A A A A A
Հայ Աստվածաշունչ Ararat

Դատավորներ 81

  Եւ Եփրեմեանք նորան ասեցին. Այս ի՞նչ բան է որ մեզ արիր, որ առանց մեզ կանչելու գնացիր Մադիամի դէմ պատերազմելու. եւ նորա հետ սաստիկ վէճ արին։

2

  Եւ նա նորանց ասեց. Ես հիմա ի՞նչ եմ արել ձեզ պէս, մի՞թէ Եփրեմի ճռաքաղութիւնը Աբիեզերի այգեկութիցը լաւագոյն չէ։

3

  Աստուած Մադիամի իշխաններին՝ Օրէբին եւ Զէբին ձեր ձեռքը տուաւ. Ես ի՞նչ կարողացայ անել ձեզ պէս։ Իսկոյն նորանց սիրտը հանդարտացաւ նորա վերայ հէնց որ նա այս խօսքն ասեց։

4

  Եւ Գեդէոնն եկաւ Յորդանան, եւ անցաւ ինքը եւ իր հետը եղող երեք հարիւր մարդիկը. թեւ նուաղած էին, բայց հալածում էին։

5

  Եւ նա ասեց Սոկքովթի մարդկանցը. Աղաչում եմ, ետեւիցս եկող ժողովրդին հացի նկանակներ տուէք, որովհետեւ նուաղած են. եւ ես Մադիամի թագաւորներին Զեբէէին եւ Սաղմանային հալածում եմ։

6

  Եւ Սոկքովթի իշխաններն ասեցին. Մի՞թէ Զեբէէի ու Սաղմանայի ձեռքը արդէն քո ձեռքի մէջ է, որ մենք քո զօրքին հաց տանք։

7

  Եւ Գեդէոնն ասեց. Ուրեմն երբոր Տէրը Զեբէէին ու Սաղմանային իմ ձեռքը տայ, ձեր մարմինները անապատի փուշերովն ու տատասկներովը պիտի ծեծեմ։

8

  Եւ այնտեղից վեր գնաց Փանուէլ, եւ նորանց էլ այնպէս ասեց. Եւ Փանուէլի մարդիկը Սոկքովթի մարդկանց տուած պատասխանի պէս պատասխանեցին։

9

  Եւ Փանուէլի մարդկանցն էլ ասեց՝ թէ, Երբ որ խաղաղութեամբ ետ դառնամ, այդ աշտարակը պիտի քանդեմ։

10

  Եւ Զեբէէն ու Սաղմանան Կարկարումն էին եւ նորանց հետ նորանց բանակը արեւելքի բնակիչների բոլոր բանակից մնացածը՝ ամենը տասնեւհինգ հազարի չափ մարդ. եւ ընկած մեռածները հարիւր քսան հազար սուսերամերկ մարդիկ էին։

11

  Եւ Գեդէոնը վեր ելաւ Նոբահի եւ Յօգբէհայի արեւելեան կողմից վրանաբնակների ճանապարհովը եւ բանակը զարկեց, որովհետեւ բանակը անհոգ էր։

12

  Եւ Զեբէէն ու Սաղմանան փախան. եւ Գեդէոնը նորանց հալածեց եւ Մադիամի երկու թագաւորներին՝ Զեբէէին եւ Սաղմանային բռնեց, եւ բոլոր բանակը դղրդեցրեց։

13

  Եւ Յովասի որդի Գեդէոնը պատերազմից ետ դառաւ Արեսի զառիվերիցը.

14

  Եւ Սոկքովթի մարդկանցից մի երիտասարդ բռնեց եւ նորան հարցրեց. եւ նա գրեց նորա համար Սոկքովթի իշխաններին եւ ծերերին եօթանասունեւեօթը մարդ։

15

  Եւ Գեդէոնը Սոկքովթի բնակիչների մօտ եկաւ եւ ասեց. Ահա Զեբէէն ու Սաղմանան, որոնց համար ինձ նախատեցիք՝ ասելով. Մի՞թէ Զեբէէի ու Սաղմանայի ձեռքը արդէն քո ձեռքի մէջ է, որ մենք քո նուաղած մարդկանցը հաց տանք։

16

  Եւ նա քաղաքի ծերերին առաւ, եւ անապատիցը՝ փուշեր եւ տատասկներ, եւ նորանցով Սոկքովթի մարդկանցը պատժեց։

