A A A A A
×

የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Selassie) 1962

2 ዜና መዋዕል 16

1
አሳ በነገሠ በሠላሳ ስድስተኛው ዓመት የእስራኤል ንጉሥ ባኦስ በይሁዳ ላይ ወጣ፥ ወደ ይሁዳም ንጉሥ ወደ አሳ ማንም መውጣትና መግባት እንዳይችል ራማን ሠራ።
2
አሳም ከእግዚአብሔር ቤትና ከንጉሡ ቤት መዝገብ ብርና ወርቅ ወስዶ።
3
በአባቴና በአባትህ መካከል እንደ ነበረው ቃል ኪዳን በእኔና በአንተ መካከል ይሆናል፤ እነሆ ብርና ወርቅ ሰድጄልሃለሁ፤ እርሱ ከእኔ ዘንድ እንዲርቅ ሄደህ ከእስራኤል ንጉሥ ከባኦስ ጋር ያለህን ቃል ኪዳን አፍርስ ብሎ በደማስቆ ወደተቀመጠው ወደ ሶሪያ ንጉሥ ወደ ወልደ አዴር ሰደደ።
4
ወልደ አዴር ንጉሡን አሳን እሺ አለው፥ የሠራዊቱም አለቆች በእስራኤል ከተሞች ላይ ሰደደ፤ እነርሱም ዒዮንንና ዳንን አቤልማይምንና የንፍታሌምን የዕቃ ቤት ከተሞች ሁሉ መቱ።
5
ባኦስም በሰማ ጊዜ ራማን መሥራት ተወ፥ ሥራውንም አቋረጠ።
6
ንጉሡም አሳ የይሁዳን ሰዎች ሁሉ ሰበሰበ፤ ባኦስ ይሠራበት የነበረውን የራማን ድንጋይና እንጨት አስወገዱ፥ እርሱም ጌባንና ምጽጳን ሠራበት።
7
በዚያን ጊዜም ባለ ራእዩ አናኒ ወደ ይሁዳ ንጉሥ ወደ አሳ መጥቶ እንዲህ አለው። በሶሪያ ንጉሥ ታምነሃልና፥ በአምላክህም በእግዚአብሔር አልታመንህምና ስለዚህ የሶሪያ ንጉሥ ጭፍራ ከእጅህ አምልጦአል።
8
ኢትዮጵያውያንና የልብያ ሰዎች እጅግ ብዙ ሰረገሎችና ፈረሰኞች የነበሩአቸው እጅግ ታላቅ ጭፍራ አልነበሩምን? በእግዚአብሔር ስለ ታመንህ በእጅህ አሳልፎ ሰጣቸው፥
9
እግዚአብሔር ልቡ በእርሱ ዘንድ ፍጹም የሆነውን ያጸና ዘንድ ዓይኖቹ በምድር ሁሉ ይመለከታሉና። አሁንም ስንፍና አድርገሃል። ስለዚህም ከዛሬ ጀምሮ ሰልፍ ይሆንብሃል።
10
አሳም በባለ ራእዩ ላይ ተቈጣ፤ ስለዚህም ነገር ተቈጥቶአልና በግዞት አኖረው፤ በዚያን ጊዜም አሳ ከሕዝቡ አያሌ ሰዎችን አስጨነቀ።
11
የአሳም የፊተኛውና የኋለኛው ነገር፥ እነሆ፥ በይሁዳና በእስራኤል ነገሥታት መጽሐፍ ተጽፎአል።
12
በነገሠም በሠላሳ ዘጠኝኛው ዓመት አሳ እግሩን ታመመ፤ ደዌውም ጸናበት፤ ነገር ግን በታመመ ጊዜ ባለ መድኃኒቶችን እንጂ እግዚአብሔርን አልፈለገም።
13
አሳም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፥ በነገሠም በአርባ አንደኛው ዓመት ሞተ።
14
ለእርሱም ለራሱ በሠራው መቃብር በዳዊት ከተማ ቀበሩት፤ በቀማሚ ብልሃት የተሰናዳ ልዩ ልዩ መልካም ሽቱ በተሞላ አልጋ ላይም አኖሩት፤ እጅግም ታላቅ የሆነ የመቃብር ወግ አደረጉለት።
2 ዜና መዋዕል 16:1
2 ዜና መዋዕል 16:2
2 ዜና መዋዕል 16:3
2 ዜና መዋዕል 16:4
2 ዜና መዋዕል 16:5
2 ዜና መዋዕል 16:6
2 ዜና መዋዕል 16:7
2 ዜና መዋዕል 16:8
2 ዜና መዋዕል 16:9
2 ዜና መዋዕል 16:10
2 ዜና መዋዕል 16:11
2 ዜና መዋዕል 16:12
2 ዜና መዋዕል 16:13
2 ዜና መዋዕል 16:14
2 ዜና መዋዕል 1 / 2ዜና 1
2 ዜና መዋዕል 2 / 2ዜና 2
2 ዜና መዋዕል 3 / 2ዜና 3
2 ዜና መዋዕል 4 / 2ዜና 4
2 ዜና መዋዕል 5 / 2ዜና 5
2 ዜና መዋዕል 6 / 2ዜና 6
2 ዜና መዋዕል 7 / 2ዜና 7
2 ዜና መዋዕል 8 / 2ዜና 8
2 ዜና መዋዕል 9 / 2ዜና 9
2 ዜና መዋዕል 10 / 2ዜና 10
2 ዜና መዋዕል 11 / 2ዜና 11
2 ዜና መዋዕል 12 / 2ዜና 12
2 ዜና መዋዕል 13 / 2ዜና 13
2 ዜና መዋዕል 14 / 2ዜና 14
2 ዜና መዋዕል 15 / 2ዜና 15
2 ዜና መዋዕል 16 / 2ዜና 16
2 ዜና መዋዕል 17 / 2ዜና 17
2 ዜና መዋዕል 18 / 2ዜና 18
2 ዜና መዋዕል 19 / 2ዜና 19
2 ዜና መዋዕል 20 / 2ዜና 20
2 ዜና መዋዕል 21 / 2ዜና 21
2 ዜና መዋዕል 22 / 2ዜና 22
2 ዜና መዋዕል 23 / 2ዜና 23
2 ዜና መዋዕል 24 / 2ዜና 24
2 ዜና መዋዕል 25 / 2ዜና 25
2 ዜና መዋዕል 26 / 2ዜና 26
2 ዜና መዋዕል 27 / 2ዜና 27
2 ዜና መዋዕል 28 / 2ዜና 28
2 ዜና መዋዕል 29 / 2ዜና 29
2 ዜና መዋዕል 30 / 2ዜና 30
2 ዜና መዋዕል 31 / 2ዜና 31
2 ዜና መዋዕል 32 / 2ዜና 32
2 ዜና መዋዕል 33 / 2ዜና 33
2 ዜና መዋዕል 34 / 2ዜና 34
2 ዜና መዋዕል 35 / 2ዜና 35
2 ዜና መዋዕል 36 / 2ዜና 36