A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

መዝሙር 1501
ሃሌ ሉያ። እግዚአብሔርን በመቅደሱ አመስግኑት፤ በኃይሉ ጠፈር አመስግኑት።
2
በችሎቱ አመስግኑት፤ በታላቅነቱ ብዛት አመስግኑት።
3
በመለከት ድምፅ አመስግኑት፤ በበገናና በመሰንቆ አመስግኑት።
4
በከበሮና በዘፈን አመስግኑት፤ በአውታርና በእምቢልታ አመስግኑት።
5
ድምፁ መልካም በሆነ ጸናጽል አመስግኑት፤ እልልታ ባለው ጸናጽል አመስግኑት።
6
እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን። ሃሌ ሉያ።