English
A A A A A
×

የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

መዝሙር 71

1
አቤቱ፥ አንተን ታመንሁ፤ ለዘላለም አልፈር።
2
በጽድቅህ አስጥለኝ ታደገኝም፤ ጆሮህን ወደ እኔ አዘንብል አድነኝም።
3
በጠንካራ ቦታ ታድነኝ ዘንድ አምላክና መሸሸጊያ ሁነኝ፤ ኃይሌ መጠጊያዬ አንተ ነህና።
4
አምላኬ፥ ከኃጢአተኛ እጅ፥ ከዓመፀኛና ከግፈኛም እጅ አድነኝ።
5
አቤቱ፥ አንተ ተስፋዬ ነህና፥ እግዚአብሔር ሆይ፥ ከታናሽነቴ ጀምረህ መታመኛዬ ነህና።
6
ከማኅፀን ጀምሮ በአንተ ተደገፍሁ፥ ከእናቴም ሆድ ጀምሮ አንተ መሸሸጊያዬ ነህ፤ ሁልጊዜም ዝማሬዬ ለአንተ ነው።
7
ለብዙዎች መደነቂያ ሆንሁ፤ አንተ ግን ብርቱ መጠጊያዬ ነህ።
8
አፌን ምስጋና ምላ ሁልጊዜ ክብርህንና ግርማህን እዘምር ዘንድ።
9
በእርጅናዬ ዘመን አትጣለኝ፥ ጕልበቴም ባለቀ ጊዜ አትተወኝ።
10
ጠላቶቹ በላዬ ተናግረዋልና፤ ነፍሴንም የሚሹአት በአንድነት ተማክረዋልና፥ እንዲህም አሉ።
11
እግዚአብሔር ትቶታል፤ የሚያድነው የለምና ተከትላችሁ ያዙት።
12
አምላክ ሆይ፥ ከእኔ አትራቅ፤ አምላኬ ሆይ፥ እኔን ለመርዳት ፍጠን።
13
ነፍሴን የሚቃወሙአት ይፈሩ ይጥፉም፥ ጕዳቴንም የሚፈልጉ እፍረትንና ኃሣርን ይልበሱ።
14
እኔ ግን ሁልጊዜ ተስፋ አደርጋለሁ፥ በምስጋናህም ሁሉ ላይ እጨምራለሁ።
15
ሥራን አላውቅምና አፌ ጽድቅህን ሁልጊዜም ማዳንህን ይናገራል።
16
በእግዚአብሔር ኃይል እገባለሁ፤ አቤቱ፥ ጽድቅህን ብቻ አስባለሁ።
17
አምላኬ፥ ከታናሽነቴ ጀምረህ አስተማርኸኝ፤ እስከ ዛሬም ተአምራትህን እነግራለሁ።
18
እስካረጅም እስክሸመግልም ድረስ፥ ለሚመጣ ትውልድም ሁሉ ክንድህን ኃይልህንም ጽድቅህንም እስክነግር ድረስ፥ አቤቱ፥ አትተወኝ።
19
አቤቱ፥ እስከ አርያም ታላላቅ ነገሮችን አደረግህ፤ አምላክ ሆይ፥ እንደ አንተ ያለ ማን ነው?
20
ብዙ ጭንቀትንና መከራን አሳይተኸኛልና፥ ተመለስህ ሕያውም አደረግኸኝ፤ ከምድር ጥልቅም እንደ ገና አወጣኸኝ።
21
ጽድቅህንም አብዛው፥ ተመልሰህም ደስ አሰኘኝ፥ ከጥልቅም እንደ ገና አወጣኸኝ።
22
እኔም በበገና ስለ እውነትህ አመሰግንሃለሁ፤ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ሆይ፥ በመሰንቆ እዘምርልሃለሁ።
23
ዝማሬን ባቀርብሁልህ ጊዜ ከንፈሮቼ ደስ ይላቸዋል፥ አንተ ያዳንሃትም ነፍሴ።
24
ጕዳቴን የሚሹ ባፈሩና በተነወሩ ጊዜ አንደበቴ ደግሞ ሁልጊዜ ጽድቅህን ይናገራል።
መዝሙር 71:1
መዝሙር 71:2
መዝሙር 71:3
መዝሙር 71:4
መዝሙር 71:5
መዝሙር 71:6
መዝሙር 71:7
መዝሙር 71:8
መዝሙር 71:9
መዝሙር 71:10
መዝሙር 71:11
መዝሙር 71:12
መዝሙር 71:13
መዝሙር 71:14
መዝሙር 71:15
መዝሙር 71:16
መዝሙር 71:17
መዝሙር 71:18
መዝሙር 71:19
መዝሙር 71:20
መዝሙር 71:21
መዝሙር 71:22
መዝሙር 71:23
መዝሙር 71:24
መዝሙር 1 / መዝ 1
መዝሙር 2 / መዝ 2
መዝሙር 3 / መዝ 3
መዝሙር 4 / መዝ 4
መዝሙር 5 / መዝ 5
መዝሙር 6 / መዝ 6
መዝሙር 7 / መዝ 7
መዝሙር 8 / መዝ 8
መዝሙር 9 / መዝ 9
መዝሙር 10 / መዝ 10
መዝሙር 11 / መዝ 11
መዝሙር 12 / መዝ 12
መዝሙር 13 / መዝ 13
መዝሙር 14 / መዝ 14
መዝሙር 15 / መዝ 15
መዝሙር 16 / መዝ 16
መዝሙር 17 / መዝ 17
መዝሙር 18 / መዝ 18
መዝሙር 19 / መዝ 19
መዝሙር 20 / መዝ 20
መዝሙር 21 / መዝ 21
መዝሙር 22 / መዝ 22
መዝሙር 23 / መዝ 23
መዝሙር 24 / መዝ 24
መዝሙር 25 / መዝ 25
መዝሙር 26 / መዝ 26
መዝሙር 27 / መዝ 27
መዝሙር 28 / መዝ 28
