A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

2 ዜና መዋዕል 211
ኢዮሣፍጥም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፥ በዳዊትም ከተማ ከአባቶቹ ጋር ተቀበረ፤ ልጁም ኢዮራም በእርሱ ፋንታ ነገሠ።
2
ለእርሱም የኢዮሣፍጥ ልጆች ዓዛርያስ፥ ይሒኤል፥ ዘካርያስ፥ ዔዛርያስ፥ ሚካኤል፥ ሰፋጥያስ የሚባሉ ወንድሞች ነበሩት፤ እነዚህ ሁሉ የይሁዳ ንጉሥ የኢዮሣፍጥ ልጆች ነበሩ።
3
አባታቸውም ብዙ ስጦታ፥ ብርና ወርቅ፥ የከበረም ዕቃ፥ በይሁዳም የተመሸጉትን ከተሞች ሰጣቸው፤ መንግሥቱን ግን በኵር ልጁ ስለ ሆነ ለኢዮራም ሰጠ።
4
ኢዮራምም በአባቱ መንግሥት ላይ ተነሥቶ በጸና ጊዜ ወንድሞቹን ሁሉ ሌሎችንም የእስራኤልን መሳፍንት በሰይፍ ገደለ።
5
ኢዮራምም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የሠላሳ ሁለት ዓመት ጕልማሳ ነበረ፥ በኢየሩሳሌምም ስምንት ዓመት ነገሠ።
6
የአክአብንም ልጅ አግብቶ ነበርና የአክዓብ ቤት እንዳደረገ በእስራኤል ነገሥታት መንገድ ሄደ፤ በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ አደረገ።
7
ነገር ግን ከዳዊት ጋር ስላደረገው ቃል ኪዳን፥ ለእርሱና ለልጆቹም በዘመናት ሁሉ መብራት ይሰጠው ዘንድ ስለ ሰጠው ተስፋ፥ እግዚአብሔር የዳዊትን ቤት ያጠፋ ዘንድ አልወደደም።
8
በእርሱም ዘመን ኤዶምያስ በይሁዳ ላይ ዐመፀ፥ ለራሱም ንጉሥ አነገሠ።
9
ኢዮራምም ከአለቆቹና ከሰረገሎቹ ሁሉ ጋር ተሻገረ፤ በሌሊትም ተነሥቶ እርሱንና የሰረገሎቹን አለቆች ከብበው የነበሩትን የኤዶምያስን ሰዎች መታ።
10
ኤዶምያስ ግን በይሁዳ ላይ እስከ ዛሬ ድረስ ዐመፀ፥ በዚያንም ዘመን ልብና ደግሞ በእርሱ ላይ ዐመፀ፥ የአባቶቹን አምላክ እግዚአብሔርን ትቶ ነበርና።
11
ዳግምም በይሁዳ ተራሮች ላይ መስገጃዎችን ሠራ፥ በኢየሩሳሌምም የተቀመጡትን እንዲያመነዝሩ አደረጋቸው፥ ይሁዳንም አሳተው።
12
ከነቢዩም ከኤልያስ እንዲህ የሚል ጽሕፈት መጣባት። የአባትህ የዳዊት አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። በአባትህ በኢዮሣፍጥ መንገድ በይሁዳም ንጉሥ በአሳ መንገድ አልሄድህምና፥
13
በእስራኤል ነገሥታት መንገድ ግን ሄደሃልና፥ የአክዓብም ቤት እንዳደረገ ይሁዳንና በኢየሩሳሌም የሚኖሩትን እንዲያመነዝሩ አድርገሃልና፥ ከአንተም የሚሻሉትን የአባትህን ቤት ወንድሞችህን ገድለሃልና፥
14
እነሆ፥ እግዚአብሔር ሕዝብህንና ልጆችህን ሚስቶችህንም ያለህንም ሁሉ በታላቅ መቅሠፍት ይቀሥፋል።
15
አንተም ከደዌው ጽናት የተነሣ አንጀትህ በየዕለቱ እስኪወጣ ድረስ በክፉ የአንጀት ደዌ ትታመማለህ።
16
እግዚአብሔርን የፍልስጥኤማውያንና በኢትዮጵያውያን አጠገብ የሚኖሩትን የዓረባውያንን መንፈስ በኢዮራም ላይ አስነሣ።
17
ወደ ይሁዳም ወጡ፥ አፈረሱአትም፥ የንጉሡንም ቤት ዕቃ ሁሉ፥ ወንዶች ልጆቹንም ሴቶች ልጆቹንም ማረኩ፤ ከታናሹም ልጅ ከአካዝያስ በቀር ልጅ አልቀረለትም።
18
ከዚህም ሁሉ በኋላ እግዚአብሔር በማይፈወስ ደዌ አንጀቱን ቀሰፈው።
19
ከቀንም ወደ ቀን እንዲህ ሆነ፤ ከሁለት ዓመት በኋላ ከደዌው ጽናት የተነሣ አንጀቱ ወጣ፥ በክፉም ደዌ ሞተ። ሕዝቡም ለአባቶቹ ያደርገው እንደ ነበር ለእርሱ የመቃብር ወግ አላደረገም።
20
መንገሥ በጀመረ ጊዜ የሠላሳ ሁለት ዓመት ጕልማሳ ነበረ፥ በኢየሩሳሌምም ስምንት ዓመት ነገሠ፤ ማንም ሳያዝንለት ሄደ፤ በዳዊትም ከተማ እንጂ በነገሥታት መቃብር አልቀበሩትም።2 ዜና መዋዕል 21:1

