English
A A A A A
×

የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

መዝሙር 136

1
እግዚአብሔርን አመስግኑ፤ ቸር ነውና፥ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና።
2
የአማልክትን አምላክ አመስግኑ፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና።
3
የጌቶችን ጌታ አመስግኑ፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
4
እርሱ ብቻውን ታላቅ ተኣምራትን ያደረገ፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
5
ሰማያትን በብልሃት የሠራ፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
6
ምድርን በውኃ ላይ ያጸና፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
7
ብቻውን ታላላቅ ብርሃናትን የሠራ፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
8
ለፀሐይ ቀንን ያስገዛው፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
9
ለጨረቃና ለከዋክብትም ሌሊትን ያስገዛቸው፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
10
ከበኵራቸው ጋር ግብጽን የመታ፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
11
እስራኤልንም ከመካከላቸው ያወጣ፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
12
በጸናች እጅ በተዘረጋችም ክንድ፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
13
የኤርትራን ባሕር በየክፍሉ የከፈለ፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
14
እስራኤልን በመካከሉ ያሳለፈ፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
15
ፈርዖንንና ሠራዊቱን በኤርትራ ባሕር የጣለ፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
16
ሕዝቡን በምድረ በዳ የመራ፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
17
ታላላቅ ነገሥታትን የመታ፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
18
ብርቱዎችንም ነገሥታት የገደለ፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
19
የአሞራውያንን ንጉሥ ሴዎንን፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
20
የባሳንን ንጉሥ ዐግን፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
21
ምድራቸውን ርስት አድርጎ የሰጠ፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
22
ለባሪያው ለእስራኤል ርስት፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና።
23
እኛን በመዋረዳችን አስቦናልና፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
24
ከጠላቶቻችንም እጅ አድኖናልና፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፤
25
ለሥጋ ሁሉ ምግብን የሚሰጥ፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና።
26
የሰማይን አምላክ አመስግኑ፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና።
መዝሙር 136:1
መዝሙር 136:2
መዝሙር 136:3
መዝሙር 136:4
መዝሙር 136:5
መዝሙር 136:6
መዝሙር 136:7
መዝሙር 136:8
መዝሙር 136:9
መዝሙር 136:10
መዝሙር 136:11
መዝሙር 136:12
መዝሙር 136:13
መዝሙር 136:14
መዝሙር 136:15
መዝሙር 136:16
መዝሙር 136:17
መዝሙር 136:18
መዝሙር 136:19
መዝሙር 136:20
መዝሙር 136:21
መዝሙር 136:22
መዝሙር 136:23
መዝሙር 136:24
መዝሙር 136:25
መዝሙር 136:26
መዝሙር 1 / መዝ 1
መዝሙር 2 / መዝ 2
መዝሙር 3 / መዝ 3
መዝሙር 4 / መዝ 4
መዝሙር 5 / መዝ 5
መዝሙር 6 / መዝ 6
መዝሙር 7 / መዝ 7
መዝሙር 8 / መዝ 8
መዝሙር 9 / መዝ 9
