A A A A A
Հայ Աստվածաշունչ Ararat

Երեմիա 411

  Եւ եղաւ եօթներորդ ամսումը, որ եկաւ թագաւորազն Եղիսամայի որդիի Նաթանիայի որդի Իսմայէլը, եւ թագաւորի նախարարները եւ տասը մարդ իր հետը, Մասփա Աքիկամի որդի Գոդողիայի մօտ, եւ միասին հաց կերան այնտեղ Մասփայումը։

2

  Եւ վեր կացաւ Նաթանիայի որդի Իսմայէլը եւ այն տասը մարդիկը, որոնք նորա հետն էին, եւ զարկեցին Սափանի որդիի Աքիկամի որդի Գոդողիային սրով եւ սպանեցին նորան, որին Բաբիլոնի թագաւորը դրել էր երկրի վերայ,

3

  Եւ այն բոլոր Հրէաներին, որոնք Գոդողիայի հետ Մասփայումն էին, եւ այն Քաղդէացիներին էլ, որոնք գտնվում էին այնտեղ. այն պատերազմականներին կոտորեց Իսմայէլը։

4

  Եւ եղաւ որ Գոդողիային մեռցնելու հետեւեալ օրը դեռ մարդ չ'գիտէր,

5

  Սիւքեմից, Սելովից եւ Սամարիայից ութսուն մարդիկ եկան իրանց մօրուքները ածիլած եւ հանդերձները պատառած եւ մարմինները կտորած, եւ նորանց ձեռքին ընծաներ եւ կնդրուկ Տիրոջ տանը մատուցանելու համար։

6

  Եւ Նաթանիայի որդի Իսմայէլը դուրս եկաւ նորանց դէմ Մասփայից, եւ գնալիս գնում էր ու լաց լինում. եւ երբոր նորանց հասաւ, այն ժամանակ ասեց նորանց. Եկէք Աքիկամի որդի Գոդողիայի մօտ։

7

  Եւ եղաւ հէնց որ նորանք եկան քաղաքի մէջը, Նաթանիայի որդի Իսմայէլը նորանց կոտորեց այն փոսի մէջ՝ ինքը եւ իր հետ եղող մարդիկը։

8

  Եւ տասը մարդ գտնուեցան նորանց մէջ, որ ասեցին Իսմայէլին. Մեզ մի սպանիր, որովհետեւ մենք դաշտումը ցորենի, գարիի իւղի եւ մեղրի ծածուկ շտեմարաններ ունինք. եւ նա թող տուաւ, եւ նորանց չ'սպանեց իրանց եղբարց մէջ։

9

  Եւ այն փոսը, ուր որ Իսմայէլը ածեց այդ բոլոր մարդկանց դիակները, որոնց նա սպանեց Գոդողիայի կշտին, այն է որ Ասա թագաւորը շինել էր Իսրայէլի Բաասա թագաւորի պատճառով. Նաթանիայի որդի Իսմայէլը լցրեց նորան մեռելներով։

10

  Եւ Իսմայէլը գերի արաւ Մասփայում եղող ժողովրդի բոլոր մնացորդը՝ թագաւորի աղջկանցը եւ Մասփայում մնացած բոլոր ժողովուրդը, որոնց վերայ դահճապետ Նաբուզարդանը դրել էր Աքիկամի որդի Գոդողիային. եւ Նաթանիայի որդի Իսմայէլը նորանց գերի արաւ ու գնաց, որ անցնէ Ամմոնի որդկանց մօտ։

11

  Եւ Կարէի որդի Յօհանանը եւ նորա հետ եղող բոլոր զօրավարները լսեցին այն բոլոր չարիքը, որ Նաթանիայի որդի Իսմայէլը արել էր.

12

  Եւ առան բոլոր մարդկանցը եւ գնացին Նաթանիայի որդի Իսմայէլի հետ պատերազմելու, եւ նորան գտան Գաբաւոնի շատ ջրերի մօտ։

13

  Եւ երբոր Իսմայէլի մօտ եղող բոլոր ժողովուրդը տեսան Կարէի որդի Յօհանանին եւ նորա հետ եղող բոլոր զօրավարներին, ուրախացան։

14

  Եւ շուռ տուաւ այն բոլոր ժողովուրդը, որին Իսմայէլը գերի էր առել Մասփայից, եւ ետ դառան ու գնացին Կարէի որդի Յօհանանի մօտ։

15

  Իսկ Նաթանիայի որդի Իսմայէլը փախաւ ութը մարդով Յօհանանի երեսից եւ գնաց Ամմոնի որդկանց մօտ։

16

  Եւ Կարէի որդի Յօհանանը եւ նորա հետ եղող բոլոր զօրավարները առան ժողովրդի բոլոր մնացորդը, որը Նաթանիայի որդի Իսմայէլը գերի էր տարել Մասփայից Աքիկամի որդի Գոդողիային սպանելուց յետոյ՝ այսինքն այն պատերազմող քաջ մարդիկը եւ կանայքը եւ երեխայքը եւ ներքինիները, որոնց գերի էր արել Գաբաւոնից.

17

  Եւ գնացին ու մնացին Բեթլէհեմի կշտին եղող Քամաամի պանդոկումը, որ գնան մտնեն Եգիպտոս Քաղդէացիների երեսիցը։

18

  Որովհետեւ վախենում էին նորանցից, որովհետեւ Նաթանիայի որդի Իսմայէլը սպանել էր Աքիկամի որդի Գոդողիային, որին Բաբիլոնի թագաւորը վերակացու էր դրել երկրի վերայ։

Armenian Ararat Bible 1896
Public Domain 1896