17

  Եւ Փանուէլի աշտարակը քանդեց եւ քաղաքի մարդկանցը մեռցրեց։

18

  Եւ Զեբէէին եւ Սաղմանային ասեց. Ի՞նչպէս մարդիկ էին նորանք, որոնց սպանեցիք Թաբօրումը։ Եւ նորանք ասեցին. Ինչպէս որ դու ես, նորանք էլ այնպէս էին. ամեն մէկը թագաւորի որդիի էր նմանում։

19

  Եւ նա ասեց. Նորանք իմ եղբայրները՝ մօրս տղերքն էին։ Կենդանի է Տէրը, եթէ դուք նորանց ողջ թողէիք, ես ձեզ չէի մեռցնիլ։

20

  Եւ իր անդրանիկ որդի Յեթերին ասեց. Վեր կաց դորանց մեռցրու։ Բայց պատանին իր սուրը չքաշեց. նորա համար որ վախեցաւ, որովհետեւ մանկահասակ էր։

21

  Եւ Զեբէէն ու Սաղմանան ասեցին. Դու վեր կաց եւ մեզ սպանիր, որովհետեւ մարդիս ոյժը իրան համեմատ կլինի. եւ Գեդէոնը վեր կացաւ եւ Զեբէէին եւ Սաղմանային մեռցրեց. եւ նորանց ուղտերի պարանոցի վերայ եղած մահիկներն առաւ։

22

  Եւ Իսրայէլի մարդիկը Գեդէոնին ասեցին. Մեզ վերայ թագաւորիր, դու էլ, քո որդին էլ, քո որդիի որդին էլ, որովհետեւ մեզ Մադիամի ձեռքիցն ազատեցիր։

23

  Եւ Գեդէոնը նորանց ասեց. Ես ձեզ վերայ չեմ թագաւորիլ, ոչ էլ իմ որդին ձեզ վերայ կթագաւորէ, Եհովան թագաւորէ ձեզ վերայ։

24

  Յետոյ Գեդէոնը նորանց ասեց. Ձեզանից մի բան խնդրեմ. ամեն մարդ իր աւարի օղերն ինձ տայ. (որովհետեւ նորանք Իսմայէլացի լինելով ոսկի օղեր ունէին։)

25

  Եւ նորանք ասեցին. Տալիս ենք. եւ մի հանդերձ փռեցին. եւ ամեն մարդ իր աւարի օղերը այնտեղ գցեց։

26

  Եւ այն իր ուզած ոսկի օղերի կշիռքը հազար եօթը հարիւր սիկղ ոսկի եղաւ. բացի մահիկներից, գինդերից եւ Մադիամի թագաւորների վերայի ծիրանի պատմուճաններից եւ բացի նորանց ուղտերի պարանոցի վերայ եղած մանեակներից։

27

  Եւ Գեդէոնը նորանցով մի եփուդ շինեց, եւ իր Եփրա քաղաքի մէջ դրաւ. Եւ բոլոր Իսրայէլը այնտեղ նորան հետեւելով պոռնկուեցաւ. եւ սա Գեդէոնի եւ նորա տան համար որոգայթ եղաւ։

28

  Այսպէս Մադիամը Իսրայէլի որդկանց առաջին նուաճուեցաւ, եւ այլ եւս գլուխ չբարձրացրեց. եւ Գեդէոնի օրերումը երկիրը քառասուն տարի հանգստացաւ։

29

  Եւ Յովասի որդի Յերոբաաղը գնաց եւ նստեց իր տանը։

30

  Եւ Գեդէոնը եօթանասուն որդի ունէր՝ իր երանքից ելած, որովհետեւ շատ կանայք ունէր։

31

  Եւ Սիւքէմի մէջ ունեցած հարճն էլ նորա համար մի որդի ծնեց. Եւ նորա անունը Աբիմելէք դրաւ։

32

  Եւ Յովասի որդի Գեդէոնը բարի ծերութեամբ մեռաւ, եւ Աբիեզերեանց Եփրայի մէջ իր հօր Յովասի գերեզմանումը թաղուեցաւ։

33

  Եւ եղաւ երբոր Գեդէոնը մեռաւ՝ Իսրայէլի որդիքը ետ դառան, եւ Բահաղիմին հետեւելով պոռնկուեցան, եւ Բահաղ-բերիթն իրանց աստուած արին։

34

  Եւ Իսրայէլի որդիքը չյիշեցին իրանց Տէր Աստուծուն, որ իրանց ազատել էր իրանց շրջակայ ամեն թշնամիների ձեռքիցը։

35

  Եւ Յերոբաաղի (այսինքն Գեդէոնի) տանը գթութիւն չարին այն ամեն բարութեան համեմատ, որ նա արաւ Իսրայէլին։

Armenian Ararat Bible 1896
Public Domain 1896