English
A A A A A
×
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962
1 ሳሙኤል 5
1
ፍልስጥኤማውያንም የእግዚአብሔርን ታቦት ወሰዱ፤ ከአቤንኤዘርም ወደ አዛጦን ይዘውት መጡ።
2
ፍልስጥኤማውያንም የእግዚአብሔርን ታቦት ወስደው ወደ ዳጎን ቤት አገቡት፥ በዳጎንም አጠገብ አኖሩት።
3
በነጋውም የአዛጦን ሰዎች ማለዱ፥ እነሆም፥ ዳጎን በእግዚአብሔር ታቦት ፊት በምድር ላይ በግምባሩ ወድቆ ነበር፤ ዳጎንንም አንሥተው ወደ ስፍራው መለሱት።
4
በነጋውም ማለዱ፥ እነሆም፥ ዳጎን በእግዚአብሔር ታቦት ፊት በምድር ላይ በግምባሩ ወድቆ ነበር፤ የዳጎንም ራስ እጆቹም ተቈርጠው በመድረኩ ላይ ወድቀው ነበር፤ የዳጎንም ደረት ብቻውን ቀርቶ ነበር።
5
ስለዚህም የዳጎን ካህናት ወደ ዳጎንም ቤት የሚገቡት ሁሉ በአዛጦን ያለውን የዳጎንን መድረክ እስከ ዛሬ ድረስ አይረግጡም።
6
የእግዚአብሔርም እጅ በአዛጦን ሰዎች ላይ ከበደች፥ አጠፋቸውም፥ አዛጦንንና ድንበራቸውንም በእባጭ መታቸው።
7
የአዛጦንም ሰዎች እንዲህ እንደ ሆነ ባዩ ጊዜ። እጁ በእኛና በአምላካችን በዳጎን ላይ ጠንክራለችና የእስራኤል አምላክ ታቦት ከእኛ ዘንድ አይቀመጥ አሉ።
8
ልከውም የፍልስጥኤማውያንን አለቆች ሁሉ ወደ እነርሱ ሰበሰቡና። በእስራኤል አምላክ ታቦት ምን እናድርግ? አሉ፤ እነርሱም። የእስራኤል አምላክ ታቦት ወደ ጌት ይዙር ብለው መለሱ። የእስራኤልንም አምላክ ታቦት ወደዚያ ተሸከሙት።
9
ከተሸከሙትም በኋላ የእግዚአብሔር እጅ በታላቅ ድንጋጤ በከተማይቱ ላይ ሆነች፤ ከታናሹም እስከ ታላቁ ድረስ የከተማይቱን ሰዎች መታ፥ እባጭም መጣባቸው።
10
የእግዚአብሔርንም ታቦት ወደ አስቀሎና ሰደዱት። የእግዚአብሔር ታቦት ወደ አስቀሎና በመጣ ጊዜ አስቀሎናውያን። እኛንና ሕዝባችንን ሊገድሉ የእስራኤልን አምላክ ታቦት አመጡብን ብለው ጮኹ።
11
በከተማይቱ ሁሉ የሞት ድንጋጤ ነበርና፥ የእግዚአብሔርም እጅ በዚያ እጅግ ከብዳ ነበረችና ልከው የፍልስጥኤማውያንን አለቆች ሁሉ ሰብስበው። የእስራኤልን አምላክ ታቦት ስደዱ፥ እኛንና ሕዝባችንን እንዳይገድል ወደ ስፍራው ይመለስ አሉ።
12
ያልሞቱትም ሰዎች በእባጭ ተመቱ፤ የከተማይቱም ዋይታ እስከ ሰማይ ወጣ።
1 ሳሙኤል 5:1
1 ሳሙኤል 5:2
1 ሳሙኤል 5:3
1 ሳሙኤል 5:4
1 ሳሙኤል 5:5
1 ሳሙኤል 5:6
1 ሳሙኤል 5:7
1 ሳሙኤል 5:8
1 ሳሙኤል 5:9
1 ሳሙኤል 5:10
1 ሳሙኤል 5:11
1 ሳሙኤል 5:12
1 ሳሙኤል 1 / 1ሳሙኤ 1
1 ሳሙኤል 2 / 1ሳሙኤ 2
1 ሳሙኤል 3 / 1ሳሙኤ 3
1 ሳሙኤል 4 / 1ሳሙኤ 4
1 ሳሙኤል 5 / 1ሳሙኤ 5
1 ሳሙኤል 6 / 1ሳሙኤ 6
1 ሳሙኤል 7 / 1ሳሙኤ 7
1 ሳሙኤል 8 / 1ሳሙኤ 8
1 ሳሙኤል 9 / 1ሳሙኤ 9
1 ሳሙኤል 10 / 1ሳሙኤ 10
1 ሳሙኤል 11 / 1ሳሙኤ 11
1 ሳሙኤል 12 / 1ሳሙኤ 12
1 ሳሙኤል 13 / 1ሳሙኤ 13
1 ሳሙኤል 14 / 1ሳሙኤ 14
1 ሳሙኤል 15 / 1ሳሙኤ 15
1 ሳሙኤል 16 / 1ሳሙኤ 16
1 ሳሙኤል 17 / 1ሳሙኤ 17
1 ሳሙኤል 18 / 1ሳሙኤ 18
1 ሳሙኤል 19 / 1ሳሙኤ 19
1 ሳሙኤል 20 / 1ሳሙኤ 20
1 ሳሙኤል 21 / 1ሳሙኤ 21
1 ሳሙኤል 22 / 1ሳሙኤ 22
1 ሳሙኤል 23 / 1ሳሙኤ 23
1 ሳሙኤል 24 / 1ሳሙኤ 24
1 ሳሙኤል 25 / 1ሳሙኤ 25
1 ሳሙኤል 26 / 1ሳሙኤ 26
1 ሳሙኤል 27 / 1ሳሙኤ 27
1 ሳሙኤል 28 / 1ሳሙኤ 28
1 ሳሙኤል 29 / 1ሳሙኤ 29
1 ሳሙኤል 30 / 1ሳሙኤ 30
1 ሳሙኤል 31 / 1ሳሙኤ 31