইসাইয়া 9 / ইসা 9
ইসাইয়া 10 / ইসা 10
ইসাইয়া 11 / ইসা 11
ইসাইয়া 12 / ইসা 12
ইসাইয়া 13 / ইসা 13
ইসাইয়া 14 / ইসা 14
ইসাইয়া 15 / ইসা 15
ইসাইয়া 16 / ইসা 16
ইসাইয়া 17 / ইসা 17
ইসাইয়া 18 / ইসা 18
ইসাইয়া 19 / ইসা 19
ইসাইয়া 20 / ইসা 20
ইসাইয়া 21 / ইসা 21
ইসাইয়া 22 / ইসা 22
ইসাইয়া 23 / ইসা 23
ইসাইয়া 24 / ইসা 24
ইসাইয়া 25 / ইসা 25
ইসাইয়া 26 / ইসা 26
ইসাইয়া 27 / ইসা 27
ইসাইয়া 28 / ইসা 28
ইসাইয়া 29 / ইসা 29
ইসাইয়া 30 / ইসা 30
ইসাইয়া 31 / ইসা 31
ইসাইয়া 32 / ইসা 32
ইসাইয়া 33 / ইসা 33
ইসাইয়া 34 / ইসা 34
ইসাইয়া 35 / ইসা 35
ইসাইয়া 36 / ইসা 36
ইসাইয়া 37 / ইসা 37
ইসাইয়া 38 / ইসা 38
ইসাইয়া 39 / ইসা 39
ইসাইয়া 40 / ইসা 40
ইসাইয়া 41 / ইসা 41
ইসাইয়া 42 / ইসা 42
ইসাইয়া 43 / ইসা 43
ইসাইয়া 44 / ইসা 44
ইসাইয়া 45 / ইসা 45
ইসাইয়া 46 / ইসা 46
ইসাইয়া 47 / ইসা 47
ইসাইয়া 48 / ইসা 48
ইসাইয়া 49 / ইসা 49
ইসাইয়া 50 / ইসা 50
ইসাইয়া 51 / ইসা 51
ইসাইয়া 52 / ইসা 52
ইসাইয়া 53 / ইসা 53
ইসাইয়া 54 / ইসা 54
ইসাইয়া 55 / ইসা 55
ইসাইয়া 56 / ইসা 56
ইসাইয়া 57 / ইসা 57
ইসাইয়া 58 / ইসা 58
ইসাইয়া 59 / ইসা 59
ইসাইয়া 60 / ইসা 60
ইসাইয়া 61 / ইসা 61
ইসাইয়া 62 / ইসা 62
ইসাইয়া 63 / ইসা 63
ইসাইয়া 64 / ইসা 64
ইসাইয়া 65 / ইসা 65
ইসাইয়া 66 / ইসা 66