A A A A A
Հայ Աստվածաշունչ Ararat

Երեմիա 511

  Այսպէս է ասում Տէրը, Ահա ես պիտի գրգռեմ Բաբիլոնի վերայ եւ իմ թշնամիների մէջ բնակողների վերայ մի ապականիչ հողմ։

2

  Եւ Բաբիլոնի վերայ հոսողներ պիտի ուղարկեմ, եւ նորանք պիտի հոսեն նորան եւ դատարկեն նորա երկիրը. որ նորա վերայ պիտի գան շուրջանակի ձախորդութեան օրումը։

3

  Աղեղնաւորի դէմ աղեղ պիտի լարէ աղեղը լարողը, եւ իր զրահովը հպարտացողի դէմ. եւ մի խնայէք նորա երիտասարդներին, նզովածի պէս բնաջինջ արէք նորա բոլոր զօրքերը։

4

  Եւ սպանուածներ պիտի ընկնեն Քաղդէացիների երկրումը, եւ խոցոտուածներ՝ նորա փողոցներումը։

5

  Որովհետեւ որբեւայրի չէ թողուած Իսրայէլն ու Յուդան իր Աստուածանից, Զօրաց Տէրից. այլ նորանց երկիրը լիքն է յանցանքով Իսրայէլի Սուրբի դէմ։

6

  Փախէք Բաբիլոնի միջիցը եւ ամեն մարդ ազատէ իր անձը, որ չը փչանաք նորա անօրէնութիւնովը. որովհետեւ վրէժխնդրութեան ժամանակ է Տիրոջ համար, նորա արարքը պիտի հատուցանէ նորան։

7

  Ոսկի բաժակ էր Բաբիլոնը Տիրոջ ձեռքին, որ արբեցնում էր բոլոր երկիրը։ Նորա գինիիցը խմեցին ազգերը, սորա համար յիմարացան ազգերը։

8

  Յանկարծ վայր ընկաւ Բաբիլոնը եւ կոտրուեցաւ, ողբացէք նորա վերայ, բալասան առէք նորա վէրքի համար, գուցէ բժշկուի։

9

  Բաբիլոնին դարմանեցինք, բայց չը բժշկուեցաւ, թողէք նորան, եւ իւրաքանչիւրս իր երկիրը գնանք. որովհետեւ նորա դատաստանը երկնքին հասաւ, եւ բարձրացաւ մինչեւ ամպերը։

10

  Տէրը դուրս բերաւ մեր արդարութիւնը. Եկէք ու Սիօնումը պատմենք մեր Տէր Աստուծոյ գործերը։

11

  Փայլեցրէք նետերը, վահանները լցրէք, Տէրը զարթնեցրեց Մարաց թագաւորների հոգին. որ նորա մտածմունքը Բաբիլոնի վերայ է նորան փչացնելու համար. որովհետեւ Տիրոջ վրէժխնդրութիւնն է սա՝ իր տաճարի վրէժը։

12

  Բաբիլոնի պարիսպների դէմ դրօշ բարձրացրէք, ուժովացրէք պահապանին, դէտեր նշանակեցէք, դարաններ պատրաստեցէք. որովհետեւ Տէրը որոշեց, եւ արաւ էլ իր ասածը Բաբիլոնի բնակիչների վերայ։

13

  Ով շատ ջրերի վերայ բնակող, շատ գանձեր ունեցող, եկել է քո վերջը՝ քո ագահութեան չափը։

14

  Զօրաց Տէրը երդում է արել իր անձովը, թէ Քեզ անպատճառ պիտի լցնեմ մարդկանցով մարախի պէս, եւ նորանք պիտի աղաղակով գոռան քեզ վերայ։

15

  Երկիրն իր զօրութիւնովը շինողը, աշխարհքն իր իմաստութիւնովը հաստատողը, նա որ իր հանճարովը տարածել է երկինքը,

16

  Նա որոտալով երկնքումը ջուրերը կուտակելիս, ամպեր է բարձրացնում երկրի ծայրերիցը, փայլատակմունք է շինում անձրեւի համար, եւ հանում է քամին իր շտեմարաններիցը։

