A A A A A
Հայ Աստվածաշունչ Ararat

1 Կորնթացիներ 101

  Չեմ կամենում, եղբարք, որ չգիտենաք՝ թէ մեր հայրերն ամենն էլ ամպի տակն էին. եւ ամենը ծովի միջովն անցան։

2

  Եւ ամենը Մովսէսով մկրտուեցան ամպումը եւ ծովումը։

3

  Եւ ամենն էլ նոյն հոգեւոր կերակուրը կերան։

4

  Եւ ամենն էլ նոյն հոգեւոր խմելիքը խմեցին. որովհետեւ այն հոգեւոր վէմիցն էին խմում՝ որ գնում էր նորանց հետ. եւ այն վէմն էր Քրիստոսը։

5

  Բայց Աստուած նորանցից շատերին չհաւանեց. որովհետեւ անապատումը փռուած ընկան։

6

  Եւ սորանք մեզ օրինակի համար եղան. որ մենք չար բաների ցանկացող չլինենք, ինչպէս նորանք ցանկացան։

7

  Եւ կռապաշտ մի լինիք ինչպէս նորանցից ոմանք. ինչպէս գրուած է, թէ Ժողովուրդը նստեց ուտելու եւ խմելու, եւ վերկացան որ խաղան։

8

  Եւ պոռնկութիւն էլ չանենք, ինչպէս նորանցից ոմանք պոռնկութիւն արին, եւ մէկ օրում քսանեւերեք հազար մարդ վայր ընկան։

9

  Եւ Քրիստոսին էլ չփորձենք, ինչպէս նորանցից էլ ոմանք փորձեցին, եւ օձերիցը սատակեցին։

10

  Եւ չտրտնջանք էլ ինչպէս նորանցից էլ ոմանք տրտնջացին, եւ սատակչի ձեռովը կորան։

11

  Եւ այն ամենն օրինակի համար էր նորանց հանդիպում, բայց մեզ խրատի համար գրուեցաւ, որոնց դարերի վերջը հասաւ։

12

  Ուրեմն ով որ համարում է թէ հաստատ կանգնած է, թող զգոյշ լինի, որ վայր չընկնի։

13

  Ձեզ ուրիշ փորձութիւն չէ պատահել բացի մարդկային փորձութիւնից. բայց Աստուած հաւատարիմ է, որ չի թողիլ ձեզ ձեր կարողութիւնիցը վեր փորձուելու, այլ փորձութեան հետ ելքն էլ կպատրաստէ, որ կարողանաք համբերել։

14

  Նորա համար, իմ սիրելիք, փախէք կռապաշտութիւնիցը։

15

  Ինչպէս իմաստունների հետ եմ խօսում, դուք ինքներդ դատեցէք այն որ ասում եմ։

16

  Այն օրհնութեան բաժակը, որ օրհնում ենք, չէ՞ որ հաղորդութիւն է Քրիստոսի արիւնի. այն հացը, որ կտրում ենք, չէ՞ որ հաղորդութիւն է Քրիստոսի մարմնին։

17

  Որովհետեւ մէկ հաց, մէկ մարմին ենք մենք շատերս. վասնզի ամենքս այն մէկ հացիցն ենք վայելում։

18

  Տեսէք Իսրայէլին մարմնի կողմանէ. չէ՞ որ զոհուածներն ուտողները մասնակից են սեղանին։

19

  Արդ ի՞նչ ասեմ. մի՞թէ կուռքը մի բան է, եւ կամ թէ կուռքերի զոհուածները մի բա՞ն են։

20

  Բայց այն որ հեթանոսները զոհում են, դեւերին են զոհում, եւ ոչ թէ Աստուծուն. իսկ ես չեմ կամենում, որ դուք դեւերին մասնակից լինէք. չէք կարող Տիրոջ բաժակը խմել եւ դեւերի բաժակը.

21

  Չէք կարող Տիրոջ սեղանիցը վայելել՝ եւ դեւերի սեղանիցը։

22

  Կամ թէ Տիրոջը նախանձի գրգռե՞նք. մի՞թէ նորանից աւելի զորաւոր ենք։

23

  Ամեն բան օրինաւոր է ինձ, բայց ամեն բան օգուտ չէ. ամեն բան օրինաւոր է ինձ, բայց ամեն բան շինութիւն չէ տալիս։

24

  Ոչ ով միայն իր անձի օգուտը չորոնէ, այլ ամեն մէկն ընկերինն էլ։

25

  Ամեն ինչ որ սպանդանոցումը ծախվում է, կերէք առանց մի բան քննելու խղճմտանքի պատճառով։

26

  Որովհետեւ Տիրոջն է երկիրը եւ նորա բոլոր լիութիւնը։

27

  Եթէ անհաւատներից մէկը կանչէ ձեզ, եւ դուք կամենաք գնալ, ամեն բան որ ձեր առաջին դրուի, կերէք, առանց մի բան քննելու խղճմտանքի պատճառով։

28

  Բայց եթէ մէկն ասէ ձեզ, թէ Դա կուռքի զոհուած բան է, մի ուտէք՝ նորա պատճառովը որ իմացրեց, եւ խղճմտանքի պատճառովը. որովհետեւ Տիրոջն է երկիրը եւ նորա բոլոր լիութիւնը։

29

  Բայց խղճմտանք եմ ասում՝ ոչ թէ ձերը, այլ ընկերինը. որովհետեւ ինչո՞ւ իմ ազատութիւնը պիտի դատուի ուրիշի խղճմտանքից։

30

  Թէ որ ես շնորհակալութիւնով վայելում եմ, ինչո՞ւ հայհոյուիմ այն բանի համար՝ որի համար ես գոհանում եմ։

31

  Ուրեմն՝ թէ ուտէք թէ խմէք, թէ ինչ գործ էլ որ անէք, ամեն բան Աստուծոյ փառքի համար արէք։

32

  Առանց գայթակղութիւն տալու եղէք Հրէաներին եւ Յոյներին եւ Աստուծոյ եկեղեցուն։

33

  Ինչպէս ես էլ ամեն բանով ամենին հաճոյ եմ լինում. իմ անձի օգուտը չորոնելով, բայց շատերինը որ փրկուին։

Armenian Ararat Bible 1896
Public Domain 1896