English
A A A A A
×
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962
ዘፀአት 11
1
እግዚአብሔርም ሙሴን። በፈርዖንና በግብፅ ላይ ገና አንዲት መቅሰፍት አመጣለሁ፥ ከዚያ ወዲያም ይለቅቃችኋል፤ ሲለቅቃችሁም አባርሮ ይሰድዳችኋል።
2
ወንዱ ከወዳጁ ሴቲቱም ከወዳጅዋ የብርና የወርቅ ዕቃ ይሹ ዘንድ በሕዝቡ ጆሮ ተናገር አለው።
3
እግዚአብሔርም በግብፃውያን ፊት ለሕዝቡ ሞገስን ሰጠው። ሙሴም በፈርዖን ባሪያዎችና በሕዝቡ ፊት በግብፅ አገር እጅግ የከበረ ሰው ነበረ።
4
ሙሴም አለ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። በእኩል ሌሊት እኔ በግብፅ መካከል እወጣለሁ፤
5
በግብፅም አገር ያለ በኵር ሁሉ፥ በዙፋኑ ከሚቀመጠው ከፈርዖን በኵር ጀምሮ በወፍጮ እግር እስካለችው እስከ ባሪያይቱ በኵር ድረስ፥ የከብቱም በኵር ሁሉ ይሞታል።
6
በግብፅም አገር ሁሉ አስቀድሞ እንደ እርሱ ያልሆነ ኋላም ደግሞ የማይሆን ታላቅ ጩኸት ይሆናል።
7
እግዚአብሔር ግን በግብፃውያንና በእስራኤል መካከል እንዲለይ እንድታውቁ በእስራኤል ልጆች መካከል ከሰው ጀምሮ እስከ እንስሳ ድረስ ውሻ ምላሱን አያንቀሳቅስባቸውም።
8
እነዚህም ባሪያዎችህ ሁሉ። አንተ ውጣ የሚከተሉህም ሕዝብ ሁሉ ይውጡ እያሉ ወደ እኔ ይወርዳሉ፥ ለእኔም ይሰግዳሉ፤ ከዚያም በኋላ እወጣለሁ። ሙሴም በጽኑ ቁጣ ከፈርዖን ዘንድ ወጣ።
9
እግዚአብሔርም ሙሴን። ተአምራቴ በግብፅ አገር ብዙ እንዲሆን ፈርዖን አይሰማችሁም አለው።
10
ሙሴና አሮንም እነዚህን ተአምራቶች ሁሉ በፈርዖን ፊት አደረጉ፤ እግዚአብሔር የፈርዖንን ልብ አጸና፥ የእስራኤልንም ልጆች ከአገሩ አልለቀቀም።
ዘፀአት 11:1
ዘፀአት 11:2
ዘፀአት 11:3
ዘፀአት 11:4
ዘፀአት 11:5
ዘፀአት 11:6
ዘፀአት 11:7
ዘፀአት 11:8
ዘፀአት 11:9
ዘፀአት 11:10
ዘፀአት 1 / ዘፀአት 1
ዘፀአት 2 / ዘፀአት 2
ዘፀአት 3 / ዘፀአት 3
ዘፀአት 4 / ዘፀአት 4
ዘፀአት 5 / ዘፀአት 5
ዘፀአት 6 / ዘፀአት 6
ዘፀአት 7 / ዘፀአት 7
ዘፀአት 8 / ዘፀአት 8
ዘፀአት 9 / ዘፀአት 9
ዘፀአት 10 / ዘፀአት 10
ዘፀአት 11 / ዘፀአት 11
ዘፀአት 12 / ዘፀአት 12
ዘፀአት 13 / ዘፀአት 13
ዘፀአት 14 / ዘፀአት 14
ዘፀአት 15 / ዘፀአት 15
ዘፀአት 16 / ዘፀአት 16
ዘፀአት 17 / ዘፀአት 17
ዘፀአት 18 / ዘፀአት 18
ዘፀአት 19 / ዘፀአት 19
ዘፀአት 20 / ዘፀአት 20
ዘፀአት 21 / ዘፀአት 21
ዘፀአት 22 / ዘፀአት 22
ዘፀአት 23 / ዘፀአት 23
ዘፀአት 24 / ዘፀአት 24
ዘፀአት 25 / ዘፀአት 25
ዘፀአት 26 / ዘፀአት 26
ዘፀአት 27 / ዘፀአት 27
ዘፀአት 28 / ዘፀአት 28
ዘፀአት 29 / ዘፀአት 29
ዘፀአት 30 / ዘፀአት 30
ዘፀአት 31 / ዘፀአት 31
ዘፀአት 32 / ዘፀአት 32
ዘፀአት 33 / ዘፀአት 33
ዘፀአት 34 / ዘፀአት 34
ዘፀአት 35 / ዘፀአት 35
ዘፀአት 36 / ዘፀአት 36
ዘፀአት 37 / ዘፀአት 37
ዘፀአት 38 / ዘፀአት 38
ዘፀአት 39 / ዘፀአት 39
ዘፀአት 40 / ዘፀአት 40