A A A A A
Հայ Աստվածաշունչ Ararat

Եսայիա 71

  Եւ եղաւ Յուդայի թագաւոր՝ Ոզիայի որդի Յովաթամի որդի Աքազի օրերումը, որ Ասորիների Ռասին թագաւորը եւ Իսրայէլի թագաւոր՝ Ռովմելայի որդի Փակէէն վեր եկան Երուսաղէմ նորա հետ պատերազմելու. բայց չկարողացան նորա հետ պատերազմ անել։

2

  Եւ Դաւիթի տանը լուր տրուեցաւ ասելով թէ՝ Ասորին բանակ է կազմել Եփրեմի հետ. այն ժամանակ դողաց նորա սիրտը եւ նորա ժողովրդի սիրտը ինչպէս որ անտառի ծառերը դողում են քամիիցը։

3

  Եւ Տէրն ասեց Եսայիային. գնա մէկ Աքազին դիմաւորելու՝ դու եւ քո որդին Սէար-յասուբը՝ վերի աւազանի ջրմուղի ծայրը, թափիչի ագարակի ճանապարհի վերայ.

4

  եւ ասիր նորան. զգոյշ եղիր որ հանդարտ լինիս, մի վախենար եւ սիրտդ չթուլանայ այս երկու ծուխ անող կիսայրեաց խանձողներից, բարկութիւնը բորբոքուած ռասինից եւ Ասորեցիներից եւ Ռովմելայի որդիիցը։

5

  Որովհետեւ Ասորին քո մասին չար խորհուրդ է արել, նաեւ Եփրեմն ու Ռովմելայի որդին, ասելով.

6

  վեր գնանք Յուդայի վերայ եւ ահաբեկ անենք նորան եւ նուաճենք նորան մեզ համար, եւ նորա մէջ թագաւոր դնենք Տաբէելի որդիին։

7

  Այսպէս է ասում Եհովայ Տէրը. պիտի չհաստատուի եւ չկատարուի այդ։

8

  Որովհետեւ Ասորիների գլուխը Դամասկոսն է, եւ Դամասկոսի գլուխը՝ Ռասինը. եւ դեռ մինչեւ վաթսունեւհինգ տարին Եփրեմը կջնջուի ազգ լինելուց։

9

  Եւ Եփրեմի գլուխն է Սամարիան, եւ Սամարիայի գլուխը՝ Ռովմելայի որդին. եթէ չհաւատաք, յիրաւի չէք մնալ։

10

  Եւ Տէրը դարձեալ խօսեց Աքազի հետ ասելով.

11

  մի նշան խնդրիր քեզ համար քո Եհովայ Աստուածանից, կամ խոր անդունդումը, կամ վեր բարձունքումը։

12

  Բայց Աքազն ասեց. չեմ խնդրիլ, եւ Տիրոջը չեմ փորձիլ։

13

  Նա էլ ասեց. հիմա լսեցէք, ով Դաւիթի տունը, սա քի՞չ բան է ձեզ համար որ մարդկանց աշխատութիւն էք տալիս, որ Աստուծուն էլ էք աշխատութիւն տալիս.

14

  սորա համար Տէրն ինքը ձեզ նշան կտայ. ահա կոյսը կյղանայ եւ կծնէ մի որդի, եւ նորա անունը կկանչէ Էմմանուէլ։

15

  Նա կոգի եւ մեղր կուտէ մինչեւ որ գիտենայ չարը մերժել եւ լաւը ընտրել։

16

  Որովհետեւ մանուկը չարը մերժելը եւ բարին ընտրելը գիտենալուց առաջ կթողուի այն երկիրը որոնց երկու թագաւորների առաջը դու վախենում ես։

17

  Տէրը քեզ վերայ եւ քո ժողովրդի վերայ եւ քո հօր տանը վերայ այնպիսի օրեր է բերելու, որ չեն եկած Եփրեմը Յուդայից հեռանալու օրից հետէ. այսինքն Ասորեստանի թագաւորին։

18

  Եւ կլինի այն օրը, որ Տէրը կսուլէ այն ճանճերին, որ Եգիպտոսի գետի եզերքումն են. եւ այն մեղուներին որ Ասորեստանի երկրումն են.

19

  եւ ամենքը կգան եւ կհանգչեն ամայի ձորերումը եւ վէմերի խոռոչներումը, եւ ամեն թուփերում եւ ամեն արօտներում։

20

  Այն օրը Տէրը վարձած ածելիով՝ գետի այն կողմի Ասորեստանի թագաւորով կածիլէ գլուխը եւ ոտքերի մազը, ու նաեւ մօրուքը կսափրէ։

21

  Եւ այն օրը կլինի որ մէկ մարդ մէկ երինջ եւ երկու աչխար կպահէ։

22

  Եւ կլինի որ կաթը շատ շինելուց կոգի կուտէ. որովհետեւ կոգի եւ մեղր կուտեն ամենքը որ մնացած կլինին երկրի մէջ։

23

  Եւ այն օրը կլինի, որ ամեն մի տեղ ուր որ կար հազար որթ հազար արծաթի, ցախ եւ փուշ դարձած կլինի։

24

  Նետերով ու աղեղներով կգնան այնտեղ, որովհետեւ բոլոր երկիրը ցախեր ու փուշեր դարձած կլինի։

25

  Եւ բոլոր սարերը, որ բրիչով փորվում էին, չես կարողանալ գնալ այնտեղ՝ ցախի ու փուշի երկիւղի պատճառով. եւ արջառների արօտ եւ խաշինքների կոխան կդառնայ։

Armenian Ararat Bible 1896
Public Domain 1896