17

  Տգէտ անասուն է դառնում ամեն մարդ, ամաչում է ամեն ոսկերիչ իր քանդակած կուռքի համար. որովհետեւ սուտ է նորա ձուլած կուռքը, եւ հոգի չ'կայ նորանում։

18

  Ունայն են նորանք՝ խաբէութեան գործ, նորանց այցելութիւն եղած ժամանակը պիտի կորչեն։

19

  Սորանց նման չէ Յակոբի բաժինը, որովհետեւ նա ամենի Ստեղծողն է, Իսրայէլը նորա ժառանգութեան վիճակն է, Զօրաց Տէր է նորա անունը։

20

  Դու ինձ համար կռան ես, պատերազմի գործիք ես, եւ ես քեզանով ազգեր կ'ջարդեմ, եւ թագաւորութիւններ կ'փչացնեմ քեզանով։

21

  Եւ ես քեզանով ձին ու ձիաւորին կ'ջարդեմ, եւ քեզանով կ'ջարդեմ կառքն ու կառավարը։

22

  Եւ քեզանով մարդն ու կնիկը կ'ջարդեմ, եւ կ'ջարդեմ քեզանով ծերն ու երիտասարդը, եւ քեզանով տղամարդն ու կոյսը կ'ջարդեմ։

23

  Եւ քեզանով կ'ջարդեմ հովիւն ու իր հօտը, եւ քեզանով երկրագործն ու նորա զոյգ եզինքը կ'ջարդեմ, եւ կուսակալներն ու նախարարները կ'ջարդեմ քեզանով.

24

  Եւ կ'հատուցանեմ Բաբիլոնին եւ բոլոր Քաղդէացիների բնակիչներին նորանց բոլոր չարութիւնները, որ իրանք արին Սիօնին՝ ձեր աչքի առաջին, ասում է Տէրը։

25

  Ահա ես քեզ դէմ եմ, ով ապականիչ սար, ասում է Տէրը. որ ապականեցիր բոլոր երկիրը, եւ ես պիտի մեկնեմ իմ ձեռքը քեզ վերայ, եւ քեզ պիտի գլորեմ վէմերիցը, եւ քեզ այրած սար պիտի շինեմ։

26

  Եւ քեզանից չեն առնել ոչ անկեան քար, ոչ հիման քար, որովհետեւ յաւիտենական աւերակ պիտի դառնաս, ասում է Տէրը։

27

  Դրօշակ բարձրացրէք երկրի մէջ, փող հնչեցրէք ազգերի մէջ, նորա դէմ պատրաստեցէք ազգերին, հրաւիրեցէք նորա դէմ Արարատի, Միննիի եւ Ասքանասի թագաւորութիւնները, նորա վերայ զօրավարներ նշանակեցէք. ձիեր վեր հանեցէք մազոտ մարախների չափ.

28

  Նորա դէմ պատարաստեցէք ազգերը՝ Մարաց թագաւորներին, նորա կուսակալներին եւ նորա բոլոր նախարարներին եւ նորա տէրութեան բոլոր երկիրը։

29

  Եւ երկիրը պիտի դողայ եւ նեղութիւն քաշէ, որ Բաբիլոնի վերայ պիտի կատարուի Տիրոջ մտածմունքները, Բաբիլոնի երկիրը ամայի անբնակ անելու համար։

30

  Դադարեցին Բաբիլոնի տղամարդիկը պատերազմելուց, բերդերում բնակուեցին, նորանց ոյժը կտրուեցաւ, կանայք դառան. նորա բնակարանները այրեցին, կոտրուեցան նորա նիգերը։

31

  Սուրհանդակ սուրհանդակի դէմ է վազում, եւ լրաբեր լրաբերի դէմ, Բաբիլոնի թագաւորին իմացնելու համար, թէ նորա քաղաքը առնուեցաւ մէկ կողմից։

