A A A A A
Հայ Աստվածաշունչ Ararat

Օրենք 171

  Քո Եհովայ Աստուծոյ համար չզոհես ոչ մի արջառ եւ ոչխար, որի վերայ լինի արատ կամ որ եւ իցէ վատ բան. որովհետեւ սա քո Եհովայ Աստուծոյ համար պիղծ է։

2

  Եթէ քո Եհովայ Աստուծոյ քեզ տուած դռների մէկումը ձեզանից գտնուի մի մարդ կամ կին, որ քո Եհովայ Աստուծոյ առաջին չարութիւն անէ եւ նորա ուխտը չպահէ,

3

  Եւ երթայ պաշտէ ուրիշ աստուածներ, եւ երկրպագէ նորանց՝ այսինքն արեգակին կամ լուսնին եւ կամ երկնքի որ եւ իցէ զօրքին, որ ես չեմ հրամայած.

4

  Եւ այս բանը քեզ պատմուի, եւ դու լսես եւ լաւ քնութիւն անես, եւ տեսնես որ բանը ստոյգ ճշմարիտ է, որ Իսրայէլի մէջ այդ պղծութիւնը եղել է.

5

  Այն ժամանակ այն չար բանն անող մարդին կամ կնկան քո դռները հանես, եւ այն մարդին կամ կնկան քարերով քարկոծես, եւ նա մեռնէ։

6

  Մահապարտը երկու կամ երեք վկայի բերանով մեռնէ. մէկ վկայի բերանով չմեռնէ։

7

  Առաջ վկաների ձեռքը նորա վերայ լինի նորան մեռցնելու համար, եւ նորանից յետոյ բոլոր ժողովրդի ձեռքը. եւ չարութիւնը ձեր միջիցը վերացնես։

8

  Եթէ մի բան քեզ շատ դժուար երեւայ դատելու արիւնի եւ արիւնի մէջ, դատի եւ դատի մէջ, վէրքի եւ վէրքի մէջ՝ այսինքն վէճերի բաները քո դռներումը, այն ժամանակ վեր կենաս եւ գնաս քո Եհովայ Աստուծոյ ընտրած տեղը,

9

  Եւ գնաս Ղեւտացի քահանաների մօտ եւ այն ժամանակի դատաւոր մօտ եւ հարցնես. եւ նորանք քեզ կասեն դատաստանի վճիռը։

10

  Եւ անես այն վճռի համեմատ որ քեզ ասեցին Եհովայի ընտրած տեղիցը, եւ ամեն ինչ որ քեզ սովորեցնեն՝ զգուշութեամբ կատարես.

11

  Այն օրէնքի համեմատ որ նորանք քեզ սովորեցրել են եւ այն դատաստանի համեմատ որ քեզ ասել են, կատարես. նորանց քեզ յայտնած խօսքիցը աջ ու ձախ չխոտորուես։

12

  Բայց այն մարդը որ յանդգնութիւն անելով չլսէ այն քահանային, որ կանգնել է քո Եհովայ Աստուծուն այնտեղ պաշտելու, կամ դատաւորին, այն մարդը մեռնէ, եւ չարութիւնը Իսրայէլիցը վերացնես։

13

  Եւ բոլոր ժողովուրդը լսելով վախենայ, եւ այլ եւս յանդգնութիւն չանեն։

14

  Երբոր մտնես այն երկիրը որ քո Եհովայ Աստուածը քեզ կտայ, եւ նորան տիրես եւ նորանում բնակուես, եւ ասես. Ինձ վերայ թագաւոր դնեմ այն ամեն ազգերի պէս որ իմ շուրջն են,

15

  Անպատճառ քո Եհովայ Աստուծոյ ընտրած մարդին քեզ վերայ թագաւոր դնես. քո եղբայրներիցը քեզ վերայ թագաւոր դնես. դու չես կարող քեզ վերայ թագաւոր դնել մի օտարականին որ քո եղբայրը չէ։

16

  Սակայն նա շատ ձիեր չունենայ, եւ ժողովրդին ետ չդարձնէ Եգիպտոս, շատ ձիեր ժողովելու համար. որովհետեւ Եհովան ձեզ ասեց, որ այն ճանապարհովն այլ եւս ետ չդառնաք։

17

  Նաեւ իր կանանցը չշատացնէ, որ սիրտը չխոտորուէ. եւ իր համար արծաթը եւ ոսկին շատ չշատացնէ։

18

  Եւ լինի որ իր թագաւորութեան աթոռի վերայ հէնց որ նստեց, գրէ այս օրէնքների օրինակը այն գրքիցը, որ Ղեւտացի քահանաների մօտ է։

19

  Եւ այն իր մօտ մնայ. եւ իր կեանքի բոլոր օրերումը կարդայ. որպէս զի սովորէ իր Եհովայ Աստուածանից վախենալ, եւ այս օրէնքի բոլոր խօսքերը պահել եւ այս կանոնները զգուշութեամբ կատարել.

20

  Որ իր սիրտը իր եղբայրների վերայ չհպարտանայ, եւ այս պատուիրանքներից աջ ու ձախ չխոտորուէ. որ իր թագաւորութեան վերայ երկար կեանք ունենայ Իսրայէլի մէջ՝ ինքը եւ իր որդիքը։

Armenian Ararat Bible 1896
Public Domain 1896