መዝሙር 10 / መዝ 10
መዝሙር 11 / መዝ 11
መዝሙር 12 / Zab 12
መዝሙር 13 / Zab 13
መዝሙር 14 / Zab 14
መዝሙር 15 / Zab 15
መዝሙር 16 / Zab 16
መዝሙር 17 / Zab 17
መዝሙር 18 / Zab 18
መዝሙር 19 / Zab 19
መዝሙር 20 / Zab 20
መዝሙር 21 / Zab 21
መዝሙር 22 / Zab 22
መዝሙር 23 / Zab 23
መዝሙር 24 / Zab 24
መዝሙር 25 / Zab 25
መዝሙር 26 / Zab 26
መዝሙር 27 / Zab 27
መዝሙር 28 / Zab 28
መዝሙር 29 / Zab 29
መዝሙር 30 / Zab 30
መዝሙር 31 / Zab 31
መዝሙር 32 / Zab 32
መዝሙር 33 / Zab 33
መዝሙር 34 / Zab 34
መዝሙር 35 / Zab 35
መዝሙር 36 / Zab 36
መዝሙር 37 / Zab 37
መዝሙር 38 / Zab 38
መዝሙር 39 / Zab 39
መዝሙር 40 / Zab 40
መዝሙር 41 / Zab 41
መዝሙር 42 / Zab 42
መዝሙር 43 / Zab 43
መዝሙር 44 / Zab 44
መዝሙር 45 / Zab 45
መዝሙር 46 / Zab 46
መዝሙር 47 / Zab 47
መዝሙር 48 / Zab 48
መዝሙር 49 / Zab 49
መዝሙር 50 / Zab 50
መዝሙር 51 / Zab 51
መዝሙር 52 / Zab 52
መዝሙር 53 / Zab 53
መዝሙር 54 / Zab 54
መዝሙር 55 / Zab 55
መዝሙር 56 / Zab 56
መዝሙር 57 / Zab 57
መዝሙር 58 / Zab 58
መዝሙር 59 / Zab 59
መዝሙር 60 / Zab 60
መዝሙር 61 / Zab 61
መዝሙር 62 / Zab 62
መዝሙር 63 / Zab 63
መዝሙር 64 / Zab 64
መዝሙር 65 / Zab 65
መዝሙር 66 / Zab 66
መዝሙር 67 / Zab 67
መዝሙር 68 / Zab 68
መዝሙር 69 / Zab 69
መዝሙር 70 / Zab 70
መዝሙር 71 / Zab 71
መዝሙር 72 / Zab 72
መዝሙር 73 / Zab 73
መዝሙር 74 / Zab 74
መዝሙር 75 / Zab 75
መዝሙር 76 / Zab 76
መዝሙር 77 / Zab 77
መዝሙር 78 / Zab 78
መዝሙር 79 / Zab 79
መዝሙር 80 / Zab 80
መዝሙር 81 / Zab 81
መዝሙር 82 / Zab 82
መዝሙር 83 / Zab 83
መዝሙር 84 / Zab 84
መዝሙር 85 / Zab 85
መዝሙር 86 / Zab 86
መዝሙር 87 / Zab 87
መዝሙር 88 / Zab 88
መዝሙር 89 / Zab 89
መዝሙር 90 / Zab 90
መዝሙር 91 / Zab 91
መዝሙር 92 / Zab 92
መዝሙር 93 / Zab 93
መዝሙር 94 / Zab 94
መዝሙር 95 / Zab 95
መዝሙር 96 / Zab 96
መዝሙር 97 / Zab 97
መዝሙር 98 / Zab 98
መዝሙር 99 / Zab 99
መዝሙር 100 / Zab 100
መዝሙር 101 / Zab 101
መዝሙር 102 / Zab 102
መዝሙር 103 / Zab 103
መዝሙር 104 / Zab 104
መዝሙር 105 / Zab 105
መዝሙር 106 / Zab 106
መዝሙር 107 / Zab 107
መዝሙር 108 / Zab 108
መዝሙር 109 / Zab 109
መዝሙር 110 / Zab 110
መዝሙር 111 / Zab 111
መዝሙር 112 / Zab 112
መዝሙር 113 / Zab 113
መዝሙር 114 / Zab 114
መዝሙር 115 / Zab 115
መዝሙር 116 / Zab 116
መዝሙር 117 / Zab 117
መዝሙር 118 / Zab 118
መዝሙር 119 / Zab 119
መዝሙር 120 / Zab 120
መዝሙር 121 / Zab 121
መዝሙር 122 / Zab 122
መዝሙር 123 / Zab 123
መዝሙር 124 / Zab 124
መዝሙር 125 / Zab 125
መዝሙር 126 / Zab 126
መዝሙር 127 / Zab 127
መዝሙር 128 / Zab 128
መዝሙር 129 / Zab 129
መዝሙር 130 / Zab 130
መዝሙር 131 / Zab 131
መዝሙር 132 / Zab 132
መዝሙር 133 / Zab 133
መዝሙር 134 / Zab 134
መዝሙር 135 / Zab 135
መዝሙር 136 / Zab 136
መዝሙር 137 / Zab 137
መዝሙር 138 / Zab 138
መዝሙር 139 / Zab 139
መዝሙር 140 / Zab 140
መዝሙር 141 / Zab 141
መዝሙር 142 / Zab 142
መዝሙር 143 / Zab 143
መዝሙር 144 / Zab 144
መዝሙር 145 / Zab 145
መዝሙር 146 / Zab 146
መዝሙር 147 / Zab 147
መዝሙር 148 / Zab 148
መዝሙር 149 / Zab 149
መዝሙር 150 / Zab 150