32

  Անցքերը բռնուեցան, եւ եղէգները այրեցին կրակով, եւ պատերազմի մարդիկը խռովեցան։

33

  Որովհետեւ այսպէս է ասում Զօրաց Տէրը՝ Իսրայէլի Աստուածը. Բաբիլոնի աղջիկը կալի նման է. նորան կասելու ժամանակն է, մի քիչ ժամանակ էլ՝ եւ կ'գայ նորա հնձելու ժամանակը։

34

  Մեզ կերաւ, մեզ բնաջինջ արաւ Բաբիլոնի Նաբուգոդոնոսոր թագաւորը, մեզ դրաւ իբրեւ պարապ աման, մեզ կուլ տուաւ վիշապի պէս, իր փորը լցրեց իմ փափկութիւններիցը, մեզ դուրս արաւ։

35

  Ինձ եղած զրկանքը եւ իմ մարմինը Բաբիլոնի վերայ լինի, պիտի ասէ Սիօնի բնակչուհին. եւ՝ Իմ արիւնը՝ Քաղդէացիների բնակիչների վերայ, պիտի ասէ Երուսաղէմը։

36

  Սորա համար այսպէս է ասում Տէրը. Ահա ես եմ վարում քո դատը, եւ ես եմ առնում քո վրէժը, եւ նորա ծովը ցամաքեցնում եմ, եւ չորացնում՝ նորա աղբիւրը։

37

  Եւ Բաբիլոնը պիտի փլատակներ դառնայ, չագալների բնակարան, ամայութիւն եւ ծաղր առանց բնակչի։

38

  Միասին պիտի գոռան առյոգ առիւծների պէս, պիտի մռնչեն մատակ առիւծների կորիւնների պէս։

39

  Նորանք տաքնալիս կոչունք պիտի անեմ նորանց, եւ նորանց պիտի արբեցնեմ որ զուարճանան, եւ քնանան յաւիտենական քնով, եւ չ'զարթնեն, ասում է Տէրը։

40

  Ես նորանց պիտի իջեցնեմ սպանդանոցը գառների պէս, ինչպէս խոյերը նոխազների հետ։

41

  Ի՜նչպէս առնուեցաւ Սիսակ, եւ բռնուեցաւ բոլոր երկրի պարծանքը, ի՜նչպէս ամայի եղաւ Բաբիլոնն ազգերի մէջ։

42

  Ծովը վեր ելաւ Բաբիլոնի վերայ, նորա ալիքների շատութիւնից ծածկուեցաւ։

43

  Նորա քաղաքները աւերակ պիտի դառնան՝ անջուր երկիր եւ անապատ, մի երկիր՝ ուր ոչ մի մարդ չէ բնակվում, եւ նորանով մի մարդի որդի չէ անցնում։

44

  Եւ պիտի այցելեմ Բելին Բաբիլոնումը, եւ պիտի հանեմ նորա կուլ տուածը նորա բերանից, եւ ազգերը այլ եւս նորա մօտ չեն գնալ. Բաբիլոնի պարիսպն էլ վայր կ'ընկնէ։

45

  Դուրս եկէք նորա միջիցը, ով իմ ժողովուրդ, եւ իւրաքանչիւրը թող ազատէ իր անձը, Տիրոջ բորբոքած բարկութիւնիցը։

46

  Եւ մի գուցէ ձեր սիրտը նուաղի եւ վախենաք՝ երկրումը լուրը լսելիս. եւ գայ տարուայ մէջ այն լուրը, եւ նորա հետեւեալ տարում միւս լուրը, եւ բռնութիւն լինի երկրումը՝ այսինքն իշխան իշխանի դէմ։

47

  Սորա համար ահա օրեր են գալիս, որ պիտի այցելեմ Բաբիլոնի կուռքերին, եւ նորա բոլոր երկիրը ամօթով պիտի լինի, եւ նորա բոլոր սպանուածները պիտի նորանում ընկնեն։

48

  Եւ պիտի ցնծան Բաբիլոնի վերայ երկինքն ու երկիրը, եւ ամեն ինչ որ կայ նորանցում, որովհետեւ աւերողները հիւսիսից գալիս են նորա համար, ասում է Տէրը։

49

  Ինչպէս Բաբիլոնն է վայր գցել Իսրայէլի սպանուածներին, նոյնպէս էլ Բաբիլոնի բոլոր երկրի սպանուածները պիտի վայր ընկնեն։

