A A A A A
Facebook Instagram Twitter
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

2 ዜና መዋዕል 171
በእርሱም ፋንታ ልጁ ኢዮሳፍጥ ነገሠ፥ በእስራኤልም ላይ ጠነከረ።
2
በተመሸጉትም በይሁዳ ከተሞች ሁሉ ወታደሮችን አኖረ፥ በይሁዳም አገር አባቱም አሳ በወሰዳቸው በኤፍሬም ከተሞች ዘበኞችን አስቀመጠ።
3
እግዚአብሔርም ከኢዮሳፍጥ ጋር ነበረ፥ በፊተኛይቱ በአባቱ በዳዊት መንገድ ሄዶአልና፥ በኣሊምንም አልፈለገምና፤
4
ነገር ግን የአባቱን አምላክ ፈለገ፥ በትእዛዙም ሄደ፥ የእስራኤልንም ሥራ አልሠራም።
5
እግዚአብሔርም መንግሥቱን በእጁ አጸና፤ ይሁዳም ሁሉ እጅ መንሻ ለኢዮሳፍጥ አመጣ፤ እጅግም ብዙ ብልጥግናና ክብር ሆነለት።
6
ልቡም በእግዚአብሔር መንገድ ከፍ ከፍ አለ፤ የኮረብታውን መስገጃዎችና የማምለኪያ ዐፀዱንም ከይሁዳ አስወገደ።
7
በነገሠም በሦስተኛው ዓመት በይሁዳ ከተሞች ያስተምሩ ዘንድ መሳፍንቱን፥ ቤንኃይልን፥ አብድያስን፥ ዘካርያስን፥ ናትናኤልን፥ ሚክያስን፥ ሰደደ።
8
ከእነርሱም ጋር ሌዋውያንን ሸማያን፥ ነታንያን፥ ዝባድያን፥ አሣሄልን፥ ሰሚራሞትን፥ ዮናትንን፥ አዶንያስን፥ ጦብያን፥ ጦባዶንያን ሰደደ ከእነርሱም ጋር ካህናቱን ኤሊሳማንና ኢዮራምን ሰደደ።
9
እነርሱም የእግዚአብሔርን የሕጉን መጽሐፍ ይዘው በይሁዳ ያስተምሩ ነበር፤ ወደ ይሁዳም ከተሞች ሁሉ ሄደው ሕዝቡን ያስተምሩ ነበር።
10
በይሁዳም ዙሪያ በነበሩ መንግሥታት ሁሉ ላይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ድንጋጤ ሆነ፥ ከኢዮሳፍጥም ጋር አልተዋጉም።
11
ከፍልስጥኤማውያን ለኢዮሳፍጥ እጅ መንሻና የብር ግብር ያመጡ ነበር፤ ዓረባውያንም ደግሞ ከመንጎቻቸው ሰባት ሺህ ሰባት መቶ አውራ በጎችና ሰባት ሺህ ሰባት ሺህ ሰባት መቶ አውራ ፍየሎች ያመጡለት ነበር።
12
ኢዮሳፍጥም እየበረታና እጅግም እየከበረ ሄደ፤ በይሁዳም ግንቦችንና የጎተራ ከተሞችን ሠራ።
13
በይሁዳም ከተሞች ብዙ ሥራ ሠራ፥ በኢየሩሳሌምም ጽኑዓን ኃያላን ሰልፈኞች ነበሩት።
14
ቍጥራቸውም እንደ አባቶቻቸው ቤት ይህ ነበረ፤ ከይሁዳ ሻለቆች አለቃው ዓድና፥ ከእርሱም ጋር ሦስት መቶ ሺህ ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች ነበሩ፤
15
ከእርሱም በኋላ አለቃው ይሆሐናን፥ ከእርሱም ጋር ሁለት መቶ ሰማንያ ሺህ ሰዎች ነበሩ፤
16
