A A A A A
Հայ Աստվածաշունչ Ararat

Երեմիա 221

  Այսպէս է ասում Տէրը. Իջիր Յուդայի թագաւորի տունը, եւ ասիր այնտեղ այս խօսքը.

2

  Եւ ասիր. Լսիր Տիրոջ խօսքը, ով Յուդայի թագաւոր, որ նստել ես Դաւիթի աթոռի վերայ, դու եւ քո ծառաները եւ քո ժողովուրդը, որ եկել էք այս դռները,

3

  Այսպէս է ասում Տէրը. Իրաւունք եւ արդարութիւն արէք, եւ զրկեալին ազատեցէք հարստահարողի ձեռքիցը, մի ճնշէք, մի բռնանաք օտարականին, որբին եւ որբեւայրիին, եւ անմեղ արիւն մի թափէք այս տեղումը։

4

  Որովհետեւ եթէ իրաւ անէք այս բանը. այն ժամանակ կ'մտնեն այս տան դռներովը Դաւիթի աթոռի վերայ նստող թագաւորներ՝ կառքի եւ ձիերի վերայ հեծած՝ իրանք եւ իրանց ծառաներն ու իրանց ժողովուրդը։

5

  Իսկ եթէ չ'լսէք այս խօսքերը, Ինձանով երդում եմ անում ես, ասում է Տէրը, որ այս տունը աւերակ պիտի դառնայ։

6

  Որովհետեւ այսպէս է ասում Տէրը Յուդայի թագաւորի տան մասին. Դու ինձ համար Գաղաադն ես՝ Լիբանանի գագաթն ես, բայց անշուշտ քեզ անապատ պիտի շինեմ, այնպիսի քաղաքներ, որ բնակուած չեն։

7

  Եւ քեզ դէմ կործանողներ եմ որոշելու, ամեն մէկն իր զէնքերովը. եւ նորանք պիտի կտրեն քո ընտիր եղեւինները եւ պիտի գցեն կրակի մէջը։

8

  Եւ շատ ազգեր պիտի անցնեն այս քաղաքովը եւ ասեն ամեն մէկն իր ընկերին. Ի՞նչու համար Տէրն այսպէս արաւ այս մեծ քաղաքին։

9

  Եւ նորանք պիտի ասեն. Որովհետեւ թողեցին իրանց Տէր Աստուծոյ ուխտը եւ երկրպագութիւն արին ուրիշ աստուածների եւ նորանց պաշտեցին։

10

  Լաց մի լինիք մեռնողի համար եւ նորա մասին մի ողբաք, այլ լաց եղէք գնացողի համար, որովհետեւ այլ եւս պիտի ետ չ'դառնայ, որ տեսնէ իր ծննդեան երկիրը։

11

  Որովհետեւ այսպէս է ասում Տէրը Յուդայի թագաւոր Յովսիայի որդի Սեղղումի մասին, որ թագաւորեց իր հօր Յովսիայի տեղը, որ դուրս եկաւ այս տեղիցը. այլ եւս ետ պիտի չ'դառնայ այստեղ։

12

  Որովհետեւ այնտեղ, ուր որ նորան գերի էին տարել, պիտի մեռնի, եւ այլ եւս պիտի չ'տեսնէ այս երկիրը։

13

  Վա՜յ նորան, որ իր տունը անարդարութիւնով է շինում, եւ իր վերնատները՝ անիրաւութիւնով, որ ձրի բանեցնում է իր դրացիին, եւ նորա վարձքը չէ տալիս նորան,

14

  Որ ասում է. Ես ինձ համար ընդարձակ տուն եւ հովասուն վերնատներ շինեմ, եւ իր համար պատուհաններ է բաց անում եւ ծածկում եղեւնափայտով, եւ ներկում կարմրագոյնով։

15

  Մի՞թէ կ'թագաւորես, որ տաքացել ես եղեւնափայտի համար. չէ՞ որ քո հայրը կերաւ եւ խմեց, եւ իրաւունք ու արդարութիւն արաւ. այն ժամանակ լաւ եղաւ նորա համար։

