A A A A A
Հայ Աստվածաշունչ Ararat

Զաքարիա 6

1

  Եւ ես ետ դառայ ու աչքերս բարձրացրի, եւ տեսայ, եւ ահա չորս կառք էին դուրս գալիս երկու սարերի մէջտեղից, եւ սարերը պղնձի սարեր էին։

2

  Առաջի կառքի ձիերը աշխէտ էին, եւ երկրորդ կառքի ձիերը սեւ էին.

3

  Եւ երրորդ կառքի ձիերը սպիտակ ու չորրորդ կառքի ձիերը պիսակ էին գորշագոյն։

4

  Եւ ես պատասխան տուի եւ ասեցի ինձ հետ խօսող հրեշտակին. Սորանք ի՞նչ են, տէր իմ։

5

  Եւ հրեշտակը պատասխան տուաւ ու ասեց ինձ. Սորանք երկնքի չորս հողմերն են, որոնք դուրս են գալիս բոլոր երկրի Տիրոջ առաջին կանգնելուց։

6

  Այն սեւ ձիերը, որ նորան լծուած են, դուրս են գալիս դէպի հիւսիսի երկիրը, եւ սպիտակները դուրս են գալիս նորանց ետեւից, եւ պիսակները դուրս են գալիս դէպի հարաւի երկիրը։

7

  Եւ գորշագոյնները դուրս եկան, եւ ուզեցին որ գնան ման գան երկրումը. Եւ նա ասեց. Գնացէք ման եկէք երկրի վերայ. Եւ նորանք ման եկան երկրի վերայ։

8

  Եւ նա աղաղակեց դէպի ինձ եւ խօսեց ինձ հետ ասելով. Տես՝ դէպի հիւսիսի երկիրը դուրս եկողները հանգչեցրին իմ հոգին հիւսիսի երկրումը։

9

  Եւ Տիրոջ խօսքը եղաւ ինձ ասելով.

10

  Վեր առ գերիներից՝ Հեղդայից, Տուբիայից եւ Յեդայիայից, եւ նոյն օրը գնա դու ինքդ եւ մտիր Բաբիլոնից եկող Սոփոնիայի որդիի Յովսիայի տունը.

11

  Եւ արծաթ ու ոսկի առ եւ պսակներ շինիր, եւ դիր մեծ քահանայ Յովսեդեկեան Յեսուի գլխին.

12

  Եւ ասիր նորան թէ Այսպէս է ասում Զօրաց Տէրը թէ Ահա մի մարդ՝ անունը Շառաւիղ. Նա իր տեղիցը պիտի բուսնէ, եւ շինէ Տիրոջ տաճարը։

13

  Եւ նա կշինէ Տիրոջ տաճարը, եւ նա մեծափառութիւն է կրելու, եւ պիտի բազմէ ու իշխէ իր աթոռի վերայ, եւ նա քահանայ է լինելու իր աթոռի վերայ, եւ խաղաղութեան խորհուրդ պիտի լինի երկուսի մէջտեղը։

14

  Եւ պսակները պիտի լինին Հելեմին, Տուբիային ու Յեդայիային եւ Սոփոնիայի որդի Հենին իբրեւ յիշատակ Տիրոջ տաճարումը։

15

  Եւ հեռաւորները պիտի գան ու շինեն Տիրոջ տաճարումը, այն ժամանակ կգիտենաք, որ Զօրաց Տէրն է ինձ ուղարկել ձեզ մօտ։ Եւ սա պիտի լինի, եթէ իրաւ լսէք ձեր Տէր Աստուծոյ ձայնին։

Armenian Ararat Bible 1896
Public Domain 1896