A A A A A
Հայ Աստվածաշունչ Ararat

Թվերը 19

1

  Եւ Եհովան խօսեց Մովսէսի եւ Ահարօնի հետ ասելով.

2

  Այս է օրէնքի կանոնը որ Եհովան պատուիրեց ասելով. Խօսիր Իսրայէլի որդկանց հետ, որ քեզ մօտ մի կարմիր երինջ բերեն անարատ, որ մի բիծ չունենայ, որի վերայ լուծ դրուած չլինի։

3

  Եւ Եղիազար քահանային տաք այն, եւ նա բանակիցը դուրս հանէ նորան, եւ նորա առաջին մորթեն նորան։

4

  Եւ Եղիազար քահանան իր մատովը նորա արիւնիցը առնէ եւ դէպի ժողովքի խորանի առաջի կողմը եօթն անգամ սրսկէ նորա արիւնիցը։

5

  Եւ իր աչքի առաջին այրեն երինջը, նորա մորթը եւ նորա միսը, եւ նորա արիւնը աղբովը մէկտեղ այրեն։

6

  Եւ քահանան առնէ եղեւին փայտ, զոպայ եւ կրկնակի կարմիր, եւ երնջի այրուած կրակի մէջ գցէ։

7

  Եւ քահանան իր հանդերձները ջրով ողողէ եւ իր մարմինը ջրով լուանայ, եւ յետոյ բանակը մտնէ. Եւ քահանան մինչեւ իրիկուն անմաքուր լինի։

8

  Եւ նորան այրողն իր հանդերձները ջրով ողողէ եւ իր մարմինը ջրով լուանայ, եւ մինչեւ իրիկուն անմաքուր լինի։

9

  Եւ մի մաքուր մարդ երնջի մոխիրը ժողովէ եւ բանակից դուրս մի մաքուր տեղ դնէ. Եւ Իսրայէլի որդկանց ժողովքի համար պահուած մնայ, մեղաց համար մաքրութեան ջուր է նա։

10

  Եւ երնջի մոխիրը ժողովողը իր հանդերձները ողողէ ջրով, եւ մինչեւ իրիկուն անմաքուր լինի, եւ սա Իսրայէլի որդկանց համար եւ նորանց մէջ պանդխտացող օտարականի համար յաւիտենական կանոն լինի։

11

  Ով որ մեռած մարդի մարմնի դպչէ, եօթը օր անմաքուր լինի։

12

  Նա երրորդ օրը նորանով մաքրուի, եւ եօթներորդ օրը նորանով մաքրուի, եւ եօթներորդ օրը մաքուր լինի, բայց եթէ չմաքրուի երրորդ օրը, եօթներորդ օրն էլ մաքուր չի լինիլ։

13

  Ով որ մեռած մարդի մարմնի դպչէ եւ չմաքրուի, նա Եհովայի խորանը պղծում է. Եւ այն անձը Իսրայէլից կորչի, որովհետեւ նորա վերայ մաքրութեան ջուր չսրսկուեցաւ, նա անմաքուր լինի. իր անմաքրութիւնը տակաւին իր վերայ է։

14

  Այս է վրանի մէջ մեռնող մարդի համար օրէնքը. Այն վրանի մէջն ամեն մտնողը եւ այն վրանումն ամեն եղողը եօթն օր անմաքուր լինի։

15

  Եւ ամեն բաց աման, որի վերան կապով խուփ չկայ, անմաքուր լինի։

16

  Եւ ով որ դպչէ դաշտի վերայ սրով սպանուածի կամ մեռածի, կամ մարդի ոսկորի եւ կամ գերեզմանի, եօթն օր անմաքուր լինի։

17

  Եւ առնեն անմաքուր եղողի համար՝ այն մեղաց համար այրուած երնջի մոխրիցը եւ նորա վերայ կենդանի ջուր ածեն մի ամանի մէջ.

18

  Եւ մի մաքուր մարդ զոպայ առնէ, եւ այն ջրովը թրչէ, եւ սրսկէ այն վրանի վերայ եւ բոլոր ամանների վերայ եւ այնտեղ եղած մարդկանց վերայ, եւ ոսկորի եւ կամ սպանուածի կամ մեռածի եւ կամ գերեզմանի դպչողի վերայ։

19

  Եւ մաքուրը սրսկէ անմաքուրի վերայ երրորդ օրը եւ եօթներորդ օրը, եւ եօթներորդ օրը նորան մաքրէ, եւ նա իր հանդերձները ողողէ եւ ջրով լուացուի եւ իրիկունը մաքուր լինի։

20

  Բայց այն մարդը որ անմաքուր է եւ չէ մաքրվում, այն անձը ժողովքի միջիցը կորչի, որովհետեւ Եհովայի սրաբարանը պղծեց. Նորա վերայ մաքրութեան ջուրը չսրսկուեցաւ, նա անմաքուր է։

21

  Եւ նորանց համար յաւիտենական կանոն լինի, որ մաքրութեան ջուրը սրսկողն իր հանդերձները ողողէ, եւ մաքրութեան ջրին դպչողը մինչեւ իրիկուն անմաքուր լինի։

22

  Եւ անմաքուր անձը ամեն ինչի որ դպչէ, նա էլ անմաքուր լինի. Եւ նորան դպչող մարդը մինչեւ իրիկուն անմաքուր լինի։

Armenian Ararat Bible 1896
Public Domain 1896