መዝሙር 29 / መዝ 29
መዝሙር 30 / መዝ 30
መዝሙር 31 / መዝ 31
መዝሙር 32 / መዝ 32
መዝሙር 33 / መዝ 33
መዝሙር 34 / መዝ 34
መዝሙር 35 / መዝ 35
መዝሙር 36 / መዝ 36
መዝሙር 37 / መዝ 37
መዝሙር 38 / መዝ 38
መዝሙር 39 / መዝ 39
መዝሙር 40 / መዝ 40
መዝሙር 41 / መዝ 41
መዝሙር 42 / መዝ 42
መዝሙር 43 / መዝ 43
መዝሙር 44 / መዝ 44
መዝሙር 45 / መዝ 45
መዝሙር 46 / መዝ 46
መዝሙር 47 / መዝ 47
መዝሙር 48 / መዝ 48
መዝሙር 49 / መዝ 49
መዝሙር 50 / መዝ 50
መዝሙር 51 / መዝ 51
መዝሙር 52 / መዝ 52
መዝሙር 53 / መዝ 53
መዝሙር 54 / መዝ 54
መዝሙር 55 / መዝ 55
መዝሙር 56 / መዝ 56
መዝሙር 57 / መዝ 57
መዝሙር 58 / መዝ 58
መዝሙር 59 / መዝ 59
መዝሙር 60 / መዝ 60
መዝሙር 61 / መዝ 61
መዝሙር 62 / መዝ 62
መዝሙር 63 / መዝ 63
መዝሙር 64 / መዝ 64
መዝሙር 65 / መዝ 65
መዝሙር 66 / መዝ 66
መዝሙር 67 / መዝ 67
መዝሙር 68 / መዝ 68
መዝሙር 69 / መዝ 69
መዝሙር 70 / መዝ 70
መዝሙር 71 / መዝ 71
መዝሙር 72 / መዝ 72
መዝሙር 73 / መዝ 73
መዝሙር 74 / መዝ 74
መዝሙር 75 / መዝ 75
መዝሙር 76 / መዝ 76
መዝሙር 77 / መዝ 77
መዝሙር 78 / መዝ 78
መዝሙር 79 / መዝ 79
መዝሙር 80 / መዝ 80
መዝሙር 81 / መዝ 81
መዝሙር 82 / መዝ 82
መዝሙር 83 / መዝ 83
መዝሙር 84 / መዝ 84
መዝሙር 85 / መዝ 85
መዝሙር 86 / መዝ 86
መዝሙር 87 / መዝ 87
መዝሙር 88 / መዝ 88
መዝሙር 89 / መዝ 89
መዝሙር 90 / መዝ 90
መዝሙር 91 / መዝ 91
መዝሙር 92 / መዝ 92
መዝሙር 93 / መዝ 93
መዝሙር 94 / መዝ 94
መዝሙር 95 / መዝ 95
መዝሙር 96 / መዝ 96
መዝሙር 97 / መዝ 97
መዝሙር 98 / መዝ 98
መዝሙር 99 / መዝ 99
መዝሙር 100 / መዝ 100
መዝሙር 101 / መዝ 101
መዝሙር 102 / መዝ 102
መዝሙር 103 / መዝ 103
መዝሙር 104 / መዝ 104
መዝሙር 105 / መዝ 105
መዝሙር 106 / መዝ 106
መዝሙር 107 / መዝ 107
መዝሙር 108 / መዝ 108
መዝሙር 109 / መዝ 109
መዝሙር 110 / መዝ 110
መዝሙር 111 / መዝ 111
መዝሙር 112 / መዝ 112
መዝሙር 113 / መዝ 113
መዝሙር 114 / መዝ 114
መዝሙር 115 / መዝ 115
መዝሙር 116 / መዝ 116
መዝሙር 117 / መዝ 117
መዝሙር 118 / መዝ 118
መዝሙር 119 / መዝ 119
መዝሙር 120 / መዝ 120
መዝሙር 121 / መዝ 121
መዝሙር 122 / መዝ 122
መዝሙር 123 / መዝ 123
መዝሙር 124 / መዝ 124
መዝሙር 125 / መዝ 125
መዝሙር 126 / መዝ 126
መዝሙር 127 / መዝ 127
መዝሙር 128 / መዝ 128
መዝሙር 129 / መዝ 129
መዝሙር 130 / መዝ 130
መዝሙር 131 / መዝ 131
መዝሙር 132 / መዝ 132
መዝሙር 133 / መዝ 133
መዝሙር 134 / መዝ 134
መዝሙር 135 / መዝ 135
መዝሙር 136 / መዝ 136
መዝሙር 137 / መዝ 137
መዝሙር 138 / መዝ 138
መዝሙር 139 / መዝ 139
መዝሙር 140 / መዝ 140
መዝሙር 141 / መዝ 141
መዝሙር 142 / መዝ 142
መዝሙር 143 / መዝ 143
መዝሙር 144 / መዝ 144
መዝሙር 145 / መዝ 145
መዝሙር 146 / መዝ 146
መዝሙር 147 / መዝ 147
መዝሙር 148 / መዝ 148
መዝሙር 149 / መዝ 149
መዝሙር 150 / መዝ 150