ከእርሱም በኋላ በፈቃዱ ራሱን ለእግዚአብሔር የቀደሰ የዝክሪ ልጅ ዓማስያ፥ ከእርሱም ጋር ሁለት መቶ ሺህ ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች ነበሩ።
17
ከብንያምም ጽኑዕ ኃያል የነበረው ኤሊዳሄ፥ ከእርሱም ጋር ቀስትና ጋሻ የሚይዙ ሁለት መቶ ሺህ ሰዎች ነበሩ፤
18
ከእርሱም በኋላ ዮዛባት፥ ከእርሱም ጋር ለሰልፍ የተዘጋጁ መቶ ሰማኒያ ሺህ ሰዎች ነበሩ።
19
ንጉሡ በተመሸጉ በይሁዳ ከተሞች ሁሉ ካኖራቸውም ሌላ እነዚህ ንጉሡን ያገለግሉ ነበር።2 ዜና መዋዕል 17:1
2 ዜና መዋዕል 17:2
2 ዜና መዋዕል 17:3
2 ዜና መዋዕል 17:4
2 ዜና መዋዕል 17:5
2 ዜና መዋዕል 17:6
2 ዜና መዋዕል 17:7
2 ዜና መዋዕል 17:8
2 ዜና መዋዕል 17:9
2 ዜና መዋዕል 17:10
2 ዜና መዋዕል 17:11
2 ዜና መዋዕል 17:12
2 ዜና መዋዕል 17:13
2 ዜና መዋዕል 17:14
2 ዜና መዋዕል 17:15
2 ዜና መዋዕል 17:16
2 ዜና መዋዕል 17:17
2 ዜና መዋዕል 17:18
2 ዜና መዋዕል 17:19


2 ዜና መዋዕል 1 / 2ዜና 1
2 ዜና መዋዕል 2 / 2ዜና 2
2 ዜና መዋዕል 3 / 2ዜና 3
2 ዜና መዋዕል 4 / 2ዜና 4
2 ዜና መዋዕል 5 / 2ዜና 5
2 ዜና መዋዕል 6 / 2ዜና 6
2 ዜና መዋዕል 7 / 2ዜና 7
2 ዜና መዋዕል 8 / 2ዜና 8
2 ዜና መዋዕል 9 / 2ዜና 9
2 ዜና መዋዕል 10 / 2ዜና 10
2 ዜና መዋዕል 11 / 2ዜና 11
2 ዜና መዋዕል 12 / 2ዜና 12
2 ዜና መዋዕል 13 / 2ዜና 13
2 ዜና መዋዕል 14 / 2ዜና 14
2 ዜና መዋዕል 15 / 2ዜና 15
2 ዜና መዋዕል 16 / 2ዜና 16
2 ዜና መዋዕል 17 / 2ዜና 17
2 ዜና መዋዕል 18 / 2ዜና 18
2 ዜና መዋዕል 19 / 2ዜና 19
2 ዜና መዋዕል 20 / 2ዜና 20
2 ዜና መዋዕል 21 / 2ዜና 21
2 ዜና መዋዕል 22 / 2ዜና 22
2 ዜና መዋዕል 23 / 2ዜና 23
2 ዜና መዋዕል 24 / 2ዜና 24
2 ዜና መዋዕል 25 / 2ዜና 25
2 ዜና መዋዕል 26 / 2ዜና 26
2 ዜና መዋዕል 27 / 2ዜና 27
2 ዜና መዋዕል 28 / 2ዜና 28
2 ዜና መዋዕል 29 / 2ዜና 29
2 ዜና መዋዕል 30 / 2ዜና 30
2 ዜና መዋዕል 31 / 2ዜና 31
2 ዜና መዋዕል 32 / 2ዜና 32
2 ዜና መዋዕል 33 / 2ዜና 33
2 ዜና መዋዕል 34 / 2ዜና 34
2 ዜና መዋዕል 35 / 2ዜና 35
2 ዜና መዋዕል 36 / 2ዜና 36