A A A A A
Facebook Instagram Twitter
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

ምሳሌ 41
እናንተ ልጆች፥ የአባትን ተግሣጽ ስሙ፥ ማስተዋልንም ታውቁ ዘንድ አድምጡ፤
2
መልካም ትምህርትን እሰጣችኋለሁና፤ ሕጌን አትተዉ።
3
እኔም አባቴን የምሰማ ልጅ ነበርሁና፥ በእናቴም ዘንድ እወደድ ነበር።
4
ያስተምረኝም ነበር እንዲህም ይለኝ ነበር። ልብህ ቃሌን ይቀበል፤ ትእዛዜን ጠብቅ በሕይወትም ትኖራለህ።
5
ጥበብን አግኝ፤ ማስተዋልን አግኝ፤ አትርሳም፥ ከአፌም ቃል ፈቀቅ አትበል።
6
አትተዋት፥ ትደግፍህማለች፤ ውደዳት፥ ትጠብቅህማለች።
7
ጥበብ ዓይነተኛ ነገር ናትና ጥበብን አግኝ፤ ከሀብትህም ሁሉ ማስተዋልን አትርፍ።
8
ከፍ ከፍ አድርጋት፥ እርስዋም ከፍ ከፍ ታደርግሃለች፤ ብታቅፋትም ታከብርሃለች።
9
ለራስህ የሞገስ አክሊልን ትሰጥሃለች፥ የተዋበ ዘውድንም ታበረክትሃለች።
10
ልጄ ሆይ፥ ስማ፥ ንግግሬንም ተቀበል፤ የሕይወትህም ዘመን ትበዛልሃለች።
11
የጥበብን መንገድ አስተማርሁህ፤ በቀናች ጎዳና መራሁህ።
12
በሄድህ ጊዜ እርምጃህ አይጠብብም፤ በሮጥህም ጊዜ አትሰናከልም።
13
ተግሣጽን ያዝ፥ አትተውም፤ ጠብቀው፥ እርሱ ሕይወትህ ነውና።
14
በኃጥኣን መንገድ አትግባ፥ በክፉ ሰዎችም ጎዳና አትሂድ።
15
ከእርስዋ ራቅ፥ አትሂድባትም፤ ፈቀቅ በል ተዋትም።
16
ክፉ ካላደረጉ አይተኙምና፥ ካላሰናከሉም እንቅልፋቸው ይወገዳልና።
17
የኃጢአትን እንጀራ ይበላሉና፥ የግፍንም ወይን ጠጅ ይጠጣሉና።
18
የጻድቃን መንገድ ግን እንደ ንጋት ብርሃን ነው፥ ሙሉ ቀን እስኪሆንም ድረስ እየተጨመረ ይበራል።
19
የኃጥኣን መንገድ እንደ ጨለማ ነው፥ እንዴት እንደሚሰናከሉም አያውቁም።
20
ልጄ ሆይ፥ ንግግሬን አድምጥ ወደ ቃሌም ጆሮህን አዘንብል።
21
ከዓይንህ አታርቃት፥ በልብህም ውስጥ ጠብቃት።
22
ለሚያገኙአት ሕይወት፥ ለሥጋቸውም ሁሉ ፈውስ ነውና።
23
አጥብቀህ ልብህን ጠብቅ፥ የሕይወት መውጫ ከእርሱ ነውና።
24
የአፍህን ጠማማነት ከአንተ አውጣ፥ ሐሰተኞቹን ከንፈሮችም ከአንተ አርቅ።
25
ዓይኖችህ አቅንተው ይዩ፥ ሽፋሽፍቶችህም በቀጥታ ይመልከቱ።
26
የእግርህን መንገድ አቅና፥ አካሄድህም ሁሉ ይጽና።
27
ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል፤ እግርህንም ከክፉ መልስ።ምሳሌ 4:1

ምሳሌ 4:2

ምሳሌ 4:3

ምሳሌ 4:4

ምሳሌ 4:5

ምሳሌ 4:6

ምሳሌ 4:7

ምሳሌ 4:8

ምሳሌ 4:9

ምሳሌ 4:10

ምሳሌ 4:11

ምሳሌ 4:12

ምሳሌ 4:13

ምሳሌ 4:14

ምሳሌ 4:15

ምሳሌ 4:16

ምሳሌ 4:17

ምሳሌ 4:18

ምሳሌ 4:19

ምሳሌ 4:20

ምሳሌ 4:21

ምሳሌ 4:22

ምሳሌ 4:23

ምሳሌ 4:24

ምሳሌ 4:25

ምሳሌ 4:26

ምሳሌ 4:27ምሳሌ 1 / ምሳሌ 1

ምሳሌ 2 / ምሳሌ 2

ምሳሌ 3 / Prov 3

ምሳሌ 4 / Prov 4

ምሳሌ 5 / Prov 5

ምሳሌ 6 / Prov 6

ምሳሌ 7 / Prov 7

ምሳሌ 8 / Prov 8

ምሳሌ 9 / Prov 9

ምሳሌ 10 / Prov 10

ምሳሌ 11 / Prov 11

ምሳሌ 12 / Prov 12

ምሳሌ 13 / Prov 13

ምሳሌ 14 / Prov 14

ምሳሌ 15 / Prov 15

ምሳሌ 16 / Prov 16

ምሳሌ 17 / Prov 17

ምሳሌ 18 / Prov 18

ምሳሌ 19 / Prov 19

ምሳሌ 20 / Prov 20

ምሳሌ 21 / Prov 21

ምሳሌ 22 / Prov 22

ምሳሌ 23 / Prov 23

ምሳሌ 24 / Prov 24

ምሳሌ 25 / Prov 25

ምሳሌ 26 / Prov 26

ምሳሌ 27 / Prov 27

ምሳሌ 28 / Prov 28

ምሳሌ 29 / Prov 29

ምሳሌ 30 / Prov 30

ምሳሌ 31 / Prov 31