A A A A A
Հայ Աստվածաշունչ Ararat

Նեեմիա 101

  Եւ կնքողներն էին՝ Աքաղիայի որդի Նէեմիա Աթարսաթան, Սեդեկիան, Սարայիան,

2

  Ազարիան, Երեմիան,

3

  Փասուրը, Ամարիան, Մեղքիան,

4

  Քետտուսը, Սաբանիան, Մալուքը,

5

  Հարիմը, Մերամօթը,

6

  Աբդիան, Դանիէլը, Կանաթօնը,

7

  Բարուքը, Մեսուղամը, Աբիան,

8

  Միամինը, Մաազիան, Բեղգան եւ Սեմայիան. սորանք քահանաներն էին։

9

  Եւ Ղեւտացիք՝ Ազանիայի որդի Յեսուն, Բանուն և Ենադադի որդիներից Կադմիէլը.

10

  Եւ նորանց եղբայրները Սաբանիան, Ովդիան, Կովղիտան, Փաղայիան,

11

  Անանը, Միքան, Րոոբը, Ասաբիան,

12

  Զաքուրը, Սարաբիան, Սաբանիան,

13

  Ովդիան, Բանին և Բանինուն։

14

  Ժողովրդի գլխաւորները՝ Փարոսը, Փաաթ-մովաբը, Եղամը,

15

  Զաթուն, Բանին, Բունին,

16

  Ազգադը, Բեբային, Ադոնիան,

17

  Բագուէն, Ադինը, Ատերը, Եզեկիան,

18

  Ազուրը, Ովդիան, Հասումը, Բեսէին,

19

  Արիփը, Անաթովթը, Նովբան,

20

  Մագփիասը, Մեսուղամը, Եզիրը,

21

  Մասիզեբելը, Սադովկը, Յադդուան,

22

  Փաղատիան, Անանը, Անանիան,

23

  Ովսէէն, Անանիան, Ասուրը,

24

  Ալօէսը, Պիլան, Սօբէկը,

25

  Հռէումը, Ասաբանան, Մաասիան,

26

  Աքիան, Անանը, Օնանը,

27

  Մալուքը, Հարիմը և Բաանան։

28

  Եւ մնացած ժողովուրդը՝ քահանաները, Ղեւտացիները, դռնապանները, երգեցողները, Նաթանայիմները, եւ այն ամենքը որ ջոկուել էին այն երկիրների ժողովուրդներից դէպի Աստուծոյ օրէնքը, նորանց կանայքը, որդիքը եւ աղջկերքը՝ ամեն հասկանալ կարողացողը,

29

  Միացան իրանց զօրաւոր եղբայրների հետ եւ անէծքով երդում արին, որ գնան Աստուծոյ օրէնքովը, որ նա տուաւ Աստուծոյ ծառայ Մովսէսի ձեռովը, եւ որ պահեն ու կատարեն մեր Տիրոջ՝ Եհովայի բոլոր պատուէրները, իրաւունքները եւ կանոնները.

30

  Եւ որ չտանք մեր աղջիկները երկրի ազգերին, եւ նորանց աղջիկները չառնենք մեր որդկանց համար.

31

  Եւ երկրի ժողովուրդներից, որոնք ապրանքներ եւ ամեն տեսակ ուտելիք են բերում շաբաթ օրը ծախելու, չառնենք շաբաթ եւ սուրբ օրը. Եւ եօթներորդ տարին երկիրը եւ ամեն ձեռաց պարտքերը թողենք։

32

  Եւ մեզ վերայ պատուէր դրինք՝ որ մեզ վերայ պարտք համարենք տարին մի երրորդ սիկղ վճարել մեր Աստուծոյ տան պաշտօնի համար,

33

  Առաջաւորութեան հացի համար, մշտնջենաւոր հացի ընծայի համար, մշտնջենաւոր ողջակէզի համար, շաբաթներին, ամսագլուխներին, տօներին, եւ սուրբ բաների համար եւ Իսրայէլի քաւութեան մասին մեղքի պատարագների համար, եւ մեր Աստուծոյ տան բոլոր գործի համար։

34

  Եւ վիճակ գցեցինք փայտի ընծայի մասին՝ քահանաները, Ղեւտացիները եւ ժողովուրդը, որ բերենք մեր Աստուծոյ տունը մեր տոհմերին համեմատ իր որոշեալ ժամանակներին տարուց տարի, մեր Տէր Աստուծոյ սեղանի վերայ վառելու համար ինչպէս որ գրուած է օրէնքումը։

35

  Եւ որ տանենք մեր երկրի երախայրիքը եւ ամեն պտղատու ծառի երախայրիքը տարուց տարի Տիրոջ տունը։

36

  Եւ մեր որդկանց անդրանիկները եւ մեր անասուններինը՝ ինչպէս որ գրուած է օրէնքումը, եւ մեր արջառների եւ ոչխարների անդրանիկները տանենք մեր Աստուծոյ տունը քահանաներին, որ ծառայում են մեր Աստուծոյ տանը.

37

  Եւ մեր խմորների երախայրիները, եւ մեր ընծաները եւ ամեն ծառի պտուղը՝ գինին ու ձէթը տանենք քահանաներին մեր Աստուծոյ տան սենեակները, եւ մեր երկրի տասանորդը Ղեւտացիներին տանք, եւ Ղեւտացիք իրանք մեզանից տասանորդ առնեն մեր ծառայութեան բոլոր քաղաքներումը։

38

  Եւ Ահարօնի որդի քահանան՝ Ղեւտացիների հետ լինի Ղեւտացիք տասանորդը առնելիս. եւ Ղեւտացիք տասանորդի տասանորդը վեր տանեն մեր Աստուծոյ տունը գանձատան սենեակները.

39

  Որովհետեւ այն սենեակները պիտի տանեն Իսրայէլի որդիքը եւ Ղեւիի որդիքը ցորենի, գինիի եւ ձէթի ընծաները, ուր որ են սրբարանի անօթները, եւ պաշտօնեայ քահանաներն ու դռնապանները եւ երգեցողները. եւ մեր Աստուծոյ տունը չձգենք։

Armenian Ararat Bible 1896
Public Domain 1896