A A A A A
Հայ Աստվածաշունչ Ararat

1 քրոնիկները 191

  Եւ նորանից յետոյ եղաւ որ Ամմոնի որդկանց թագաւոր Նաասը մեռաւ, եւ նորա որդին թագաւոր եղաւ նորա տեղ։

2

  Եւ Դաւիթն ասեց. Նաասի որդի Անոնին մարդասիրութիւն անեմ, որովհետեւ նորա հայրն ինձ մարդասիրութիւն արաւ. և Դաւիթը դեսպաններ ուղարկեց որ նորան մխիթարեն իր հօր մասին. և Դաւիթի ծառաները գնացին Ամմոնի որդկանց երկիրը Անոնի մօտ նորան մխիթարելու։

3

  Եւ Ամմոնի որդկանց իշխաններն ասեցին Անոնին. Մի՞թէ Դաւիթը մեծարում է քո հօրը քո աչքի առաջին, որ քեզ համար մխիթարիչներ է ուղարկել. Չէ՞ որ Դաւիթն իր ծառաներին քեզ մօտ ուղարկեց այս երկիրը քննելու, տակն ի վերայ անելու եւ լրտեսելու։

4

  Եւ Անոնն առաւ Դաւիթի ծառաներին եւ նորանց ածիլեց եւ կտրեց նորանց հանդերձների կէսը մինչեւ նստելատեղը, եւ արձակեց նորանց։

5

  Եւ գնացին ու պատմեցին Դաւիթին այն մարդկանց մասին, եւ նա մարդ ուղարկեց նորանց դիմաւորելու. որովհետեւ այն մարդիկը շատ անարգուել էին. Եւ թագաւորն ասեց. Մնացէք երիքով մինչեւ որ ձեր մօրուքը աճէ, եւ յետոյ դարձէք։

6

  Եւ Ամմոնի որդիքը տեսան, որ Դաւիթի հետ իրանց բանը վատ է. և Անոնն ու Ամմոնի որդիքը հազար տաղանդ արծաթ ուղարկեցին Միջագետաց Ասորիներից եւ Մաաքայի Ասորիներից եւ Սուբայից կառքեր եւ ձիաւորներ վարձելու։

7

  Եւ նորանք իրանց համար վարձեցին երեսունեւերկու հազար կառք եւ Մաաքայի թագաւորին ու նորա ժողովրդին, եւ եկան բանակ տուին Մեդաբայի առաջին. և Ամմոնի որդիքն էլ իրանց քաղաքներիցը ժողովուեցան եւ եկան պատերազմի։

8

  Եւ երբոր Դաւիթը լսեց, Յովաբին եւ բոլոր քաջազուն զօրքերին ուղարկեց։

9

  Ամմոնի որդիքն էլ դուրս եկան եւ քաղաքի մուտքին մօտ պատերազմի շարուեցան. Իսկ այն եկող թագաւորները առանձին էին դաշտումը։

10

  Եւ Յովաբը տեսաւ որ պատերազմը առաջիցն ու ետեւիցը իր վերայ է հասնում, Իսրայէլի ընտիրներիցը ընտրեց եւ Ասորիների դէմ պատերազմի շարեց։

11

  Իսկ մնացած զօրքը իր եղբօրը՝ Աբեսսային յանձնեց. և նորանք շարուեցան Ամմոնի որդկանց դէմ.

12

  Եւ ասեց. Եթէ Ասորիները ինձ յաղթելու լինին, ինձ օգնութեան հասնես. Իսկ եթէ Ամմոնի որդիքը քեզ յաղթելու լինին, ես քեզ կ'օգնեմ։

13

  Քաջասիրտ եղիր եւ քաջանանք մեր ժողովրդի համար եւ մեր Աստուծոյ քաղաքների համար. Իսկ Տէրն անէ իր աչքին հաճոյ եղածը։

14

  Եւ Յովաբն իր հետ եղող զօրքովն Ասորիներին մօտեցաւ պատերազմով, եւ նորանք փախան նորա առաջիցը։

15

  Եւ երբոր Ամմոնի որդիքը տեսան, որ Ասորիները փախան, նորանք էլ փախան նորա եղբօր Աբեսսայի առաջիցը եւ մտան քաղաքը։ Եւ Յովաբն եկաւ Երուսաղէմ։

16

  Եւ երբոր Ասորիները տեսան, որ իրանք Իսրայէլի առաջին կոտորուեցան, դեսպաններ ուղարկեցին եւ Գետի այն կողմին եղող Ասորիներին ոտքի հանեցին, եւ նորանց առաջիցը Ադրազարի զօրագլուխը՝ Սովբակ։

17

  Եւ երբոր Դաւիթին պատմեցին, այն ժամանակ ժողովեց բոլոր Իսրայէլին, Յորդանանիցն անցաւ, եկաւ նորանց հասաւ եւ շարուեցան նորանց դէմ. և Դաւիթն Ասորիների դէմ պատերազմ կազմեց եւ պատերազմեց նորանց հետ։

18

  Եւ Ասորիները փախան Իսրայէլի առաջիցը. և Դաւիթը փչացրեց Ասորիներից եօթը հազար կառքեր եւ քառասուն հազար հետեւակ զօրք. Եւ զօրագլուխ Սովբակին սպանեց։

19

  Եւ երբոր Ադրազարի ծառաները, տեսան, որ կոտորուեցան Իսրայէլի առաջին, այն ժամանակ խաղաղութիւն արին Դաւիթի հետ եւ նորան ծառայ եղան։ Եւ Ասորիները չուզեցին Ամմոնի որդկանց այլևս օգնել։

Armenian Ararat Bible 1896
Public Domain 1896