2 ዜና መዋዕል 21:2

2 ዜና መዋዕል 21:3

2 ዜና መዋዕል 21:4

2 ዜና መዋዕል 21:5

2 ዜና መዋዕል 21:6

2 ዜና መዋዕል 21:7

2 ዜና መዋዕል 21:8

2 ዜና መዋዕል 21:9

2 ዜና መዋዕል 21:10

2 ዜና መዋዕል 21:11

2 ዜና መዋዕል 21:12

2 ዜና መዋዕል 21:13

2 ዜና መዋዕል 21:14

2 ዜና መዋዕል 21:15

2 ዜና መዋዕል 21:16

2 ዜና መዋዕል 21:17

2 ዜና መዋዕል 21:18

2 ዜና መዋዕል 21:19

2 ዜና መዋዕል 21:202 ዜና መዋዕል 1 / 2ዜና 1

2 ዜና መዋዕል 2 / 2ዜና 2

2 ዜና መዋዕል 3 / 2ዜና 3

2 ዜና መዋዕል 4 / 2ዜና 4

2 ዜና መዋዕል 5 / 2ዜና 5

2 ዜና መዋዕል 6 / 2ዜና 6

2 ዜና መዋዕል 7 / 2ዜና 7

2 ዜና መዋዕል 8 / 2ዜና 8

2 ዜና መዋዕል 9 / 2ዜና 9

2 ዜና መዋዕል 10 / 2ዜና 10

2 ዜና መዋዕል 11 / 2ዜና 11

2 ዜና መዋዕል 12 / 2ዜና 12

2 ዜና መዋዕል 13 / 2ዜና 13

2 ዜና መዋዕል 14 / 2ዜና 14

2 ዜና መዋዕል 15 / 2ዜና 15

2 ዜና መዋዕል 16 / 2ዜና 16

2 ዜና መዋዕል 17 / 2ዜና 17

2 ዜና መዋዕል 18 / 2ዜና 18

2 ዜና መዋዕል 19 / 2ዜና 19

2 ዜና መዋዕል 20 / 2ዜና 20

2 ዜና መዋዕል 21 / 2ዜና 21

2 ዜና መዋዕል 22 / 2ዜና 22

2 ዜና መዋዕል 23 / 2ዜና 23

2 ዜና መዋዕል 24 / 2ዜና 24

2 ዜና መዋዕል 25 / 2ዜና 25

2 ዜና መዋዕል 26 / 2ዜና 26

2 ዜና መዋዕል 27 / 2ዜና 27

2 ዜና መዋዕል 28 / 2ዜና 28

2 ዜና መዋዕል 29 / 2ዜና 29

2 ዜና መዋዕል 30 / 2ዜና 30

2 ዜና መዋዕል 31 / 2ዜና 31

2 ዜና መዋዕል 32 / 2ዜና 32

2 ዜና መዋዕል 33 / 2ዜና 33

2 ዜና መዋዕል 34 / 2ዜና 34

2 ዜና መዋዕል 35 / 2ዜና 35

2 ዜና መዋዕል 36 / 2ዜና 36