A A A A A
Հայ Աստվածաշունչ Ararat

Եզեկիել 48

1

  Եւ սորանք են ցեղերի անունները։ Հիւսիսի ծայրից Եթլօնի ճանապարհի մօտովը դէպի Եմաթ, եւ Ասար-ենան՝ Դամասկոսի սահմանը դէպի հիւսիս մինչեւ Եմաթի մօտը. սա պէտք է լինի արեւելեան եւ արեւմտեան կողմը. Դանը՝ մէկ։

2

  Եւ Դանի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից դէպի արեւմտեան կողմը. Ասերը՝ մէկ։

3

  Եւ Ասերի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Նեփթաղիմը՝ մէկ։

4

  Եւ Նեփթաղիմի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Մանասէն՝ մէկ։

5

  Եւ Մանասէի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Եփրեմը՝ մէկ։

6

  Եւ Եփրեմի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Ռուբէնը՝ մէկ։

7

  Եւ Ռուբէնի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Յուդան՝ մէկ բաժին։

8

  Եւ Յուդայի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը այն ընծան լինի, որ պիտի նուիրէք. քսանեւհինգ հազար եղէգ լայն, եւ երկայնութիւնը բաժինների մէկին չափ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Եւ սրբարանը նորա մէջ լինի։

9

  Այն ընծան՝ որ պիտի նուիրէք Տիրոջը, երկայնութիւնը քսանեւհինգ հազար եւ լայնութիւնը տասը հազար լինի։

10

  Եւ սորանցը պիտի լինի սուրբ ընծան, այսինքն քահանաներին. դէպի հիւսիս քսանեւհինգ հազար, եւ դէպի արեւմուտք լայնութեամբ տասը հազար, եւ դէպի արեւելք լայնութեամբ տասը հազար, եւ դէպի հարաւ երկայնութեամբ քսանեւհինգ հազար եղէգ. Եւ Տիրոջ սրբարանը նորա միջումը լինի.

11

  Սա Սադովկի որդկանցից սրբուած քահանաներինը լինի, որոնք կատարել են իմ պահպանութիւնը, եւ չեն մոլորուել երբոր մոլորուեցան Իսրայէլի որդիքը, ինչպէս որ Ղեւտացիքը մոլորուեցան։

12

  Եւ նորանցը պիտի լինի մէկ ընծան երկրի նուէրքից իբրեւ ամենասուրբ՝ Ղեւտացիների սահմանների մօտ։

13

  Եւ Ղեւտացիները լինեն քահանաների սահմանի կշտին՝ քսանեւհինգ հազար երկայնութեամբ եւ լայնութեամբ տասը հազար. բոլոր երկայնութիւնը քսանեւհինգ հազար եւ լայնութիւնը տասը հազար։

14

  Եւ պիտի չծախեն նորանից եւ պիտի չփոխեն, եւ երկրի երախայրին ուրիշի անց չկացնեն, որովհետեւ սուրբ է Տիրոջ համար։

15

  Եւ այն քսանեւհինգ հազարի մօտ լայնութիւնով մնացած հինգ հազարը անսուրբ պիտի լինի քաղաքի համար, բնակութեան համար եւ արուարձանի համար. Եւ քաղաքը նորա մէջ լինի։

16

  Եւ սորանք են նորա չափերը՝ հիւսիսային կողմը չորս հազար հինգ հարիւր, եւ հարաւային կողմը չորս հազար հինգ հարիւր, եւ արեւելեան կողմից չորս հազար հինգ հարիւր եւ արեւմտեան կողմից չորս հազար հինգ հարիւր։

17

  Եւ քաղաքի արուարձանը դէպի հիւսիս երկու հարիւր յիսուն, եւ դէպի հարաւ երկու հարիւր յիսուն, եւ դէպի արեւելք երկու հարիւր յիսուն, եւ դէպի արեւմուտք երկու հարիւր յիսուն էր։

18

  Եւ երկայնութեամբ մնացածը սուրբ ընծայի կշտովը տասը հազար դէպի արեւելք եւ տասը հազար դէպի արեւմուտք, (որ սուրբ ընծայի կշտին է) եւ նորա բերքը կերակուր լինի քաղաքի ծառայողներին։

19

  Եւ քաղաքին ծառայողները պէտք է Իսրայէլի բոլոր ցեղերիցը լինեն։

20

  Բոլոր ընծան քսանեւհինգ հազար քսանեւհինգ հազարով քառակուսի ընծայեցէք սուրբ ընծան իբրեւ քաղաքի կալուածք։

21

  Եւ մնացածը իշխանինը լինի սուրբ ընծայի եւ քաղաքի կալուածքի այս կողմից եւ այն կողմից, ընծայի քսանեւհինգ հազարի առաջին մինչեւ արեւելեան սահմանը, եւ դէպի արեւմուտք քսանեւհինգ հազարի առաջին մինչեւ արեւմտեան սահմանը միւս բաժինների կշտին իշխանինը լինի։ Սա է սուրբ ընծան, եւ տաճարի սրբարանը նորա միջումը։

22

  Եւ Ղեւտացիների կալուածքից եւ քաղաքի կալուածքից իշխանի բաժնի մէջտեղը Յուդայի սահմանի եւ Բենիամինի սահմանի մէջը իշխանինը լինի։

23

  Եւ մնացած ցեղերը. արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Բենիամինը՝ մէկ։

24

  Եւ Բենիամինի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Շմաւոնը՝ մէկ։

25

  Եւ Շմաւոնի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Իսաքարը՝ մէկ։

26

  Եւ Իսաքարի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Զաբուղոնը՝ մէկ։

27

  Եւ Զաբուղոնի սահմանի մօտ արեւելեան կողմից մինչեւ արեւմտեան կողմը. Գադը՝ մէկ բաժին։

28

  Եւ Գադի սահմանի մօտ հարաւային կողմից մինչեւ հարաւ պէտք է սահման լինի Կադէսի Վիճաբանութեան ջուրը հեղեղատովը մինչեւ Մեծ ծովը։

29

  Սա է այն երկիրը որ վիճակով պիտի բաժանէք Իսրայէլի ցեղերին. Եւ սորանք են նորանց բաժինները, ասում է Տէր Եհովան։

30

  Եւ սորանք են քաղաքի ելքերը. Հիւսիսային կողմից չորս հազար հինգ հարիւր չափ։

31

  Եւ քաղաքի դռները Իսրայէլի ցեղերի անուններին համեմատ պիտի լինեն. Երեք դուռ դէպի հիւսիս, Ռուբէնի դուռը՝ մէկ. Յուդայի դուռը՝ մէկ. Ղեւիի դուռը՝ մէկ։

32

  Եւ արեւելեան կողմին չորս հազար հինգ հարիւր, եւ երեք դուռ. այսինքն Յովսէփի դուռը՝ մէկ, Բենիամինի դուռը՝ մէկ. Դանի դուռը՝ մէկ։

33

  Եւ հարաւային կողմին չորս հազար հինգ հարիւր չափ, եւ երեք դուռ. Շմաւոնի դուռը՝ մէկ. Իսաքարի դուռը՝ մէկ. Զաբուղոնի դուռը՝ մէկ։

34

  Արեւմտեան կողմին չորս հազար հինգ հարիւր, նորա դռները երեք. Գադի դուռը՝ մէկ. Ասերի դուռը՝ մէկ. Նեփթաղիմի դուռը՝ մէկ։

35

  Շրջապատը տասնեւութը հազար չափ. Եւ քաղաքի անունը այն օրից Եհովա-շամմա է։

Armenian Ararat Bible 1896
Public Domain 1896