A A A A A
Հայ Աստվածաշունչ Ararat

Ջոն 31

  Եւ Փարիսեցիներիցը մի մարդ կար՝ անունը Նիկոդեմոս՝ Հրէաների իշխան։

2

  Սա գիշերը Յիսուսի մօտ եկաւ եւ ասեց նորան. Ռաբբի, գիտենք որ Աստուածանից վարդապետ ես եկել. որովհետեւ ոչ ով չէ կարող այդ նշաններն անել՝ որ դու ես անում, եթէ Աստուած նորա հետ չլինի։

3

  Յիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նորան. Ճշմարիտ ճշմարիտ ասում եմ քեզ. Եթէ մէկը վերստին չծնուի՝ կարող չէ Աստուծոյ արքայութիւնը տեսնել։

4

  Նիկոդեմոսը նորան ասեց. Մարդ ինչպէ՞ս կարող է ծնուիլ՝ որ ծեր է. Մի՞թէ կարող է երկրորդ անգամ իր մօր արգանդը մտնել եւ ծնուիլ։

5

  Յիսուսը պատասխանեց. Ճշմարիտ ճշմարիտ ասում եմ քեզ. եթէ մէկը ջրից եւ Հոգուց չծնուի, նա կարող չէ Աստուծոյ արքայութիւնը մտնել։

6

  Մարմնիցը ծնուածը մարմին է. եւ Հոգուցը ծնուածը հոգի է։

7

  Մի զարմանար՝ որ ասեցի քեզ թէ Պէտք է ձեզ՝ վերստին ծնուիլ։

8

  Քամին որտեղ ուզում է՝ փչում է, եւ նորա ձայնը լսում ես. բայց չգիտես թէ որտեղի՞ց է գալիս եւ որտե՞ղ է գնում. այսպէս է ամեն Հոգուցը ծնուածը։

9

  Նիկոդեմոսը պատասխանեց եւ ասեց նորան. Այդ ինչպէ՞ս կարող է լինիլ։

10

  Յիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նորան. Դու ես Իսրայէլի վարդապետը, եւ այս չգիտե՞ս։

11

  Ճշմարիտ ճշմարիտ ասում եմ քեզ, թէ ինչ որ գիտենք՝ խօսում ենք, եւ ինչ որ տեսանք՝ վկայում ենք. եւ մեր վկայութիւնը չէք ընդունում։

12

  Եթէ երկրաւոր բաներն ասեցի ձեզ, եւ չէք հաւատում, ապա ինչպէ՞ս կհաւատաք, եթէ երկնաւոր բաներն ասեմ։

13

  Եւ ոչ ով վեր չելաւ երկինքը, եթէ ոչ երկնքից իջնողը՝ մարդի Որդին՝ նա որ երկնքումն է։

14

  Եւ ինչպէս Մովսէսն օձը բարձրացրեց անապատումը, այնպէս պէտք է մարդի Որդուն բարձրացուիլ.

15

  Որ ամեն նորան հաւատացողը չկորչի, այլ յաւիտենական կեանքն ունենայ։

16

  Որովհետեւ Աստուած այնպէս սիրեց աշխարհքը որ իր միածին Որդին տուաւ. որ ամեն նորան հաւատացողը չկորչի, այլ յաւիտենական կեանքն ունենայ։

17

  Որովհետեւ Աստուած իր Որդին չուղարկեց աշխարհքը, որ աշխարհքին դատէ, այլ որ աշխարհքը նորանով փրկուի։

18

  Նորան հաւատացողը չի դատապարտուիլ, իսկ չհաւատացողն արդէն դատապարտուած է. որովհետեւ չհաւատաց Աստուծոյ միածին Որդու անունին։

19

  Եւ սա է դատաստանը, որ լոյսն եկաւ աշխարհքը, եւ մարդիկ խաւարն աւելի սիրեցին քան թէ լոյսը, որովհետեւ նորանց գործերը չար էին։

20

  Որովհետեւ ամեն չար գործողը ատում է լոյսին, եւ չէ գալիս դէպի լոյսը, որ նորա գործերը չյանդիմանուին։

21

  Իսկ ճշմարտութիւն գործողը գալիս է դէպի լոյսը, որ նորա գործերը յայտնուին, ու Աստուծով գործուեցան։

22

  Սորանից յետոյ եկաւ Յիսուսը եւ նորա աշակերտները Հրէաստանի երկիրը. եւ այնտեղ նորանց հետ մնում՝ եւ մկրտում էր։

23

  Եւ Յովհաննէսն էլ Այենոնումն էր մկրտում՝ Սաղեմի մօտ. որովհետեւ այնտեղ շատ ջուր կար. եւ գալիս էին եւ մկրտվում էին։

24

  Որովհետեւ Յովհաննէսը դեռ բանտի մէջ չէր գցուած։

25

  Արդ Յովհաննէսի աշակերտները Հրէաների հետ վեճ ունեցան մաքրութեան համար։

26

  Եւ Յովհաննէսի մօտ եկան եւ ասեցին նորան. Ռաբբի, նա որ Յորդանանի այն կողմումն էր քեզ հետ, որի համար դու վկայեցիր, ահա նա մկրտում է, եւ ամենքը նորա մօտ են գալիս։

27

  Յովհաննէսը պատասխանեց եւ ասեց. Մարդ չէ կարող ոչինչ վեր առնել, եթէ երկնքիցը տրուած չլինի նորան։

28

  Դուք ինքներդ վկայում էք ինձ համար, որ ասեցի ձեզ, թէ Ես Քրիստոսը չեմ, այլ թէ նորա առաջից ուղարկուած եմ։

29

  Հարսն ունեցողն է փեսայ. բայց փեսայի բարեկամը, որ կանգնած է եւ լսում է նորան, ուրախութիւնով ուրախանում է փեսայի ձայնի համար. արդ իմ այս ուրախութիւնը լցուած է։

30

  Նորան պէտք է աճել, եւ ինձ փոքրանալ։

31

  Վերեւից եկողն ամենից վեր է. երկրիցը լինողը երկրիցն է եւ երկրիցն է խօսում. երկնքից եկողն ամենից վեր է.

32

  Ինչ որ տեսաւ եւ լսեց, նա է վկայում. եւ նորա վկայութիւնը ոչ ով չէ ընդունում։

33

  Նորա վկայութիւնն ընդունողը կնքեց, թէ Աստուած ճշմարիտ է։

34

  Որովհետեւ նա որին Աստուած ուղարկեց, Աստուծոյ բանն է խօսում. որովհետեւ Աստուած Հոգին չափով չէ տալիս։

35

  Հայրը սիրում է Որդուն, եւ ամեն բան նորա ձեռն է տուել։

36

  Որդուն հաւատացողը յաւիտենական կեանք ունի. իսկ Որդուն չհնազանդողը կեանքը չի տեսնիլ, այլ Աստուծոյ բարկութիւնը մնում է նորա վերայ։

Armenian Ararat Bible 1896
Public Domain 1896