A A A A A
Facebook Instagram Twitter
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

አስቴር 10



1
ንጉሡም አርጤክስስ በምድርና በባሕር ደሴቶች ላይ ግብር ጣለ።
2
የኃይሉና የብርታቱም ሥራ ሁሉ ንጉሡም እስከ ምን ድረስ እንዳከበረው የመርዶክዮስ ክብር ታላቅነት፥ በሜዶንና በፋርስ ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን?
3
አይሁዳዊውም መርዶክዮስ ለንጉሡ ለአርጤክስስ በማዕርግ ሁለተኛ ነበረ፤ በአይሁድም ዘንድ የከበረ፥ በብዙ ወንድሞችም ዘንድ የተወደደ፥ ለሕዝቡም መልካምን የፈለገ፥ ለዘሩም ሁሉ በደኅና የተናገረ ነበረ።











አስቴር 10:1
አስቴር 10:2
አስቴር 10:3






አስቴር 1 / አስቴር 1
አስቴር 2 / አስቴር 2
አስቴር 3 / አስቴር 3
አስቴር 4 / አስቴር 4
አስቴር 5 / አስቴር 5
አስቴር 6 / አስቴር 6
አስቴር 7 / አስቴር 7
አስቴር 8 / አስቴር 8
አስቴር 9 / አስቴር 9
አስቴር 10 / አስቴር 10