50

  Ով սուրից ազատուածներ, գնացէք, մի կանգնէք. հեռուից յիշեցէք Տիրոջը, եւ Երուսաղէմը թող ձեր միտքը գայ։

51

  Մենք ամաչում ենք, որովհետեւ նախատինք լսեցինք, ամօթը ծածկեց մեր երեսը, որովհետեւ օտարները մտան Տիրոջ տան սրբարանը։

52

  Նորա համար ահա օրեր են գալիս, ասում է Տէրը, որ պիտի այցելեմ նորա կուռքերին, եւ նորա բոլոր երկրումը պիտի հեծեն վիրաւորները։

53

  Թէեւ Բաբիլոնը բարձրանայ մինչեւ երկինքը եւ բարձրումը պնդացնէ իր զօրութիւնը, իմ կողմանէ աւերողներ պիտի գան նորա համար, ասում է Տէրը։

54

  Աղաղակի ձայն կայ Բաբիլոնից, եւ մեծ կոտորած՝ Քաղդէացիների երկրիցը։

55

  Որովհետեւ Տէրը պիտի աւերէ Բաբիլոնը, եւ կորցնէ նորանից մեծ ձայնը. որովհետեւ գոչում են նորանց ալիքները շատ ջրերի նման. նորանց ձայնը աղմուկի նման է դուրս գալիս։

56

  Որովհետեւ նորա՝ այսինքն Բաբիլոնի վերայ աւերող եկաւ, եւ նորա զօրաւորները առնուեցան, նորանց աղեղները կոտրուեցան. որովհետեւ Տէրը հատուցանող Աստուած է, նա անպատճառ կ'հատուցանէ։

57

  Եւ ես պիտի արբեցնեմ նորա իշխաններին, եւ նորա իմաստուններին՝ կուսակալներին, եւ նորա նախարարներին ու նորա տղամարդիկներին, որ յաւիտենական քնով քնանան եւ չ'զարթնեն, ասում է Թագաւորը՝ որի անունը Զօրաց Տէր է։

58

  Այսպէս է ասում Զօրաց Տէրը. Բաբիլոնի լայն պարիսպները հիմնայատակ պիտի լինեն, եւ նորա բարձր դռները կրակով պիտի այրուին, եւ ժողովուրդները դարտակ տեղը պիտի յոգնեն, եւ ազգերը կրակի համար պիտի աշխատեն։

59

  Այն խօսքը որ Երեմիա մարգարէն պատուիրեց Մաասիայի որդիի Ներիայի որդի Սարայիային, երբոր նա Յուդայի Սեդեկիա թագաւորի հետ Բաբիլոն գնաց նորա թագաւորութեան չորրորդ տարին, եւ Սարայիան գլխաւոր սենեկապան էր։

60

  Եւ Երեմիան գրեց այն ամեն չարիքը, որ գալու էին Բաբիլոնի վերայ, մի գրքում, այսինքն այս բոլոր խօսքերը որ գրուած են Բաբիլոնի դէմ։

61

  Եւ Երեմիան ասեց Սարայիային. Երբոր Բաբիլոն մտար, այն ժամանակ նայիր որ կարդաս այս բոլոր խօսքերը,

62

  Եւ ասես. Ով Տէր, դու խօսեցիր այս տեղի մասին, որ աւերես նորան, որ նորանում բնակող չ'լինի մարդից մինչեւ անասունը, որ սա պէտք է յաւիտենական աւերակներ դառնայ։

63

  Եւ երբոր վերջացրիր այս գիրքը կարդալը, նորանից մի քար կապիր եւ գցիր նորան Եփրատի մէջ,

64

  Եւ ասիր. Այսպէս պէտք է ընկղմուի Բաբիլոնը եւ չ'կանգնէ այն չարեաց պատճառով, որ ես պիտի բերեմ նորա վերայ, եւ նորանք պէտք է վաստակեն։ Մինչեւ այստեղ է Երեմիայի խօսքերը։

Armenian Ararat Bible 1896
Public Domain 1896