16

  Նա տեսաւ աղքատի եւ տնանկի դատը, եւ լաւ էր. մի՞թէ սա չէ ինձ ճանաչելը, ասում է Տէրը։

17

  Բայց քո աչքերն ու քո սիրտն ուրիշ բանի վերայ չէ բայց միայն քո շահասիրութեան վերայ, եւ անմեղ արիւն թափելու եւ անիրաւութեան ու զրկողութեան վերայ, որ անես։

18

  Սորա համար այսպէս է ասում Տէրը Յուդայի թագաւոր Յովսիայի որդի Յովակիմի մասին. Նորա վերայ պիտի չ'ողբան ասելով՝ Վա՜յ եղբայր, վա՜յ քոյր. նորա վերայ պիտի չ'ողբան ասելով՝ Վա՜յ տէր, վա՜յ նորա փառքը։

19

  Էշի թաղումով պիտի թաղուի նա, քաշ տալով ու Երուսաղէմի դռներիցը դուրս դէն գցելով։

20

  Վեր ելիր Լիբանանը ու կանչիր, եւ Բասանի վերայ ձայնդ բարձրացրու, եւ աղաղակիր Աբարիմիցը. որովհետեւ քո բոլոր հոմանիները փշրուեցան։

21

  Ես ասեցի քեզ քո յաջողութիւնումը. բայց դու ասեցիր՝ Չեմ լսում. սա է քո ճանապարհը քո մանկութիւնից, որ իմ խօսքը չ'լսես։

22

  Քո բոլոր հովիւներին քամին է քշելու, եւ քո հոմանիները գերի պիտի գնան. իրաւ այն ժամանակ պիտի ամաչես, եւ պիտի պատկառես քո բոլոր չարութիւններից։

23

  Ով Լիբանանումը բնակող եւ եղեւիններում բոյն դնող, ի՜նչ ողորմելի պիտի լինես դու, երբոր քեզ վերայ կ'գան ծննդեան ցաւերը՝ մի ծննդականի նման։

24

  Կենդանի եմ ես, ասում է Տէրը, որ եթէ Յուդայի թագաւորի Յովակիմի որդի Յեքոնիան մատանիի կնիք լինի իմ աջ ձեռքումը, որ այնտեղից էլ քեզ պիտի պոկեմ.

25

  Եւ քեզ պիտի տամ քո հոգին պահանջողների ձեռքը եւ նորանց ձեռքը, որոնց երեսիցը դու վախենում ես. եւ Բաբիլոնի Նաբուգոդոնոսոր թագաւորի ձեռքը եւ Քաղդէացիների ձեռքը։

26

  Եւ ես դէն պիտի գլորեմ գցեմ քեզ եւ քո ծնող մօրն օտար երկիր, ուր որ չէք ծնուել, որ այնտեղ մեռնէք։

27

  Եւ այն երկիրը, ուր որ նորանց անձը բաղձում է դառնալ, այնտեղ պիտի ետ չ'դառնան։

28

  Մի՞թէ մի անարգուած փշրուած աման է այս Յեքոնիա մարդը, կամ մի այնպիսի անօթ է, որ նորան չը հաւանեն. ի՞նչու համար գլորուեցան ինքը եւ իր սերունդը, եւ քշուեցան իրանց չ'գիտեցած երկիրը։

29

  Ով երկիր, երկիր, երկիր, լսիր Տիրոջ խօսքը։

30

  Տէրն այսպէս է ասում. Անզաւակ գրեցէք այս մարդին, մի մարդ, որ յաջողութիւն պիտի չ'տեսնէ իր օրերումը, որովհետեւ չ'պիտի յաջողէ նորա սերունդից մէկ մարդ, որ նստի Դաւիթի աթոռի վերայ, եւ էլի տիրէ Յուդայի վերայ։

Armenian Ararat Bible 1896
Public Domain 1896