A A A A A
Հայ Աստվածաշունչ Ararat

1 քրոնիկները 251

  Եւ Դաւիթն ու զօրքի իշխանները որոշեցին պաշտաման համար Ասափի, Եմանի եւ Իդիթունի որդկանցը, որ մարգարէանում էին քնարներով, տաւիղներով եւ ծնծղաներով. Եւ այս պաշտօնը կատարող մարդկանց թիւը իրանց պաշտամունքի համեմատ սա էր.

2

  Ասափի որդիներից՝ Զաքուր, Յովսէփ, Նաթանիա եւ Ասարէլա՝ Ասափի որդիքը, որ լինում էին թագաւորի մօտ մարգարէացող Ասափի մօտ.

3

  Իդիթունից՝ Իդիթունի որդիքը Գոդողիա, Եզրի, Եսայի, Սեմէի, Ասաբիա ու Մատաթիա, վեց. Իրանց հօր Իդիթունի մօտ էին, որ քնարով մարգարէանում էր Տիրոջը գոհութիւն եւ օրհնութիւն երգելով։

4

  Եմանից՝ Եմանի որդիքը՝ Բոկքիա, Մաթանիա, Ոզիէլ, Սուբայէլ, Յերիմովթ, Անանիա, Անանի, Եղիաթա, Գեթողաթի, Ռօմամթիեզեր, Յեսբակասա, Մեղեթի, Յօթիր, Մազիովթ։

5

  Սորանք ամենքը Եմանի որդիքն էին, որ թագաւորի տեսանողն էր Աստուծոյ խօսքումը՝ եղջիւր բարձրացնելու համար. Եւ Աստուած Եմանին տասնեւչորս տղայ եւ երք աղջիկ էր տուել։

6

  Սորանք ամենքը իրանց հօր ձեռքի տակին էին Տիրոջ տան երգերը ծնծղաներով, տաւիղներով եւ քնարներով երգելով Աստուծոյ տանը. Ասափ, Իդիթուն եւ Եման թագաւորի ձեռքի տակին էին։

7

  Եւ նորանց թիւը իրանց եղբայրների հետ որ երգ էին սովորած Տիրոջ համար՝ բոլոր բանիմացները երկու հարիւր ութսունեւութը։

8

  Եւ վիճակ գցեցին պաշտաման կարգի համար փոքրին եւ մեծին եւ վարպետին ու աշակերտին հաւասարապէս։

9

  Եւ առաջին վիճակն ելաւ Ասափին Յովսէփի համար, երկրորդը Գոթողիային. սա ինքը եւ իր եղբայրներն ու իր որդիները տասնեւերկու հոգի։

10

  Երրորդը Զաքուրին, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

11

  Չորրորդը Եզրիին, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

12

  Հինգերորդը նաթանիային, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

13

  Վեցերորդը Բոկքիային, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

14

  Եօթներորդը Յեսարէլային, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

15

  Ութերորդը Եսայիին, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

16

  Իններորդը Մաթանիային, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

17

  Տասներորդը Սեմէիին, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

18

  Տասնեւմէկերորդը Ազարիէլին, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

19

  Տասնեւերկուերորդը Ասաբիային, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

20

  Տասնեւերեքերորդը Սուբայէլին, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

21

  Տասնեւչորսերորդը Մատաթիային, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

22

  Տասնեւհինգերորդը Յերիմովթին, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

23

  Տասնեւվեցերորդը Անանիային, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

24

  Տասնեւեօթներորդը Յեսբակասային, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

25

  Տասնեւութերորդը Անանիին, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

26

  Տասնեւիններորդը Մեղեթիին, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

27

  Քսաներորդը Եղիաթային, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

28

  Քսանեւմէկերորդը Յօթերին, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

29

  Քսանեւերկուերորդը Գեդողաթիին, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

30

  Քսանեւերեքերորդը Մազիովթին, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

31

  Քսանեւչորսերորդը Ռօմամթիեզերին, իր որդիներն ու եղբայրները տասնեւերկու հոգի։

Armenian Ararat Bible 1896
Public Domain 1896