English
A A A A A
×

የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

መዝሙር 47

1
አሕዛብ ሁላችሁ፥ እጆቻችሁን አጨብጭቡ፥ በደስታ ቃልም ለእግዚአብሔር እልል በሉ።
2
እግዚአብሔር ልዑል ግሩምም ነውና፥ በምድር ሁሉ ላይም ታላቅ ንጉሥ ነውና።
3
አሕዛብን ከእኛ በታች፥ ወገኖችንም ከእግራችን በታች አስገዛልን።
4
ለርስቱ እኛን መረጠን፥ የወደደውን የያዕቆብን ውበት።
5
አምላክ በእልልታ፥ እግዚአብሔር በመለከት ድምፅ ዐረገ።
6
ዘምሩ፥ ለአምላካችን ዘምሩ፤ ዘምሩ፥ ለንጉሣችን ዘምሩ።
7
እግዚአብሔር ለምድር ሁሉ ንጉሥ ነውና፤ በማስተዋል ዘምሩ።
8
እግዚአብሔር በአሕዛብ ላይ ነገሠ፤ እግዚአብሔር በቅድስናው ዙፋን ይቀመጣል።
9
የምድር ኃይለኞች ለእግዚአብሔር ናቸውና የአሕዛብ አለቆች ወደ አብርሃም አምላክ ተሰበሰቡ፤ እርሱንም ከፍ ከፍ አደረጉት።
መዝሙር 47:1
መዝሙር 47:2
መዝሙር 47:3
መዝሙር 47:4
መዝሙር 47:5
መዝሙር 47:6
መዝሙር 47:7
መዝሙር 47:8
መዝሙር 47:9
መዝሙር 1 / Psal 1
መዝሙር 2 / Psal 2
መዝሙር 3 / Psal 3
መዝሙር 4 / Psal 4
መዝሙር 5 / Psal 5
መዝሙር 6 / Psal 6
መዝሙር 7 / Psal 7
መዝሙር 8 / Psal 8
መዝሙር 9 / Psal 9
መዝሙር 10 / Psal 10
መዝሙር 11 / Psal 11
መዝሙር 12 / Psal 12
መዝሙር 13 / Psal 13
መዝሙር 14 / Psal 14
መዝሙር 15 / Psal 15
መዝሙር 16 / Psal 16
መዝሙር 17 / Psal 17
መዝሙር 18 / Psal 18
መዝሙር 19 / Psal 19
መዝሙር 20 / Psal 20
መዝሙር 21 / Psal 21
መዝሙር 22 / Psal 22
መዝሙር 23 / Psal 23
መዝሙር 24 / Psal 24
መዝሙር 25 / Psal 25
መዝሙር 26 / Psal 26
መዝሙር 27 / Psal 27
መዝሙር 28 / Psal 28
መዝሙር 29 / Psal 29
መዝሙር 30 / Psal 30
መዝሙር 31 / Psal 31
መዝሙር 32 / Psal 32
መዝሙር 33 / Psal 33
መዝሙር 34 / Psal 34
መዝሙር 35 / Psal 35
መዝሙር 36 / Psal 36
መዝሙር 37 / Psal 37
መዝሙር 38 / Psal 38
መዝሙር 39 / Psal 39
መዝሙር 40 / Psal 40
መዝሙር 41 / Psal 41
መዝሙር 42 / Psal 42
መዝሙር 43 / Psal 43
መዝሙር 44 / Psal 44
መዝሙር 45 / Psal 45
መዝሙር 46 / Psal 46
መዝሙር 47 / Psal 47
መዝሙር 48 / Psal 48
መዝሙር 49 / Psal 49
መዝሙር 50 / Psal 50
መዝሙር 51 / Psal 51
መዝሙር 52 / Psal 52
መዝሙር 53 / Psal 53
መዝሙር 54 / Psal 54
መዝሙር 55 / Psal 55
መዝሙር 56 / Psal 56
መዝሙር 57 / Psal 57
መዝሙር 58 / Psal 58
መዝሙር 59 / Psal 59
መዝሙር 60 / Psal 60
መዝሙር 61 / Psal 61
መዝሙር 62 / Psal 62
መዝሙር 63 / Psal 63
መዝሙር 64 / Psal 64
መዝሙር 65 / Psal 65
መዝሙር 66 / Psal 66
መዝሙር 67 / Psal 67
መዝሙር 68 / Psal 68
መዝሙር 69 / Psal 69
መዝሙር 70 / Psal 70
መዝሙር 71 / Psal 71
መዝሙር 72 / Psal 72
መዝሙር 73 / Psal 73
መዝሙር 74 / Psal 74
መዝሙር 75 / Psal 75
መዝሙር 76 / Psal 76
መዝሙር 77 / Psal 77
መዝሙር 78 / Psal 78
መዝሙር 79 / Psal 79
መዝሙር 80 / Psal 80
መዝሙር 81 / Psal 81
መዝሙር 82 / Psal 82
መዝሙር 83 / Psal 83
መዝሙር 84 / Psal 84
መዝሙር 85 / Psal 85
መዝሙር 86 / Psal 86
መዝሙር 87 / Psal 87
መዝሙር 88 / Psal 88
መዝሙር 89 / Psal 89
መዝሙር 90 / Psal 90
መዝሙር 91 / Psal 91
መዝሙር 92 / Psal 92
መዝሙር 93 / Psal 93
መዝሙር 94 / Psal 94
መዝሙር 95 / Psal 95
መዝሙር 96 / Psal 96
መዝሙር 97 / Psal 97
መዝሙር 98 / Psal 98
መዝሙር 99 / Psal 99
መዝሙር 100 / Psal 100
መዝሙር 101 / Psal 101
መዝሙር 102 / Psal 102
መዝሙር 103 / Psal 103
መዝሙር 104 / Psal 104
መዝሙር 105 / Psal 105
መዝሙር 106 / Psal 106
መዝሙር 107 / Psal 107
መዝሙር 108 / Psal 108
መዝሙር 109 / Psal 109
መዝሙር 110 / Psal 110
መዝሙር 111 / Psal 111
መዝሙር 112 / Psal 112
መዝሙር 113 / Psal 113
መዝሙር 114 / Psal 114
መዝሙር 115 / Psal 115
መዝሙር 116 / Psal 116
መዝሙር 117 / Psal 117
መዝሙር 118 / Psal 118
መዝሙር 119 / Psal 119
መዝሙር 120 / Psal 120
መዝሙር 121 / Psal 121
መዝሙር 122 / Psal 122
መዝሙር 123 / Psal 123
መዝሙር 124 / Psal 124
መዝሙር 125 / Psal 125
መዝሙር 126 / Psal 126
መዝሙር 127 / Psal 127
መዝሙር 128 / Psal 128
መዝሙር 129 / Psal 129
መዝሙር 130 / Psal 130
መዝሙር 131 / Psal 131
መዝሙር 132 / Psal 132
መዝሙር 133 / Psal 133
መዝሙር 134 / Psal 134
መዝሙር 135 / Psal 135
መዝሙር 136 / Psal 136
መዝሙር 137 / Psal 137
መዝሙር 138 / Psal 138
መዝሙር 139 / Psal 139
መዝሙር 140 / Psal 140
መዝሙር 141 / Psal 141
መዝሙር 142 / Psal 142
መዝሙር 143 / Psal 143
መዝሙር 144 / Psal 144
መዝሙር 145 / Psal 145
መዝሙር 146 / Psal 146
መዝሙር 147 / Psal 147
መዝሙር 148 / Psal 148
መዝሙር 149 / Psal 149
መዝሙር 150 / Psal 150