Instagram
English
A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962
ኤርምያስ 24
1
የባቢሎን ንጉሥ ናቡከደነፆር የይሁዳን ንጉሥ የኢዮአቄምን ልጅ ኢኮንያንን የይሁዳንም አለቆች ጠራቢዎችንና ብረት ሠራተኞችን ከኢየሩሳሌም ማርኮ ወደ ባቢሎን ካፈለሳቸው በኋላ፥ እግዚአብሔር አሳየኝ፥ እነሆም፥ በእግዚአብሔር መቅደስ ፊት ሁለት ቅርጫት በለስ ተቀምጠው ነበር።
2
በአንደኛይቱ ቅርጫት አስቀድሞ እንደ ደረሰ በለስ የሚመስል እጅግ መልካም በለስ ነበረባት፤ በሁለተኛይቱ ቅርጫት ከክፋቱ የተነሣ ይበላ ዘንድ የማይቻል እጅግ ክፉ በለስ ነበረባት።
3
እግዚአብሔርም። ኤርምያስ ሆይ፥ የምታየው ምንድር ነው? አለኝ። እኔም። በለስን አያለሁ፤ እጅግ መልካም የሆነ መልካም በለስ፥ ከክፋቱም የተነሣ ይበላ ዘንድ የማይቻል እጅግ ክፉ የሆነ ክፉ በለስ ነው አልሁ።
4
የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ።
5
የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። እንደዚህ እንደ መልካሙ በለስ፥ እንዲሁ ከዚህ ስፍራ ወደ ከለዳውያን ምድር የሰደድሁትን የይሁዳን ምርኮ ለበጐነት እመለከተዋለሁ።
6
ዓይኔንም ለበጐነት በእነርሱ ላይ አደርጋለሁ ወደዚህችም ምድር እመልሳቸዋለሁ፤ እሠራቸዋለሁ እንጂ አላፈርሳቸውም፤ እተክላቸዋለሁ እንጂ አልነቅላቸውም።
7
እኔም እግዚአብሔር እንደ ሆንሁ የሚያውቅ ልብ እሰጣቸዋለሁ፤ በፍጹምም ልባቸው ወደ እኔ ይመለሳሉና ሕዝብ ይሆኑኛል እኔም አምላክ እሆናቸዋለሁ።
8
እግዚአብሔርም እንዲህ ይላል። ከክፋቱ የተነሣ ይበላ ዘንድ እንደማይቻል እንደ ክፉው በለስ፥ እንዲሁ የይሁዳን ንጉሥ ሴዴቅያስን አለቆቹንም በዚህችም አገር የሚቀሩትን የኢየሩሳሌም ቅሬታ በግብጽም አገር የሚቀመጡትን እጥላቸዋለሁ።
9
በማሳድዳቸውም ስፍራ ሁሉ ለስድብና ለምሳሌ ለማላገጫና ለእርግማን ይሆኑ ዘንድ በምድር መንግሥታት ሁሉ ለመበተን አሳልፌ እሰጣቸዋለሁ።
10
ለእነርሱና ለአባቶቻቸውም ከሰጠኋቸው ምድር እስኪጠፉ ድረስ በመካከላቸው ሰይፍንና ራብን ቸነፈርንም እሰድዳለሁ።
ኤርምያስ 24:1
ኤርምያስ 24:2
ኤርምያስ 24:3
ኤርምያስ 24:4
ኤርምያስ 24:5
ኤርምያስ 24:6
ኤርምያስ 24:7
ኤርምያስ 24:8
ኤርምያስ 24:9
ኤርምያስ 24:10
ኤርምያስ 1 / ኤርምያ 1
ኤርምያስ 2 / ኤርምያ 2
ኤርምያስ 3 / ኤርምያ 3
ኤርምያስ 4 / ኤርምያ 4
ኤርምያስ 5 / ኤርምያ 5
ኤርምያስ 6 / ኤርምያ 6
ኤርምያስ 7 / ኤርምያ 7
ኤርምያስ 8 / ኤርምያ 8
ኤርምያስ 9 / ኤርምያ 9
ኤርምያስ 10 / ኤርምያ 10
ኤርምያስ 11 / ኤርምያ 11
ኤርምያስ 12 / ኤርምያ 12
ኤርምያስ 13 / ኤርምያ 13
ኤርምያስ 14 / ኤርምያ 14
ኤርምያስ 15 / ኤርምያ 15
ኤርምያስ 16 / ኤርምያ 16
ኤርምያስ 17 / ኤርምያ 17
ኤርምያስ 18 / ኤርምያ 18
ኤርምያስ 19 / ኤርምያ 19
ኤርምያስ 20 / ኤርምያ 20
ኤርምያስ 21 / ኤርምያ 21
ኤርምያስ 22 / ኤርምያ 22
ኤርምያስ 23 / ኤርምያ 23
ኤርምያስ 24 / ኤርምያ 24
ኤርምያስ 25 / ኤርምያ 25
ኤርምያስ 26 / ኤርምያ 26
ኤርምያስ 27 / ኤርምያ 27
ኤርምያስ 28 / ኤርምያ 28
ኤርምያስ 29 / ኤርምያ 29
ኤርምያስ 30 / ኤርምያ 30
ኤርምያስ 31 / ኤርምያ 31
ኤርምያስ 32 / ኤርምያ 32
ኤርምያስ 33 / ኤርምያ 33
ኤርምያስ 34 / ኤርምያ 34
ኤርምያስ 35 / ኤርምያ 35
ኤርምያስ 36 / ኤርምያ 36
ኤርምያስ 37 / ኤርምያ 37
ኤርምያስ 38 / ኤርምያ 38
ኤርምያስ 39 / ኤርምያ 39
ኤርምያስ 40 / ኤርምያ 40
ኤርምያስ 41 / ኤርምያ 41
ኤርምያስ 42 / ኤርምያ 42
ኤርምያስ 43 / ኤርምያ 43
ኤርምያስ 44 / ኤርምያ 44
ኤርምያስ 45 / ኤርምያ 45
ኤርምያስ 46 / ኤርምያ 46
ኤርምያስ 47 / ኤርምያ 47
ኤርምያስ 48 / ኤርምያ 48
ኤርምያስ 49 / ኤርምያ 49
ኤርምያስ 50 / ኤርምያ 50
ኤርምያስ 51 / ኤርምያ 51
ኤርምያስ 52 / ኤርምያ 52