A A A A A
Հայ Աստվածաշունչ Ararat

Եզեկիել 421

  Եւ ինձ դուրս տարաւ դուրսի գաւիթը դէպի հիւսիսի ճանապարհովը եւ ինձ բերաւ այն սենեակը, որ անջրպետի առաջին էր եւ որ դէպի հիւսիսային կողմի շէնքի առաջին էր։

2

  Այն հարիւր կանգուն երկարութեան առաջին՝ մուտքը դէպի հիւսիս որի լայնութիւնը յիսուն կանգուն էր։

3

  Ներսի գաւիթի քսան կանգունի առաջին եւ դուրսի գաւիթի քարայատակի առաջին խորշ խորշի դէմ եռայարկ.

4

  Եւ սենեակների դիմաց մի ճեմելիք՝ տասը կանգուն լայն ներսեւից եւ մի ճանապարհ՝ մէկ կանգուն. Եւ նորանց մուտքերը դէպի հիւսիս։

5

  Եւ վերի սենեակները կարճ էին, որովհետեւ խորշերը նորանցից տեղ էին առնում այսինքն շէնքի տակի եւ միջի յարկերիցը։

6

  Որովհետեւ եռայարկ էին նորանք եւ սիւներ չունէին գաւիթների սիւների նման. նորա համար նեղանում էին տակի եւ միջի յարկերիցը գետնից սկսած։

7

  Եւ մի պատ կար դրսից սենեակների կշտովը դէպի դուրսի գաւիթը սենեակների դիմացը երկայնութիւնը յիսուն կանգուն։

8

  Որովհետեւ դրսի գաւիթի սենեակների երկայնութիւնը յիսուն կանգուն էր, եւ ահա տաճարի դիմացը հարիւր կանգուն էր։

9

  Եւ այս սենեակների տակին մի մուտք արեւելքից նորանց մօտ գնալու համար դուրսի գաւիթի կողմից։

10

  Գաւիթի պատի լայնութիւնովը դէպի արեւելք անջրպետի առաջին եւ շէնքի առաջին սենեակներ էին։

11

  Եւ դէպի նորանց առաջին մի ճանապարհ կար դէպի հիւսիս եղող սենեակների երեւոյթին պէս թէ նորանց երկայնութեան, թէ լայնութեան եւ նորանց ելքերի եւ նորանց ձեւերի եւ մուտքերի նկատմամբ։

12

  Եւ նոյնպէս էլ սենեակների մուտքերը որոնք դէպի հարաւն էին, մի մուտք կար ճանապարհի գլխին այսինքն դէմուդէմ եղող պատի առաջի ճանապարհի՝ արեւելեան ճանապարհի գլխին երբոր գալիս են։

13

  Եւ ինձ ասեց. Հիւսիսի սենեակները եւ հարաւի սենեակները որոնք անջրպետի առաջին են, նորանք սուրբ սենեակներն են, ուր որ Տիրոջը մօտեցող քահանաները պիտի ուտեն ամենասուրբ բաները, այնտեղ պիտի դնեն ամենասուրբ բաները եւ հացի ընծան եւ մեղքի պատարագն ու յանցանքի պատարագը. որովհետեւ այն տեղը սուրբ է։

14

  Երբոր քահանաները այնտեղ մտնեն, պիտի դուրս չգան սուրբ տեղիցը դէպի դրսի գաւիթը, այլ այնտեղ պիտի դնեն իրանց զգեստները որոնցով նորանք պաշտօն են մատուցանում, որովհետեւ նորանք սուրբ են. ուրիշ հագուստներ հագնեն եւ մօտենան ժողովրդի վերաբերեալ բաներին։

15

  Եւ վերջացրեց ներսի տան չափերը, եւ ինձ դուրս տարաւ այն ճանապարհովը, որի երեսը դէպի արեւելք էր, եւ նորան չափեց շուրջանակի։

16

  Նա չափեց արեւելեան կողմը չափի եղէգովը՝ հինգ հարիւր եղէգ չափի եղէգովը շուրջանակի։

17

  Չափեց հիւսիսային կողմը՝ հինգ հարիւր եղէգ չափի եղէգովը շուրջանակի։

18

  Չափեց հարաւային կողմը՝ հինգ հարիւր եղէգ չափի եղէգովը.

19

  Դառաւ դէպի արեւմտեան կողմը՝ չափեց հինգ հարիւր եղէգ չափի եղէգովը.

20

  Չորս կողմիցը չափեց նորան. նա շուրջանակի պատեր ունէր. երկայնութիւնը հինգ հարիւր եւ լայնութիւնը հինգ հարիւր, սուրբը եւ անսուրբը բաժանելու համար։

Armenian Ararat Bible 1896
Public Domain 1896